Leon

14 år gammel starter Leon prosjekt «se litt bedre ut», men det skal ta lang tid før noen ser hva som er i ferd med å skje.