T5PC-siktelser henlagt

NYHETER

Økokrim har frafalt siktelsen mot den siste styreformannen i det konkursrammede pyramideselskapet T5PC, Andreas Grøstad.

Publisert:

Ifølge brevet fra Økokrim er saken mot Grøstad henlagt «idet intet straffbart forhold ansees bevist.»

- Det er ikke overraskende at siktelsen er frafalt. Det overraskende er at det har tatt så ufattelig lang tid. Det er overraskende at man ta ut en siktelse, uten å ha ressurser til å etterforske, sier Grøstad til VG.

Han forstår at Økokrim tok ut en siktelse mot ham da T5PC gikk konkurs, for at de kunne foreta de nødvendige undersøkelsene.

Men han mener det har vært en urimelig belastning å ha en siktelse hengende over seg siden november i fjor.

- Har siktelsen skapt problemer for deg?

- Det er en håpløs situasjon å skulle skaffe seg nye jobber og oppdrag, når man har en siktelse hengende over seg og som alle vet om, sier han.

- Vil du nå legge saken bak deg?

- Jeg får ikke lagt denne saken bak meg før det har vært en rettssak. Fremover vil jeg være langt mer aggresiv overfor som antyder at jeg har gjort noe straffbart, sier Grøstad til VG.

Grøstad var styreformann de siste ukene før T5PC gikk konkurs i november i fjor. Det var han som begjærte selskapet konkurs.

- Hvilken befatning utover det hadde du med T5PC?

- Jeg var med i en tidlig fase og hadde ansvaret for support. Jeg er kalt en av grunderne, men det er å trekke det for langt at jeg var en av initiativtagerne, sier han.

Førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim har forståelse for at Grøstad føler det har vært en belastning å ha en siktelse hengende over seg.

- Svaret på det er at det er en komplisert sak som det har tatt tid å finne ut av og at vi har hatt andre saker vi har måttet prioritere, sier Angell til VG.

I tillegg er også siktelsen mot en av de i alt 11 som ble siktet for grovt utroskap og investorbedrageri i T5PC-saken frafalt.

Siktelsene ble tatt ut kort tid etter at T5PC gikk konkurs i november i fjor.

- Vi tar sikte på å ta en påtalebeslutning på et par av sakens forhold i løpet av høste, mens andre forhold må vente til neste år, sier Angell.

Her kan du lese mer om