Selv om stadig flere ferdes i fjellene er det rekordlavt antall mennesker som omkommer i skredulykker.
Selv om stadig flere ferdes i fjellene er det rekordlavt antall mennesker som omkommer i skredulykker. Foto:

Aldri før har færre omkommet på grunn av snøskred

Ekspertene jubler over at antallet omkomne i snøskredulykker er rekordlavt det siste året.

Publisert:Oppdatert: 09.01.18 kl. 10:10

Aldri før har færre mennesker omkommet på grunn av snøskred. Selv om stadig flere ferdes i fjellene har nedgangen vært betydelig, og så langt denne sesongen (17/18) er det ikke registrert noen dødsulykker, ifølge tall fra Varsom.no.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) mener at folk som ferdes i fjellet har blitt mer oppmerksom på farene som kan oppstå.

– Jeg tror folk har blitt mer bevist på sikkerheten når de ferdes i områder med skredfare. Varslingssystemene har blitt bedre, og det er lettere og holde oversikt over områder med fare for skred, sier skredekspert Markus Landrø til VG

Siste registrerte dødsulykke skjedde i april 2017, da en person ble tatt av skred i Møre og Romsdal.

Siden 2008 har Varsom.no registret 64 dødsulykker forårsaket av snøskred. Siden 2014 har det blitt registrert 435 skred av mindre eller større omfang. Månedene hvor flest ulykker oppstår er mars og april, og ifølge Varsom.no er det etter nyttår at skredfaren er størst.

Drevet folkeopplysning

De siste årene har Varsom.no, NVE og andre forskningsinstitutter gjort en stor innsats for å spre kunnskap om snø og skred til befolkningen. Landrø mener folkeopplysningen nå begynner å bære frukter.

– De har reist rundt i landet og nærmest drevet med folkeopplysning. Det avholdes kurs og foredrag som gir folk informasjon om varslingstjenester, utstyr som er viktig å ha med seg og hvordan man agerer når man havner i en situasjon hvor det kreves kunnskap om sikkerhet, sier han

– Tar mindre risiko

Landrø tror årsaken til nedgangen i antall omkomne henger sammen med at folk tar mindre risiko enn tidligere.

– Tidligere ble det tatt større risiko, og folk gikk turer i utfordrende terreng med stor skredfare. Nå opplever jeg at sikkerheten spiller en større rolle når ruten skal velges.

– Det har blitt mer populært å ha kunnskap om snø og fjell. Aktiviteten i fjellet har økt de siste årene, samtidig som antall dødsulykker har gått ned. Det tyder på bedre kunnskap blant turgåere og skikjørere, sier han til VG.

Lasse Kjus: – Jeg mistet kontrollen.

Drømmer om null

En av forkjemperne for folkeopplysningen er Espen Nordahl. Han jobber som formidlingsansvarlig på CARE – Center for Avalanche Research and Education, ved UiT Norges arktiske universitet, og som snøskredvarsler for NVE.

Han er glad for utviklingen.

– Det har nærmest vært en folkedugnad for å spre kunnskap om ferdsel i skredutsatte områder. Vår drøm, og det vi jobber for hver dag, er at ingen skal omkomme i snøskredulykker, sier han.

Burde ventet flere ulykker

Nordahl, som har bidratt til bøker om trygg ferdsel i fjellet, tror nedgangen i antall omkomne henger sammen at snøskredvarslinger ble innført for fem år siden.

– Etter at vi fikk snøskredvarslinger ble det en vekker for mange. Snøskredvarslinger kombinert med arbeidet vi har gjort for å øke kunnskapene til folk som ferdes i fjellet har gjort at det registreres færre dødsulykker enn noen gang. Med den store økingen i bruk av fjellet burde vi ventet flere dødsulykker. At tallene likevel går nedover er svært gledelig, og viser at arbeidet fungerer, sier han til VG.

Skredvarsler ved Varsom.no, Håvard Thorstvedt, forteller til VG at det er grunn til å være oppmerksom hvis man har tenkt seg på tur de nærmeste dagene.

– Det er betydelig snøskredfare i alle våre regioner i dag. Det har vært mye vind over store deler av landet, og det har samlet seg opp snø enkelte steder. Skredfaren i Sør-Norge vil bli redusert i løpet av dagen, men i Nord-Norge, og spesielt i Nordland, vil skredfaren forbli høy i dagene som kommer, sier han.

Ble tatt av snøskredet. Lå begravd i 20 minutter.

Publisert:Oppdatert: 09.01.18 kl. 10:10