FORBANNET: Lill Sverresdatter Larsen mener det er på høy tid at regjeringen får på plass en tiltakspakke som kan hjelpe kommunene å gjennomføre endringer i bemanning. Dette mener hun er nødvendige tiltak som hindrer smittespredning og bedrer pasientsikkerheten. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Krever strakstiltak etter sykehjemsutbrudd: − Jeg er forbannet

Ansatte i lave stillinger må jobbe ved flere ulike institusjoner for å få endene til å møtes under pandemien. Det vil flere ha en slutt på.

 • Caisa Linea Hagfors
 • Synne Eggum Myrvang
 • Oda Ording

– Jeg er ikke skuffet, jeg er ikke trist – jeg er forbannet. Dette har det vært varslet om og faren for at dette skulle skje har vært kjent siden mars, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, til VG.

Hun mener at deltidsansatte nå må få tilbud om fulltidsstillinger for å minske faren for kryss-smitte mellom institusjoner.

I løpet av pandemien har FHI blitt varslet om 83 utbrudd på helseinstitusjoner.

De to siste ukene er det snakk om 17 slike utbrudd – hvorav 12 av dem er på sykehjem.

Det reelle antallet er trolig høyere, fordi ikke alle utbrudd varsles om, skriver FHI i sin siste ukesrapport.

SMITTEUTBRUDD: Ved Villa Skaar, avdeling Valstad på Eidsvoll, er 22 av 23 beboere smittet. Foto: Terje Bringedal

Et av de siste eksemplene vi har sett er fra Eidsvoll kommune, der seks coronasmittede beboere ved kommunens institusjoner har mistet livet i løpet av kort tid.

Totalt ble 22 av 23 beboere og 20 ansatte smittet ved sykehjemmet på kort tid.

Smittesporingen har avdekket at ansatte har jobbet både på institusjoner med smitte, og på institusjoner uten smitte. Deretter har smitten raskt spredt seg videre.

I dag er denne praksisen er frarådet fra nasjonalt hold, men ikke forbudt.

– Vi har ikke mulighet til å ikke tillate dette, men vi har retningslinjer til kommunene, som selv er ansvarlig for sine tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til VG.

Fagforbundet: 1 av 5 har flere jobber

Leder i fagforbundet, Mette Nord, mener hovedproblemet er at folk har så lav stillingsbrøk at de at ikke bare kan jobbe på ett sted for å brødfø seg.

1 av 5 av deres medlemmer oppgir at de har flere jobber. Samtidig viser tall fra Fagforeningen at 7 av 10 som jobber i det kommunale helsevesenet jobber deltid.

På under to år har det blitt utlyst over 16.000 stillinger for helsefagarbeidere, men kun 16 prosent av disse er heltidsstillinger, opplyser Fagforbundet.

Det kan øke smittefaren, ifølge Nord.

– De siste dagene viser alvorlighetsgraden i dette problemet seg ganske tydelig. Vi har medlemmer som nå får yrkesforbud på en eller flere av arbeidsplassene sine for å hindre kryss-smitte, påpeker hun.

Å kompensere disse for manglende lønn er kommunens ansvar, mener Nord.

Rapport: Høy deltidsandel bidrar til smittespredning

En ny rapport utredet av Fagforbundet i Sverige fastslår at sykehjem med få faste ansatte og høy andel bruk av vikarer som jobber flere steder har hatt smitte i større grad, forteller Nord.

– De ser derfor at en konsekvens av høy vikarbruk og høy deltidsandel bidrar til høy smittespredning.

Også her i Norge har vi sett eksempler på disse problemene i løpet av pandemien, sier hun, og viser til det vi nylig har sett på Eidsvoll.

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, ser på det med stor alvor at 1 av 5 av forbundets medlemmer innen helsevesenet har deltidsjobber. Hun Foto: Sanne, Therese Alice

Vil ha tiltak, ikke anbefalinger

5. november gikk Sykepleierforbundet ut og krevde en ny tiltakspakke som finansierer at deltidsarbeiderne settes over på heltid.

Siden det har det vært stille fra regjeringen, i takt med at flere sykehjemsutbrudd har dukket opp og blitt knyttet til rotasjon av ansatte.

– Stillheten fra politikerne kommer av at dette vil koste. Ingen er uenig med oss, alle vil sikre pasientene. Men det koster. Og derfor skjer det ingenting, forklarer Larsen.

Hun mener at problemet ofte henvises til kommuneøkonomien og budsjettkutt som stadig gjøres der. Kuttene fører til at de ikke kan ta ansatte opp i fulltidsstillinger.

– Det er derfor kommunen sitt ansvar, samtidig som det er myndighetenes ansvar å sette styringslinjen klar og øremerke tiltak til dette. Både FHI og Helsedirektoratet legger ut anbefalinger, men ingen tiltak.

Helseministeren vil ikke gripe inn

Helseminister Høie mener at styringslinjen har vært klinkende klar fra pandemiens start, og viser til føringen for kommunene om at ansatte bør forholde seg til én arbeidsplass

– Jeg er helt enig i at dette er et problem. Det er derfor regjeringen tidlig tok tak i dette og la føringer for kommunene og kompenserte de økonomisk for å unngå at folk jobber flere steder, sier han.

Høie avviser samtidig VGs spørsmål om det er behov for å forby ansatte å jobbe flere steder under pandemien, fordi kommunene allerede har fått øremerket økonomisk støtte til å håndtere det.

– Å skulle legge inn noe forbud her ville vært å gripe langt inn i hele modellen som vi har i Norge, der hver enkelt kommune har ansvar for egen tjeneste. Vi har brukt de sterkeste virkemidlene og styringsverktøyene vi har, som er retningslinjer og økonomisk kompensasjon til kommunene, sier Høie.

HAR GJORT SITT: Bent Høie mener regjeringen har gjort det de kan overfor kommunene ved å legge føringer og kompensere økonomisk. Foto: Berit Roald

Ber kommunene ta retningslinjene på alvor

Høie mener Norge i stor grad har unngått smitte på sykehjem sammenlignet med andre land og påpeker at det er kommunene som nå må ta ansvar for å etterleve retningslinjene fra Helsedirektoratet.

– Hovedinntrykket mitt er at kommuner jobber systematisk med å følge disse retningslinjene og vi ser at de virker.

– Men er ikke smittetilfellene i Eidsvoll et konkret eksempel på at det til tross for retningslinjer fortsatt er mange som jobber på tvers av ulike institusjoner?

– Det er vanskelig for meg å gå inn i denne saken helt konkret, men det er en alvorlig situasjon som kommunen og den lokale ledelsen jobber med å løse. I mediene sin omtale kommer det frem at flere har jobbet på flere steder. Dette er ikke i tråd med de retningslinjene vi har gitt kommunen, svarer Høye og legger til:

– Jeg vil gjenta min sterke oppfordring til kommunene om å ta dette på alvor.

les også

Sykehjemssmitten i Eidsvoll: Smittet ansatt jobbet flere steder

– Glemt område

– Sykehjemmene og de sårbare står frem som et glemt område i regjeringens håndtering av coronapandemien, mener stortingsrepresentant og nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen til VG.

Hun mener det er et paradoks at det ikke er laget en egen tiltakspakke til sykehjem, når det er de sårbare man først og fremst skal beskytte.

Partiet vil derfor øremerke 200 millioner kroner til en tiltakspakke for smittehåndtering i sykehjem i sitt alternative budsjett som legges frem i neste uke.

VIL HA TILTAKSPAKKE: Kjersti Toppe (Sp) sier de vil legge frem forslag til tiltakspakke rettet direkte mot sykehjem – blant annet for å redusere kryssarbeid under pandemien. Foto: Odin Jæger

– I tillegg vil vi fremme et konkret forslag om en tiltakspakke for Stortinget slik at det får en ordentlig behandlingsrunde. Det skal gå både på stillingshjemler, fysiske tilpasninger av sykehjem og økt testkapasitet. Midler til dette bør være lett tilgjengelige slik at de kan få umiddelbar effekt, sier hun.

– Det er mulig å bekjempe deltid

Deltid utfordrer kvalitet, mener stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap). Og det er i kommunene det står verst til, sier hun.

– Når tilbud blir stengt for besøk under en pandemi er det ekstra viktig med fast mannskap, sier Kjerkol til VG.

EKSTRA VIKTIG: Ingvild Kjerkol (Ap) mener lave stillingsbrøker hører fortiden til – men at det er ekstra viktig å bekjempe det i en pandemisituasjon. Foto: Odin Jæger

Ap har satt av 100 millioner til heltidsstillinger i kommunene og 100 millioner til det samme i spesialisthelsetjenesten i sitt alternative budsjett.

– Erfaringer fra flere steder, eksempelvis Malvik og Oslo, viser at det er mulig å bekjempe deltidsbruk. At fagpersoner med lang utdanning dessuten jobber deltid hører ikke hjemme i et moderne arbeidsliv. Nå som vi trenger ekstra personell, blir de sittende og takke ja til ekstravakter for å jobbe, men får svakere vern enn det en heltidsstilling gir. I en pandemi blir heltid ekstra viktig, sier hun.

Mer om

 1. Sykehjemsutbruddet på Eidsvoll
 2. Eidsvoll
 3. Sykehjem
 4. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Kommuneoverlegen om FHIs Villa Skaar-rapport: – Påpeker forbedringspotensial

 2. Nesten 100 smittetilfeller knyttes til sykehjemsutbruddet på Eidsvoll

 3. Sykehjemsmitten i Eidsvoll: Smittet ansatt jobbet flere steder

 4. 19 av 23 sykehjemsbeboere smittet i Eidsvoll: – Veldig alvorlig

 5. Marerittet ble virkelighet for sykehjemmet: – En fæl påminnelse om hvor galt det kan gå

Fra andre aviser

 1. Nytt smitteutbrudd knyttes til sykehjem i Eidsvoll

  Aftenposten
 2. Større andel av norske koronadødsfall skjer på sykehjem enn i Sverige

  Aftenposten
 3. Koronasmitten sprer seg i Eidsvoll

  Aftenposten
 4. Regjeringen vurderer massetesting av symptomfrie på sykehjem

  Aftenposten
 5. Regjeringen vurderer massetesting av symptomfrie på sykehjem

  Bergens Tidende
 6. Sveriges koronatragedie: Derfor døde tusener av de svakeste

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no