Kaller ME en motediagnose

Før fikk folk whiplash, nå har ME i stor grad overtatt. Idehistoriker og lege Georg Espolin Johnson mener ME er en motediagnose for utmattelse og plager noen mennesker alltid har hatt. 

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

– Psykologiske mekanismer bidrar i betydelig grad til det sykdomsbildet som i dag gjerne kalles ME, sier Georg Espolin Johnson.