KONGELIG GLANS: Styreleder Knut Thomas Traaseth i Retretten tok imot kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit da de besøkte Retretten i fjor. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Prestisje-senter rammet av konflikter

Statsminister Erna Solberg skrøt av dem i sin nyttårstale og kronprinsparet roste senteret da de besøkte Retretten i fjor. Nå er rusomsorgssenteret rammet av interne konflikter.

«Stengt på grunn av sykdom» har det stått på nettstedet til Retrettten i Oslo, hvor rusmisbrukere og deres pårørende har en trygg havn å komme til og få hjelp.

Det skiltet tildekker en alvorlig konflikt ved institusjonen som mottar over seks millioner kroner i offentlig støtte i året:

23. november var situasjonen ved Retretten så alvorlig at verneombudet ved bedriften stengte dørene.

Kronprinsparet på Retretten

Siden har rusinstitusjonen vært stengt helt frem til nå.

– Jeg hadde ikke noe valg. Flere ansatte meldte om at arbeidsmiljøet var så dårlig at folk ble fysisk og psykisk syke, sier verneombudet ved bedriften, som ikke ønsker navnet sitt på trykk.

– Du mottok varsler?

– Ja, flere.

– Hva gikk det på?

– Jeg vil ikke utdype det, men det gjaldt blant annet trusler om vold.

– Hvem er varslene rettet mot?

– Det vil jeg ikke si noe om.

Hun sier det er lys i tunnelen.

– Styret, ledelsen og vi har gått i ring og ikke klart å løse opp flokene, men nå har Arbeidstilsynet engasjert seg; de skal inn og foreta en såkalt utvidet undersøkelse, som forhåpentligvis kan bidra til at arbeidsforholdene bedres og vi kan åpne for fullt med ansatte som er sikret et sunt og trygt arbeidssted.

Arbeidstilsynet har engasjert seg i saken og på et møte tirsdag, hvor tilsynet, leder, styreleder og verneombundet ved bedriften møttes, kom de frem til at senteret igjen kan åpnes.

– Reglene er slik at når et verneombud stenger en bedrift, så er det arbeidsgiveren som må gå i dialog for å legge grunnlaget for en gjenåpning. På møtet fant partene grunnlag for at Retretten kan gjenåpnes, men det legges til grunn av vil gjennomføre et tilsyn i januar/februar, hvor vi skal gå inn og undersøke arbeidsforholdene, sier tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

VG har møtt tre av de rundt ti ansatte ved senteret.

– Vi har full forståelse for at verneombudet gikk til det skritt å stenge dørene. Situasjonen ved Retretten var uholdbar, sier Frank Rune Larsen, som er en av som har varslet om arbeidsforholdene.

– Det har utviklet seg en ukultur i huset, hvor man er redd for å si noe, i frykt for at det skal bli brukt mot deg, sier Vigdis Seljåsen Lie.

GLEDE: Kronprinsparet besøkte Retretten i juni i fjor og skrøt mye av institusjonen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det er bare trist. Vi er veldig glad i Retretten og håper virkelig at den kan åpne igjen under gode arbeidsforhold, men før det skjer må det luftes kraftig ut og dialogen og omgangsformen må bli radikalt bedret, sier Lisbeth Nævestad.

– Det ble uklart hvem som ledet bedriften

De forteller at problemene har bygd seg opp over tid. Stifter Rita Nilsen har gått av. Ansatte sier at den nye lederen ikke har fått anledning til å ta lederskap, fordi flere andre ønsket å ta ledelse.

Høyre-topp: Retretten utsatt for «arbeidsuhell»

– Det skapte store utfordringer fordi det ble uklart om hvem som ledet bedriften. Vi støtter den som ble utnevnt til daglig leder og håper hun får rammevilkår til å lede Retretten fremover, sier Larsen.

Han sier at de også er misfornøyd med hånderingen av stridighetene, som styreleder Knut Thomas Traaseth har vist.

KRITISKE ANSATTE: Frank-Rune Larsen, Lisbeth Nævestad og Vigdis Seljåsen Lie jobber ved Retretten og har opplevd at arbeidsmiljøet er blitt dramatisk forverret. Foto: BJØRN HAUGAN, VG Foto: Bjørn Haugan

Retretten er et tilbud til personer som trenger hjelp etter rusavhengighet, soning i fengsel, psykisk sykdom eller andre livsutfordringer.

På grunn av sykemeldinger er det usikkert hvor stabil driften blir de resterende dagene før jul.

Slik svarer styreleder

Senteret har fått mye positiv oppmersomhet, blant annet av statsminister Erna Solberg i nyttårstale og ikke minst da kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit besøkte dem i fjor.

– Gitt at det her dreier seg om ansatte, sykmeldinger og varslinger er styret bundet av taushetsplikt. Vi kan derfor ikke kommentere denne saken i detalj, skriver styreleder Knut T. Traaseth i en mail til VG.

VG om Retretten.

– Dog kan vi gi noen faktaopplysninger, skriver han:

- Det var Stiftelsen Retrettens styre som sist fredag tok proaktiv kontakt med Arbeidstilsynet og ba om at tilsynet involverte seg. På mandag kom innkalling til møte, og på tirsdag møttes Arbeidstilsynet, verneombud, daglig leder og representanter fra styret. På torsdag ble Retrettens dagsenter i Oslo gjenåpnet. Neste skritt blir å skape forutsigbarhet og trygghet for alle ansatte, og de som har Retretten som et viktig ankerfeste og møtested.

Han fortsetter:

- At ansatte har synspunkter rundt styrets håndtering og vedtak i forskjellige saker er naturlig. Dog vil vi påpeke at de ansatte på ingen måte har full oversikt over styrets arbeid, innsikt, vurderinger og hvilke samlede hensyn som må tas. Samtidig noterer vi oss at noen av de ansatte tillegger stiftelsens styre ansvar og oppgaver som faktisk hører hjemme hos den som en ansvarlig for Retrettens daglige drift, daglig leder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder