I mange år satt
Hells Angels-legenden
i fengsel for narkotika,
vold og kidnapping.

Etter Sonny Bargers
død kom det aller
siste budskapet
fra gjenglederen.

REBELLENS
BLODIGE
BRORSKAP

Pluss content

Sonny Barger ble legende i Hells Angels: Blodig brorskap

Publisert: