Stålsett til VG: – Valgte å adlyde Gud mer enn loven

Biskop emeritus Gunnar Stålsett forteller VG at han fikk et alvorlig dilemma da han innså at kvinnen som jobbet for ham mistet arbeidstillatelsen. Han måtte enten følge norsk lov, eller adlyde Gud. Han valgte det siste.

Det var i 2002 eller 2003 at daværende Oslo-biskop Gunnar Stålsett møtte den eritreiske asylsøkeren Lula Tekle for første gang. Hun jobbet da som vaskehjelp i bispedømmegården i Oslo.

– Hun var fortvilt fordi hun hadde fått avslag på søknaden sin om asyl, mens andre eritreere fikk lov til å bli, forteller Stålsett (85).

– Jeg fikk sympati for henne. Siden hun trengte mer jobb, begynte hun å vaske for meg i bispeboligen. I begynnelsen hadde hun jo lov til å ta arbeid. Hun betalte skatt og jeg betalte arbeidsgiveravgift. Men så ble hun plutselig fratatt skattekortet. Hun var blitt papirløs.

les også

Den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett: Tror jeg må i fengsel

Var en «ureturnerbar»

Stålsett tar imot VG hjemme på Røa, der telefonen ringer i ett sett. Støttespillere som gir oppmuntring, og pressen som vil høre hvordan han reagerer på at han risikerer fengsel for å ha gitt jobb til en asylsøker uten opphold- og arbeidstillatelse.

Justisminister Kallmyr: – Stålsett må straffeforfølges som alle andre

Han forklarer at han siden rundt 2008 har visst om at den eritreiske kvinnen ikke lenger hadde oppholds- og arbeidstillatelse. Men hun kunne heller ikke sendes ut av landet. Stålsett forteller at han tok saken hennes opp med utlendingsmyndighetene og med UD.

Svaret var entydig – Lula var såkalt «ureturnerbar». Hun hadde et endelig avslag på sin søknad om asyl i Norge, men kunne heller ikke sendes hjem til krigsherjede Eritrea.

LES OGSÅ: Dette er «de ureturnerbare»

VISSTE OM LOVBRUDDET: Biskop emeritus Gunnar Stålsett tar imot VG hjemme på Røa i Oslo. 85-åringen sier at han visste at han har handlet i strid med loven. Foto: Mattis Sandblad

Fulgte samvittigheten

– Det var et samvittighetsspørsmål for meg. Enten måtte jeg avslutte arbeidsforholdet og la dette mennesket bli overlatt til seg selv, eller jeg måtte fortsette å gi henne muligheten til å tjene penger, sier Stålsett.

– Men du visste at det du gjorde var ulovlig?

– Jeg mener loven er feil, og at disse menneskene bør ha rett til arbeidstillatelse i Norge. Jeg mener vår grunnlov, med sitt kristne og humanistiske grunnsyn, bør gi den retten.

– Men ja, jeg var klar over at hun ikke hadde lov til å arbeide for meg. Det var et dilemma. Med mitt syn og min tro valgte jeg å adlyde Gud mer enn den menneskeskapte loven.

LES OGSÅ: Reagerer på mulig Stålsett-fengsling: – Håper det fører til at loven endres

Har tilstått lovbrudd

Nå kan han altså ende bak murer. Politiet har innstilt på en straff på 45 dagers ubetinget fengsel, med henvisning til den lange perioden han har benyttet ulovlig arbeidskraft.

Stålsett sier han ikke ga kvinnen jobben som et politisk prosjekt, men av nestekjærlighet. Han har de siste årene betalt henne 300 kroner i timen for å vaske hjemme i hans private hjem, annenhver uke.

Det var etter at Lula ble intervjuet i Vårt Land i en sak om de anslagsvis 3.000 «ureturnerbare», at Stålsett valgte å stå frem i samme avis og fortalte at han hadde gitt henne jobb i en årrekke, og dermed hadde brutt utlendingsloven.

– Jeg tenkte at hun tok en stor risiko ved å gå ut i avisen, og jeg ville ikke la henne stå alene. Jeg hadde allerede forsvart henne i forvaltningen, og gikk derfor ut i det offentlige med samme støtte, forklarer Stålsett.

FÅR STØTTE: Telefonen ringer i ett sett mens VG er hjemme hos den tidligere Oslo-biskopen. Foto: Mattis Sandblad

Da han ble innkalt til avhør, forklarte han umiddelbart at han var kjent med sitt lovbrudd. Politiet forbereder en tilståelsessak.

– Det var sivil ulydighet diktert av en samvittighet jeg føler meg bundet på når det gjelder respekt for menneskeverd. Det kristne og humanistiske menneskesyn påkaller oss til å stå opp for solidaritet, nestekjærlighet og respekt, sier Stålsett.

– Hvis en dom mot meg kan bidra til oppmerksomhet rundt en uverdig situasjon for mennesker som bor i vårt land, så er 45 dager i fengsel en pris jeg er villig til å betale for det, avslutter han.

VIL HA LOVENDRING: Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier han håper at loven endres, slik at asylsøkere som ikke kan returneres gis retten til å jobbe. Foto: Espen Breivik

Støttes av Hareide

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at han mener det strider mot den allmenne rettsforståelse å straffeforfølge en 85 år gammel tidligere biskop for et slikt forhold.

– Hedersmannen Gunnar Stålsett har vist Norge det moralske kompass. Dette er et trist utslag av at vi på Stortinget ikke har gitt ureturnerbare asylsøkere retten til å jobbe, sier Hareide til VG.

– Men han innrømmer å ha brutt loven?

– Det er loven det er noe galt med. Vi kan håpe dette fører til at det kommer en lovendring, og at den nye loven blir stående som en «Lex Stålsett», sier Hareide.

LIKHET FOR LOVEN: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr mener det er riktig å straffeforfølge Stålsett. Foto: Jørgen Braastad

Kallmyr: – Må straffeforfølges

Men lite tyder på at Hareide får gjennomslag så lenge Jøran Kallmyr er Justis- og innvandringsminister:

– Fru Justitia er blind, og ser ikke forskjell på hvem hun dømmer. Slik må det være i et demokrati. Gunnar Stålsett var en profilert biskop og senterpartipolitiker, men han erkjenner samtidig å ha brutt norsk lov. Da må han straffeforfølges av den uavhengige påtalemyndigheten og eventuelt dømmes av domstolen på lik linje som sine medborgere, skriver Kallmyr til VG.

– Det er lenge siden de geistlige kunne påberope seg immunitet i Norge, og dit skal vi aldri tilbake til, fortsetter han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder