FUNNET SKYLDIG: Gaute Drevdal er dømt til 13 års fengsel for flere voldtekter. Han har anket dommen. Foto: Jørgen Braastad

Gaute Drevdal sterkt uenig i dommen

Voldtektsdømte Gaute Drevdal (50) mener han er uskyldig og har anket dommen.

 • Synne Eggum Myrvang
 • Benedicte Bratås

– Jeg har bare rukket å lese dommen en gang, men ser at sentrale bevis er utelatt, mens andre er feiltolket, sier Gaute Drevdal (50) til VG.

Han ble fredag dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for seks voldtekter til samleie, tre voldtekter til seksuell omgang, samt ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig. Drevdal mener han er uskyldig og har anket dommen.

Ikke ved noen av tiltalepunktene har retten funnet at det er tvil om at Drevdal handlet forsettlig i overgrepene mot de ni kvinnene. Han er også dømt til å betale oppreisning til dem.

– For å være helt ærlig føler jeg meg lurt av tingretten. De sa innledningsvis at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld, ikke den tiltales oppgave å bevise uskyld. Det motsatte har skjedd, mener Drevdal.

OSLO TINGRETT: Gaute Drevdal har hele tiden nektet straffskyld. Han ble siktet høsten 2017, og i april 2019 ble det tatt ut tiltale. Drevdal har vært under etterforskning siden 2015. Foto: Jørgen Braastad

Forstår at saken har vært belastende, men ikke hendelsene

Retten skriver i dommen at kvinnene ikke var i stand til å motsette seg overgrepene, enten fordi de var beruset eller sov. Flere av dem har opplevd det psykisk belastende eller fått psykiske lidelser i ettertid, viser dommen.

– Det kommer tydelig frem i dommen at både hendelsene og anmeldelsene har vært belastende for de involverte kvinnene?

– Jeg forstår godt at denne saken har vært belastende. Det har den vært for mange. Men at de påståtte hendelsene for mange år siden har vært belastende er ikke dokumentert. Alle psykologuttalelser er fra tiden etter at anmeldelse er opprettet. Dette er dommen veldig utydelig på.

– Hans uttalelse står for egen regning

Aktoratet har tidligere under rettssaken sagt at anmeldelse av voldtekt og en eventuell rettssak innebærer en så enorm belastning at det er grunnløst å tenke at ni kvinner ville ønske å ramme en uskyldig person med falske voldtektsanklager.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vår bevisvurdering. Vi er fornøyd med dommen, sa statsadvokat Trude Antonsen til VG etter at dommen var avsagt.

Hun er forelagt Drevdals kritikk av dommen. I en e-post til VG skriver hun følgende lørdag:

– Jeg har ikke annen kommentar til dette enn det jeg tidligere har sagt. Påtalemyndigheten oppfatter at det er en grundig dom. Vi er tilfreds med at retten har fulgt vårt syn på saken og sakens bevis.

Koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb er en av flere bistandsadvokater for kvinnene i saken.

– Hans uttalelse står for egen regning. Vi forholder oss til den grundige redegjørelsen i dommen som er avsagt, svarer hun på VGs henvendelse om Drevdals uttalelser om at hendelsenes belastning for kvinnene ikke er bevist.

Mener han er uskyldig

– Jeg synes det er forferdelig hvis jeg har såret noen uten å ville det, men anklagene, detaljene i dem og formen de har fått er rett og slett feil, hevder Drevdal.

Retten pekte i dommen på at flere av kvinnene hadde en fortrolig relasjon til Drevdal, og at han derfor grovt misbrukte deres tillit. Retten fant det dessuten skjerpende at han var langt eldre enn dem og dermed i en maktposisjon, at han ga dem MDMA eller alkohol før han forgrep seg på dem og at han forvirret eller villedet dem ved å oppføre seg helt uanfektet i etterkant av overgrepene.

Drevdal mener at retten har lagt maktforholdet til grunn i dommen som et premiss, uten at dette var en del av tiltalen og er undersøkt grundig. Han sier at all hans kommunikasjon rundt jobb og fester er helt transparent og at han ikke har noe å skjule.

– Her spekulerer retten basert på sin egen forestilling om et miljø, uten å sjekke fakta. Det fungerer ikke.

Det er ingen vitner til noen av hendelsene og ingen bevis i form av biologiske spor, men retten har funnet kvinnenes forklaringer troverdige. Ved enkelte tilfeller styrkes troverdigheten av skriftlig kontakt kvinnene har hatt med andre, andre vitners utsagn og deres egne konfrontasjoner med Drevdal selv.

Retten: «fornuftig strategi»

Forsvaret la vekt på at flere av kvinnene snakket sammen før de anmeldte, og at dette kan ha påvirket forklaringene.

– Men det at kvinner snakker sammen som venner, og på den måten får en forståelse for sin egen opplevelse – er ikke det bra?

– Ikke hvis det fører til at uskyldige folk blir straffedømt. I en venne- eller terapeutisk sammenheng er dette uproblematisk. Men i en etterforskning er det et grunnprinsipp at vitner ikke skal ha kontakt med hverandre. Dette er grunnleggende vitnepsykologi og noe som politi, påtale og tingrett burde ha i ryggmargen. Når noen nå mener at det er positivt at vitner snakker sammen er det en skremmende utvikling, sier Drevdal.

Retten hevder at det i kontakten mellom de fornærmede, som omtales i hver enkelt sak, i flere av tilfellene ikke kan tolkes som press eller utilbørlig påvirkning – og at flere av anmeldelsene baserte seg på selvstendige beslutninger.

I dommen kommer det frem at retten mener det isolert sett ikke gir grunn til mistro at fornærmede forsøkte å spore opp andre kvinner som kunne vært utsatt for overgrep fra Drevdal, og at kvinnene var opptatt av bevis som kunne underbygge en eventuell anklage.

Retten skriver at dette fremsto som «en fornuftig strategi».

– Er det sånn at du mener du ikke har gjort noe galt?

– Juridisk sett mener at jeg at jeg ikke har gjort noe straffbart ut ifra anklagene. At jeg kan ha såret folk, eller gjort ting som er lite gjennomtenkt kan være. Men det blir en diskusjon om moral. Og den hører ikke hjemme som grunnpremiss i en alvorlig straffesak, sier Drevdal.

Les også

 1. Statsadvokaten om motivet for falske anmeldelser: – Fremstår grunnløst

  Statsadvokat Trude Antonsen mener det fremstår «helt grunnløst» å tenke at ni kvinner vil ønske å ramme en uskyldig…

Mer om

 1. Oslo tingrett
 2. Overgrep
 3. Krim
 4. Oslo
 5. Kultur

Flere artikler

 1. Gaute Drevdal dømt til 13 års fengsel for flere voldtekter

 2. Drevdal-dommen: – Enormt stor betydning

 3. Ekssoldat dømt til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Bosnia

 4. Hans Olav Overn dømt for drap på sønnen Oscar (15)

 5. Young Bloods-leder (29) dømt til syv års fengsel

Fra andre aviser

 1. Voldtektstiltalt kulturprofil dømt til 13 år og seks måneders fengsel

  Aftenposten
 2. Mann dømt for voldtekt: – Dette er en liten plass der alle kjenner alle

  Bergens Tidende
 3. Er det riktig å slippe hevnen til i rettssystemet?

  Aftenposten
 4. Mannen ble vekket av politiet og beskyldt for voldtekt. Nå er ekskjæresten dømt.

  Bergens Tidende
 5. Denne mannen ble identifisert ved hjelp av overvåkingsbilder. Nå er han dømt for voldtekt.

  Bergens Tidende
 6. Farlig farvann

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no