DELER UT MAT: Hver uke doneres overskuddsmat fra cruiseskipet «Costa Fascinoa» til de lokale matsentralene på øygruppen Guadeloupe og øya Martinique. Bildet er tatt på den karibiske øya Martinique i desember i fjor.

Cruiseskip kastet store mengder mat – nå vil Stortinget endre regelverket

Reaksjonene var sterke da VG fortalte at cruiseskip kaster mat på grunn av norske tollregler. Nå ber en samlet finanskomité på Stortinget om at reglene må endres.

Publisert:

Politikerne mener vedtaket vil føre til mindre matsvinn – og gratis mat til de som trenger hjelp.

For tre år siden forsøkte det italienske cruiseselskapet Costa Cruises å få til en ordning med utdeling av mat fra skip i norske havner.

Costa har siden 2017 donert over en million måltider i flere havner rundt om i verden. I 2019 ville de utvide ordningen til Norge.

Men svaret fra tolletaten var at de ikke så noen mulighet i Tolloven til å gi tollfritak for maten, og at den måtte fortolles ved innførsel.

KLARE: Leder i Matsentralen Oslo, Christiano Aubert, frakter paller med meieriprodukter og frukt. Matsentralen skal stå klare til å ta imot, hvis reglene kommer på plass, sa han til VG i januar.

Etter VGs omtale av saken i januar stilte stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi og Silje Hjemdal fra FrP forslag i Stortinget om at regjeringen må initiativ til en dispensasjonsordning i toll- og avgiftsregelverket.

Dette påpekte de var nødvendig for at cruiserederier, skipshandlere og andre relevante virksomheter for fremtiden kan donere bort overskuddsmat til Matsentralen eller tilsvarende tiltak - uten avgiftsbelastning eller byråkratiske hindringer.

Det er norske toll- avgiftsregler som har satt en stopper for at overskuddsmat kan gis bort, uten at giveren har vært nødt til å betale avgifter til staten. Også lovverket om matsikkerhet har hindret ilandførsel av matvarer.

Les også

Skipshandler fortviler: – Må kaste tonnevis med mat

BERGEN (VG) Fersk fisk. Ferskt kjøtt. Ost og andre meierivarer. Fra tid til annen må skipshandleren Eurosupply i Bergen…

Maten fra cruiseskipene er ikke godkjent for salg innenfor EU og ikke kontrollert etter de strenge reglene for matsikkerhet. Norge er forpliktet til de samme reglene gjennom EØS.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) uttalte 3. februar til VG at han ville jobbe for å få til en løsning, slik at fullt brukbar mat kunne gis bort til de som trenger det.

– Det er fortvilende og det skal vi prøve å gjøre noe med. Fullt brukbar mat skal spises, ikke kastes. Det får nesten være regelen.

Ifølge Vedum jobber Mattilsynet med hvordan det kan gjøres tilpasninger, og samtidig være sikker på at maten er trygg og god.

«FORTVILET»: Skipshandleren Eurosupply leverer mat og forsyninger til et skip ved kai i Haugesund. Selskapet leverer mat til blant annet cruiseskip og oljeplattformer.

Finanskomiteen skriver i sin innstilling at de har merket seg mediedekningen av problematikken.

De viser samtidig til den økte pågangen hos matsentralene som følge av den sterke pris- og renteveksten som har preget samfunnet det siste året, og til at flere opplever en utfordrende økonomisk situasjon.

STILTE FORSLAG: Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (FrP) er glad for at det er politisk enighet om donasjon av overskuddsmat.

– Utdeling av overskuddsmat gjennom for eksempel matsentraler kan være et viktig bidrag for å hjelpe mennesker gjennom en økonomisk krevende periode.

I det enstemmige vedtaket ber komiteen om at Stortinget ber regjeringen avklare om handlingsrommet for donasjon av overskuddsmat til veldedige formål fra blant annet cruiserederier og skipshandlere «reelt begrenses av EU/EØS-regler, og avstemme regelverket i Norge med EU-land, med forbehold om at norske veterinærmyndigheter anser dette som forsvarlig.»

KARIBISK IDYLL: Det italienske cruiserederiet Costa vil gjerne starte med utdeling av overskuddsmat i Norge, slik de gjør i flere andre land. Bildet er tatt ved et anløp på øya Martinique i Karibien desember i fjor. Foto: Costa Cruises

Ifølge Limi betyr dette at regjeringen må sjekke at donasjon av mat er lov etter EU- regelverket og godkjent av Mattilsynet.

– Dette skal være en ren formalitet. Flere EU-land tillater denne type donasjon av mat i dag, og cruiseskip er allerede underlagt et veldig strengt regelverk for matsikkerhet.

Les også

Tollregler forhindrer cruiseskip i å donere mat: – Forferdelig

Norske tollregler kan ikke stå i veien for at cruiseskip kan gi bort matoverskudd, mener MDG og Frp.

Han sier Stortinget skal votere i saken senere i mars.

– Jeg er veldig glad for at det nå blir en løsning. Vedtaket vil føre til mindre matsvinn og gratis mat til flere vanskeligstilte i en krevende periode, sier Hans Andreas Limi.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no