Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr her på Frps landsmøte 2019. Foto: Frode Hansen, VG

Justisministeren foreslår nye gjengtiltak: – Vi vil plage de med kriminell løpebane

Med konkrete tiltak vil justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr få bukt med organisert kriminalitet. Dette legges frem for Kongen i statsråd fredag.

– Det vi gjør i dag er at vi setter ned et straffelovråd, som skal komme med konkrete forslag til endringer i straffeloven når det kommer til gjeng- og ungdomskriminalitet, sier han til VG.

Det er omtrent et år siden VG avslørte hvordan gjengen Young Bloods vokste frem til å bli Oslos største gjengtrussel uten at politiet klarte å stoppe dem. Siden da har det vært mye debatt rundt gjengkriminalitet.

– Vi har jobbet lenge og målrettet for å få bukt med dette problemet, og iverksette konkrete tiltak, sier Kallmyr.

Straffelovrådet har fått i oppdrag å utrede en straffebestemmelse om deltagelse i kriminelle gjenger og endringer i inndragningsreglene

les også

Ap-Raymond vil nekte kriminelle gjengmedlemmer å flytte hjem

– Vil slå ned på rekruttering

I april kom byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med en tydelig beskjed til justis- og innvandringsministeren: – Kallmyr må knuse gjengene i Oslo.

Nå vil Kallmyr at det nye straffelovrådet skal gjøre akkurat det. Et av tiltakene skal gjøre det forbudt og straffbart å tilhøre og rekruttere til kriminelle gjenger.

– Vi ønsker å ha hjemmel til å slå ned på rekruttering og deltagelse i kriminelle organisasjoner. Dette etter inspirasjon fra terrorlovgivningen der, der vi allerede har et lovverk for å dømme folk for deltagelse og rekruttering til terrororganisasjoner.

les også

Slik vil riksadvokaten kjempe mot ungdomskriminaliteten

Inndragning av kriminelle inntekter

Straffelovrådet skal også vurdere endringer i regelverket for inndragning av formuesverdier. Dette gjelder verdier som har blitt kriminelt anskaffet.

– Det er veldig viktig å huske at de aller fleste ungdommer, også minoritetsungdom, er hardtarbeidende mennesker med et godt forhold til politiet. Det er disse ungdommene som skal være forbilder, ikke kriminelle som «flasher» med penger og dyre luksusbiler og klokker, som de har tilegnet seg gjennom kriminalitet, sier statsråden

Han forteller at det også vil bli åpnet for det som kalles «sivil inndragelse», som betyr at også de som ikke er under etterforskning kan få inndratt sine eiendeler hvis det åpenbart kommer fra kriminalitet.

– Vi kan ikke ha det slik at ungdommen tror at det å være kriminell er en fin måte å skaffe seg dyre gjengstander, mener Kallmyr.

les også

Justiskomiteen foreslår nye gjenglover: – Vi står i en kritisk situasjon

Ungdomskriminalitet

– Hvorfor har det tatt så lang tid å iverksette tiltak mot gjengkriminalitet?

– Det er allerede gjennomført tiltak. I statsbudsjettet for 2019 fikk vi på plass 50 millioner kroner ekstra til Oslo-politiet for å bekjempe gjeng- og ungdomskriminalitet. Oslo-politiet har også gjort en massiv innsats, og mange av gjengmedlemmene er bak lås og slå. Samtidig må vi ha et regelverk som beskytter fremtiden, slik at det ikke dukker opp nye. Vi vil plage de med kriminell løpebane litt, sier Kallmyr.

– Finnes det noen andre tiltak for å forebygge i slike miljøer?

– Jeg opplever å ha en god, og konstruktiv dialog med Oslo kommune ved Raymond Johansen som jeg har møte med. Oslo kommune gjør også flere tiltak, som for eksempel et program for å skaffe sommerjobber til ungdommer. Når det gjelder ungdomskriminalitet må vi samarbeide med kommunene. Politiet kan ikke ta det alene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder