OMSTRIDT PREDIKANT: Svein-Magne Pedersen fra Vennesla har også røtter i sitt tidligere hjemland, Canada. Foto: Nicolai Prebensen

Har fått millionbeløp i husleie fra egen organisasjon

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen har i en årrekke leid ut sin private villa i Vancouver – til sin egen organisasjon i Canada. Dette, samt over 125.000 kroner for møbler i boligen, har hans norske tilhengere vært med på å betale.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Det kan VG dokumentere etter å ha fått innsyn i predikantens kanadiske regnskap.

I helgen kunne VG avsløre at predikanten Svein-Magne Pedersen og hans norske stiftelse, Misjonen Jesus Leger, har bedt nordmenn om penger til nødhjelpsprosjekter som ikke eksisterer.

Gjennom blant annet gaver og store inntekter fra teletorgtjenester, har Pedersens stiftelse i Norge bygget opp et titalls millioner i egenkapital, samtidig som predikanten har hentet ut millioner i lønn.

Bakgrunn: Solgte bønn til syke for 14 kroner i minuttet

Dersom hans norske stiftelse legges ned, kan et titalls millioner overføres til den kanadiske organisasjonen Jesus Heals – som Pedersen og familien styrer.

VG kan i dag fortelle at millionbeløp fra Norge – gjennom den kanadiske organisasjonen – har blitt brukt til å betale husleie til Svein-Magne Pedersen selv.

Mandag skrev VG at Stiftelsestilsynet skal åpne tilsynssak mot Pedersen og stiftelsen. De vil blant annet undersøke stiftelsens rutiner for håndtering av inhabilitet.

VILLA I CANADA: Svein-Magne Pedersen leier ut sin private bolig i Canada til sin egen organisasjon. Han oppgir at det er kontor og for å huse misjonærer. Pedersen selv og hans familie er blant dem som har jobbet for organisasjonen i Canada og drevet misjon. Foto: Tore Kristiansen

Fått leieinntekter i 23 år

Siden 2004 har organisasjoner som den Pedersen har opprettet i Canada (Jesus Heals), ikke vært pålagt å levere inn regnskapsinformasjon til myndighetene. Men VG har fått innsyn i regnskap Jesus Heals leverte før kravet falt bort.

Dokumentene viser at Svein-Magne Pedersen fra 1995 til 2002 fikk utbetalt over én million kroner (oppgitt i dagens valuta) – for å leie ut sin egen villa til organisasjonen. Leieavtalen har blitt videreført, og totalt har predikanten hittil fått inntekter fra utleien i 23 år.

VG har spurt Pedersen om hvor mye han har mottatt i leieinntekter fra organisasjonen, uten at han har besvart dette.

Formålet med boligleien har vært å huse den norske stiftelsens misjonærer i Canada, ifølge Pedersen.

Av årsberetningene går det frem at Pedersen selv og kona Solveig, samt deres tre barn, er blant dem som har jobbet for organisasjonen i Canada og drevet misjon.

Les VGs tidligere avsløring: Skryter av nødhjelp – dette fant VG

Norske tilhengere betalt husleien

Slik forklarer John Christian Elden, Svein-Magne Pedersens advokat, leieavtalen: «Huset er kjøpt av Pedersen da misjonen hadde vanskeligheter med å få finansiering. Pedersen er selv kanadisk statsborger og opplyser at han kunne få lån for å sikre finansieringen. Huset fungerer som kontor og kan ta imot to misjonærfamilier om nødvendig».

På sin Facebook-profil skriver Svein-Magne Pedersen om da de kjøpte huset: «Vi bestemte oss for å søke lån i en bank, men siden det var en ny stiftelse, ville ikke banken gi oss lån. Solveig og jeg spurte om ikke vi kunne få ta opp et lån. Et mirakel skjedde – vi fikk lån og kjøpte et vanlig kanadisk hus og betalte kun 1,5 millioner for det».

Les hele predikantens tilsvar her.

Det er Pedersens norske tilhengere som har betalt leien av huset, gjennom gaver og kollekt til Misjonen Jesus Leger, samt bruk av deres norske teletorgtjenester.

Overføringer fra Pedersens norske stiftelse, Misjonen Jesus Leger, utgjorde så godt som hele inntektsgrunnlaget til den kanadiske organisasjonen i 1995 til 2002. VG har spurt predikanten om hvor store beløp som er overført etter 2002, uten at han har besvart dette.

Stiftelsestilsynet skrev mandag dette i et brev til Misjonen Jesus Leger: «Det at stiftelsen mottar innsamlede midler fra private givere og deler ut midler til samarbeidsaktører i andre land, stiller formuesforvaltningen til stiftelsen i en forutsett økt risikosituasjon».

les også

Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant: – Dette er svindel

342.000 kroner i bilutgifter

Regnskapene fram til 2002 viser dessuten at Pedersens norske følgere har vært med å finansiere møblene i hans private villa. til en verdi av 125 000.

I løpet av åtte år har også over 342.000 kroner (dagens valuta) blitt brukt på Jesus Heals’ bilutgifter. Over 300.000 har blitt benyttet til telefon.

– Det må kunne begrunnes i den norske stiftelsens formål hvorfor det er nødvendig å donere penger til at en organisasjon i et annet land for eksempel skal leie hus eller bil, forklarer Tore Bråthen, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Svein-Magne Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver dette i en e-post til VG: «Misjonen Jesus Legers advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning».

les også

La de små barn fylle min lommebok

Jurist reagerer

I Canada har hvilken organisasjonsform du velger, stor betydning for hvilke plikter og rettigheter du har:

For såkalte «charities» stiller myndighetene strenge krav til at et minimumsbeløp skal gå til veldedige formål, og man plikter å oppgi til myndighetene hva man bruker penger på.

For «non-registered»-organisasjoner, ofte sportsklubber og festivalarrangører, stiller myndighetene ikke slike krav.

Mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens organisasjon i Canada, Jesus Heals, er i den siste kategorien; ikke registrert. Dette kan, ifølge jurist Mark Blumberg, ikke sammenlignes med en stiftelse i Norge.

Blumberg er en av Canadas fremste jurister på ideelle organisasjoner. Han reagerer på at Pedersen har brukt organisasjonens midler på å blant annet leie sin egen bolig.

– Hvis en registrert «charity» hadde gjort dette, ville det vært et stort problem, sier Blumberg.

Kan være inhabile

Pengene i det kanadiske selskapet, har i all hovedsak kommet fra Pedersens stiftelse i Norge, Misjonen Jesus Leger.

– Stiftelsens formål er yttergrensen for hva det kan brukes penger på. Overføring av penger, også til en stiftelse i et annet land, er ikke lov lenger enn det som måtte følge av stiftelsens formål, sier Tore Bråthen, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Det norske stiftelsestilsynet peker på at det i Stiftelsesloven paragraf 30 angis krav til forsvarlig forvaltning. I paragraf 37 heter det at «et styremedlem eller en daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken».

– Hvis et styre skal leie av en som sitter i styret, må den personen ut på gangen når de skal fastsette leieavtale. Da er han eller hun som eier huset selv, eller personens nærstående, inhabile, fordi leieavtalen kan ha betydning for dem, sier professor Bråthen.

I årsregnskapene til Pedersens organisasjon i Canada, kommer det frem at predikanten og kona, Solveig Pedersen, var direktører da det ble besluttet at de skulle leie dette huset.

VG har stilt spørsmål til Pedersen om det var han og kona som tok den avgjørelsen, uten å få svar.

PEDERSENS ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: Helge Mikalsen

Pedersens advokat, John Christian Elden, skriver også dette om virksomheten i Canada:

«Misjonen Jesus Leger (MJL) har støttet menigheten jevnlig helt fra 1996–1997. Det er ikke noen faste beløp eller andre faste bidrag. Det varierer fra år til år, men alt fremkommer av årsberetningene.

Grunnen til at den formelle registreringen er etter hva MJL har fått opplyst fra Canada er at for å kunne være en «charitable society» krever det at man har et visst antall medlemmer, noe MJL ikke hadde da. Misjonen i Canada er en selvstendig misjon med bistand fra MJL i Norge. Regnskap godkjennes av revisor og ifølge den Canadiske misjonens advokat betaler de en leie for lokalene som ligger i nedre sjikt for området.

Huset er kjøpt av Pedersen da misjonen hadde vanskeligheter med å få finansiering. Pedersen er selv kanadisk statsborger og opplyser at han kunne få lån for å sikre finansieringen. Huset fungerer som kontor og kan ta imot to misjonærfamilier om nødvendig. Pedersen opplyser at han betalte 1,5 millioner kroner for det. Leiekontrakten ble utarbeidet av advokat alt i 1995 og ble fornyet for noen uker siden.

MJL advokat, revisor og regnskapsfører passer på at pengene blir brukt etter stiftelsens formål og selvsagt ikke til egen vinning.

At pengene skal overføres til stiftelsen i Canada i tilfelle avvikling i Norge, er fordi lovverket krever slik øremerking. Pedersen med sin tilknytning til Canada sier det er naturlig at arbeidet videreføres i Canada om MJL i Norge avvikles

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder