INNRØMMER SVIKT: Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) innrømmer at både Politidirektoratet og departementet har sviktet i oppfølgingen av ID-prosjektet. Foto: Hallgeir Vågenes

Krise for nytt ID-prosjekt - Listhaug innrømmer dårlig styring

Etter en rekke utsettelser, og en betydelig kostnadssprekk, er det fortsatt helt i det blå når det nye pass-systemet vil være på plass og hvor mye det vil koste.

  • Erlend Skevik
  • Magnus Braaten
  • Hallgeir Vågenes (foto)
  • Tore Kristiansen (foto)

Artikkelen er over to år gammel

Nå innrømmer justisminister Sylvi Listhaug at både Justisdepartementet og Politidirektoratet har sviktet i oppfølgingen av det omfattende prosjektet.

– Prosjektet har ikke vært planlagt godt nok fra starten. Samtidig har det vært for dårlig styring fra Politidirektoratet og for dårlig oppfølging fra departementet. Det har gjort at det har tatt lang tid før man har sett problemene, sier Listhaug til VG.

les også

Reuters: Kim-familien søkte om visum i vestlige land med falske pass

Tips VGs journalister kryptert via app-en Signal (iPhone/Android): 45499424 eller SecureDrop.

Prosjektet med det nye pass-systemet og nye nasjonale ID-kort med elektronisk identitet startet opp i 2014. Målet var at de nye passene og ID-kortene skulle være klare i desember 2016.

Siden har prosjektet vært utsatt fire ganger, senest til desember 2018. Nå bekrefter justisministeren at også denne tidsplanen vil sprekke.

– Vi ser nå at vi kommer til å trenge noe mer tid. Det pågår nå samtaler med leverandøren om når de kan levere, og til hvilken pris, sier Listhaug.

Kostnadsrammen for prosjektet var i utgangspunktet 217 millioner kroner. Nå ønsker hverken Justisdepartementet eller Politidirektoratet å spekulere i den endelige prislappen, men fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet bekrefter at det vil bli en «betydelig overskridelse».

TESTER: Siri Hoff Nilsen tester ut de nye kioskene som skal produsere pass. Foto: Tore Kristiansen

Heller ikke Listhaug vil kommentere størrelsen på kostnadssprekken. Det nærmeste statsråden vil gå i å konkretisere sprekken, er å slå fast at det er «langt unna et milliardbeløp».

– Jeg vil ikke gå ut med noe beløp nå. Dette jobber vi med å få full oversikt over. Det som er viktig for meg nå, er at vi gjør en god kvalitetssikring av fremdriften og kostnadene for å komme i mål, sier hun.

I oktober i fjor hentet departementet inn eksterne konsulenter for å evaluere prosjektet. Mandatet bekrefter bildet av et kriserammet prosjekt. Her blir konsulentene bedt om å besvare to krystallklare spørsmål:

1. Hva har gått galt?

2. Hvorfor har det gått galt?

les også

Stortinget vil holde rapporter om byggeskandalen hemmelig

Listhaug bekrefter at konsulentene ble hentet inn for å gjennomgå prosjektet da det ble klart at det ville bli ytterligere forsinkelser. Eilif Holte i selskapet Holte AS ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at selskapet ennå ikke har levert sin endelige rapport.

I november ble Stortingets presidentskap orientert om de nye forsinkelsene og at de samlede kostnadene vil bli høyere enn det som tidligere er lagt til grunn.

Listhaug varsler nå at hun vil komme tilbake til Stortinget i løpet av våren for å gi en grundig redegjørelse om fremdriften og kostnadssprekken.

– Det er nå satt på mer ressurser i Politidirektoratet, og det er mye tettere oppfølging fra departementet. Så skal vi gi en grundig redegjørelse til Stortinget når vi har gjennomgått prosjektet og fått kvalitetssikret fremdriften og kostnadene fremover, sier Listhaug.

FEIL: Avdelingsdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet bekrefter at det er gjort «mange feil» i forbindelse med prosjektet. Foto: Tore Kristiansen

– Investeringsprosjekter er alltid en risiko, men når man går gjennom historikken er det ingen grunn til å være fornøyd med den jobben som er gjort, hverken i Politidirektoratet eller i departementet, sier hun.

Roll-Matthiesen kommenterer kritikken fra Justisministeren slik:

– Det er riktig. Det er ingen god situasjon når det blir så mye forsinket og vil koste betydelig mer. Så er det flere årsaker til at det har blitt slik, men det er ingen unnskyldning. Det er tatt grep fortløpende. Spørsmålet er om de har vært tilstrekkelige.

– Det er uheldig at politiet ikke klarer å levere pass og nasjonale ID-kort slik vi forutsatte. Det er viktig å få dette på plass så raskt som mulig. Samtidig må det ha den kvaliteten og sikkerheten som er nødvendig. Det betyr at jeg i dag ikke kan gi et nytt tidspunkt for når dette vil være klart.

Roll-Matthiesen innrømmer at man undervurderte både omfanget og kompleksiteten i det omfattende prosjektet. Ifølge fagdirektøren har dette ført til både forsinkelser og økte kostnader.

– Det er gjort mange feil her. Det er ingen tvil om at det ble gjort et for raskt og for svakt arbeid i utarbeidelsen av den opprinnelige planen. Vi ser i dag at det satsingsforslaget som lå til grunn for den første tildelingen aldri ville gitt noen fullgod løsning.

Designet «Det norske landskap» fra Neue Design Studio vant den store konkurransen for ID-kort og nye pass. Foto: Neue Design Studio

Han viser blant annet til at den omfattende anbudsrunden tok betydelig lengre tid enn det som var forutsatt. Bruken av eksterne konsulenter har også drevet prisen i været.

– Det ble i utgangspunktet lagt til grunn av politiet i mye større grad skulle gjøre dette selv. Det var en feilvurdering. Kompleksiteten i dette har gjort det nødvendig å benytte mye ekstern kompetanse, blant annet på prosjektledelse, IKT-sikkerhet og digital plattformbygging. Det er dyrt, men det har vært nødvendig.

Roll-Matthiesen bekrefter at det nå pågår forhandlinger med leverandøren Gemalto, der også fordeling av ansvaret for kostnadssprekken er et tema.

– Gemalto er selvsagt medansvarlig for dette, men vi er nå i en tett dialog og forhandlinger, derfor er det ikke riktig av meg å si noe mer om dette nå.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra leverandøren.

VG er kjent med at minst en leder i departementet har blitt fjernet fra prosjektet, og omplassert, på grunn av håndteringen. Listhaug ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger.

«Departementet kommenterer ikke interne forhold», skriver kommunikasjonsavdelingen i departementet i en tekstmelding.

VG har vært i kontakt med den omplasserte lederen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi har omorganisert i departementet, så vil jeg ikke gå noe nærmere inn på detaljene rundt det. Det burde helt klart vært bedre oppfølging fra departementet underveis. Det samme burde det vært i direktoratet. Det har vi selvsagt lært av. Nå er jeg opptatt av at vi skal få ryddet opp, få kvalitetssikret både kostnader og tidsløp og få på plass det nye systemet. Jeg bruker alle krefter på det, sier Listhaug.

Flere artikler

  1. Vil skrinlegge kriserammet ID-prosjekt

  2. Politiet kan ha delt ut pass til personer som ikke skulle fått det

  3. Slik blir Norges nye pass – skal ha hele fem passbilder

  4. Slik startet byggeskandalen på Stortinget

  5. Russ fortviler: Føler seg lurt av russefirma

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder