OMSTRIDTE TURER: Da han var administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI var Erik R. Sandøy, Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, personlig involvert i saken om de omstridte bilturene til Oslo. Foto: Trond Solberg

Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika

Flere omsorgsarbeidere i Aleris forteller at de opplevde at de ble presset til å kjøre en kvinne fra deres institusjon i Akershus inn til Plata i Oslo, slik at hun kunne kjøpe narkotika.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Denne omstridte kjøringen ble anmeldt til Økokrim 9. august i år, av LOs største forbund, Fagforbundet.

Andmeldelsen kom i forbindelse med det forbundet mener er en rekke lovbrudd knyttet til arbeidsavtaler i Aleris.

Aleris og Fagforbundet skal etter planen møte en dommer i Oslo tingrett i slutten av august, for å planlegge rettsforhandlinger i tingretten senere i høst.

– To-tre ganger i uken kjørte jeg henne til Plata, slik at hun kunne få seg heroin eller andre stoffer. Vi ble presset til det mot vår vilje. Det var ledelsen ved institusjonen som sa ja til at kvinnen skulle kjøres til noen som solgte narkotika, men det ble klarert helt til topps i ledelsen i Aleris, sier en av Aleris-arbeiderne til VG.

– Det er meget alvorlig at våre medlemmer blir tvunget til å bryte loven, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Dokumenter fra Aleris som VG har fått tilgang til viser at kvinnen fikk hjelp tre dager i uken i flere år med å blir kjørt fra institusjonen i Akershus, inn til Oslo S. Dette skal ha skjedd frem til våren 2015, da hun døde. Den siste tiden ble det ordnet med TT-kort, slik at hun tok drosje.

– Fikk fritak

En annen ansatt sier det slik:

– Jeg hadde stor sympati for at Aleris ville gi henne human hjelp, men det ble etterhvert veldig vanskelig, fordi jeg var med på noe ulovlig. Jeg begynte å tenke på at jeg bidro til å opprettholde et narkonettverk, sier han. 

Saken startet på ettersommeren 2013, da det ble varslet til ledelsen.

28. august 2013 laget daværende regiondirektør for Aleris Akutt og Innland, Bjørn Eide, retningslinjer for kjøring av kvinnen: «Kjøring skal avtales på faste dager: Mandag, onsdag, fredag. Konsulenter/personalet slipper (Red. anmerk: kvinnen) av på et gitt sted i Oslo og avtaler henting på et gitt sted». Eide skriver at hva hun gjør i Oslo, «er opp til henne».

Han skriver også at «det er muligheter for å reservere seg mot dette. De som ønsker å gjøre det bes ta kontakt med undertegnede for en samtale om saken».

– Vi tok det opp og ledelsen sa det ikke var ulovlig, sier han som varslet om saken.

– Vi tok kontakt med det lokale politiet, som sa at det var ulovlig for oss å kjøre folk for å handle narkotika. Det formidlet vi til ledelsen, ved Bjørn Eide, som avviste det.

– Eide sa rundt et frokostbord en dag at de som ville reservere seg, ikke kunne regne med å jobbe videre der. Fast ansatte ville bli omplassert og innleide ville ikke få flere timer: Det ble ikke mange slike en til en-samtaler: Ingen turde, sier omsorgsarbeideren.

– Truet med avskjed

Varsleren sier det ble gjort unntak.

– En sykepleier og en politistudent fikk fritak, mens miljøarbeidere og innleide konsulenter måtte kjøre vedkommende, sier mannen som varslet om saken.

Varselet ble sent til daværende administrerende direktør Erik R. Sandøy i Aleris Ungplan & BOI.

les også

Aleris om Fyrlykta: Varselklokkene burde ringt fra første stund

9. september 2013, tre dager etter at varselet ble sendt, svarte Sandøy til en mailadresse til varsleren. Han bekreftet praksisen med å kjøre kvinnen til narkotika-langere:

«Beboeren varselet gjelder er langvarig rusmisbruker og alvorlig syk. Oppdraget som er gitt Aleris Ungplan & BOI fra Oslo kommune, er å gi beboeren et omsorgstilbud som sørger for en verdig og human behandling. I overenskomst med oppdragsgiver, beboerens verge og beboeren selv, har dette omsorgstilbudet i de snart fire årene beboeren har vært på (JOURN ANM: Stedet hvor institusjonen ligger), inkludert transport til byen».

Sandøy har i dag rykket opp som administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge. 

– Nesten ikke til å tro

Leder Mette Nord i Fagforbundet er rystet.

– Våre medlemmer risikerer å bli straffet, men jeg håper de eventuelt får fritak for straff, fordi de bidrar til at saken blir kjent. De som bør straffes her, er de i Aleris som bevisst har tilrettelagt for at en rusinstitusjon legger til rette for at folk skal få ruse seg mer. Det er nesten ikke til å tro at det er mulig, sier hun.

Ekspert i strafferett, professor Alf Petter Høgberg ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sier narkotikalovgivningen er klar, men at tolkningen av loven har utviklet seg.

– Slik kjøring rammes tilsynelatende av straffeloven, som medvirkning. Det er formelt ulovlig etter straffelovens ordlyd. Det vil også gjelde for de som har organisert kjøringen, altså ledelsen, sier han, men legger til at han ikke tror slik human medvirkning vil bli like strengt straffet i dag som tidligere. 

Professor Jon Petter Rui ved det juridiske faktultetet i Tromsø sier det slik:

– Jeg vil ikke mene noe om saken, men medvirkning til befatning med narkotika er fortsatt kriminelt. Det vil også gjelde for de som har satt opp et slik system. Men er det noe du er beordret til av overordnede, har det skjedd en pliktkollisjon, som gjør at de som har kjørt, kan slippe straff.

Aleris-sjefen svarer

Administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy , svarer slik i e-epost til VG:

– Aleris Omsorg Norge er gjennom pressen gjort kjent med at Fagforbundet har levert en anmeldelse til Økokrim. Økokrim gjør nå en vurdering av saken. Før vi vet om de tar saken til behandling eller ikke, ønsker vi ikke å kommentere selve anmeldelsen som vi ikke engang har lest.

– Videre er alt personell i helse- og omsorgstjenesten pålagt en omfattende taushetsplikt for å verne om pasientens personvern og integritet. Av hensyn til taushetsplikten ønsker vi ikke å kommentere denne enkeltsaken.

– Generelt kan vi si at kompleksiteten i noen av oppdragene vi utfører på vegne av våre offentlige oppdragsgivere nok er ukjent for media. Det er likevel en del av virkeligheten i ethvert samfunn.

Han skriver videre at Aleris har forståelse for at enkelte kan se etiske og moralske vanskeligheter med å forestå transport av beboeren til byen, og at ledelsen ved institusjonen derfor har gitt ansatte anledning til å reservere seg fra å kjøre beboeren.

At de ansatte kunne reservere seg, ble også sagt på et informasjonsmøte med de ansatte, og det står også i referatet fra møtet, påpeker Sandøy.

Tauhetsbelagt

Aleris-sjefen opplyser også at ansatte som sa nei til å kjøre beboeren, ville bli tilbudt jobb i andre bofellesskap der det ikke var aktive rusmisbrukere.

– Det vi også kan si, er at vi selvsagt ikke utformer eller utfører våre tjenester på en måte som ikke er i overenstemmelse med eller godkjent av, våre oppdragsgivere. Vi henstiller derfor VG om å henvende seg til vår oppdragsgiver i dette tilfellet som er Oslo kommune.

– Vi ser ellers svært alvorlig på at medarbeidere her kan ha delt taushetsbelagt og sensitiv brukerinformasjon med pressen. Vi vil nå undersøke om hvorvidt taushetsplikten overfor bruker kan være brutt i denne saken. Hvis det skulle vise seg å være slik, vil vi vurdere å melde saken til Helsetilsynet.

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) sier de vil undersøke om Oslo har gitt noen slik godkjenning til kjøring av den narkomane kvinnen inn til Oslo.

– Jeg kjenner ikke til hva som skjedde under det borgerlige byrådet, men jeg har nå bedt etaten sjekke om det er hold i påstandene, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder