Rusmisbruk, løgner
og svik. Millionsvindel.
Og fem oppsiktsvekkende
dødsfall på seks år.

Advokaten Alex Murdaugh
skydde ikke noe middel da
hemmeligheten hans var
i ferd med å bli avslørt.

«Så fort jeg
fortalte en
løgn, måtte
jeg fortsette
med å lyve»Pluss content

Murdaugh-dynastiets fall: Dømt for drap på kone og sønn

Publisert: