St. Olavs hospital i Trondheim er et av Norges største helseforetak. Mange helseforetak mangler nøkkelpersonell som sykepleiere og jordmødre og har heller ikke planer for hvordan bemanningsutfordringene skal møtes framover, viser en ny rapport fra Riksrevisjonen. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Riksrevisjonen: Mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser

Mange helseforetak mangler både nøkkelpersonell og planer for hvordan de skal møte bemanningsproblemene framover. Alvorlig, mener Riksrevisjonen.

 • NTB-Bibiana Piene

– Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Det er avgjørende at helseforetakene skaper en heltidskultur og sørger for å beholde ansatte, sa riksrevisor Per-Kristian Foss Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene ble lagt fram tirsdag.

I rapporten går det fram at helseforetakene har store problemer med både å beholde og rekruttere nøkkelpersonell som sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere.

Blant annet har 40 prosent av de kliniske enhetene forsøkt å rekruttere nye medarbeidere de siste tre månedene – uten hell.

I tillegg er hver er sjette spesialsykepleier og jordmor over 60 år og kommer til å måtte erstattes om få år.

les også

Vil mangle 28.000 sykepleiere i 2035: – Det er en varslet krise

Riksrevisor Per-Kristian Foss mener det må skapes en heltidskultur i helseforetakene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Mangler oversikt og planer

Samtidig har mange av helseforetakene verken oversikt over bemanningsbehovet eller planer for hvordan utfordringene skal møtes framover.

– Dette er kritikkverdige mangler, sier Foss, som peker på at en aldrende befolkning vil legge økt press på sykehusene framover.

De siste årene er det dessuten blitt utdannet færre jordmødre og spesialsykepleiere enn det som er målsettingen, noe som kan føre til at det ikke blir utdannet nok personell til å dekke det framtidige behovet.

I rapporten får helseforetakene også kritikk for ikke å sikre nok praksisplasser og utdanningsstillinger, noe som er en forutsetning for å sikre kritisk kompetanse på sikt.

les også

Ap: – Ikke i nærheten av nok til å dekke behovet for sykepleiere

SV: Må stå øverst på agendaen

Rapporten viser også at to av tre sykepleiere og jordmødre jobber deltid, mens mange ønsker å jobbe mer. Helseforetakene er for dårlige på å skape en heltidskultur som gjør det lettere å både beholde ansatte og rekruttere nye, mener Riksrevisjonen.

Det er på høy tid at problemet tas opp, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø.

– Underbemanning er en varslet krise i helsevesenet. Det skal ikke være umulig å stå i full jobb, og det er på tide at dette står øverst på agendaen til både helseforetakene og folkevalgte. Vi må få flere hele og faste stillinger, sier hun til NTB.

Riksrevisjonen peker på sin side på at mange sykehus ikke jobber systematisk med kompetanseutvikling.

– Men der dette gjøres, er utviklingen positiv. Dette er noe andre sykehus kan lære av, sier Foss.

les også

Nye søkertall: Færre vil bli lærere og sykepleiere

Ulikt tilbud

I rapporten kommer det også fram at det er til dels store forskjeller mellom helseforetakene når det gjelder behandlingstilbudet til befolkningen. Like helsetilstander vurderes ulikt, slår Riksrevisjonen fast.

Helseforetakene har ikke jobbet systematisk nok med å redusere uønsket variasjon, som har økt siden 2015, mener Foss.

– Det som forundrer meg, er at ikke helseforetakene har grepet fatt i forskjellene mellom dem. Vi hadde en forventning om at forskjellene ville minske, men dette har utviklet seg i motsatt retning. Her syndes det en hel del, sier han.

Dette bør være en vekker for helseminister Bent Høie (H), mener Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

– Han må gi tydeligere signaler til sykehusene. Vi skal ha en likeverdig helsetjeneste i hele landet. Ditt bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig tilbud, sier hun til NTB.

Les også

 1. Vi trenger de varme hendene

  Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, går Norge mot en stor underdekning av…

Mer om

 1. Sykehus
 2. Riksrevisjonen
 3. Bent Høie
 4. Helse
 5. Bemanning

Flere artikler

 1. Norske helsepersonell til Afghanistan: – De må stanses

 2. For få praksisplasser for sykepleierstudenter: – Vi vil gjerne utdanne flere sykepleiere

 3. Redaktørforeningen: – Kommunene er langt åpnere enn helseforetakene om coronadødsfall

 4. Utslitte sykepleiere etter coronaturnus: – Folk er ganske forbannet

 5. Helsetilsynet: Syv av åtte sykehus bryter loven

Fra andre aviser

 1. Riksrevisjonen: Mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser

  Aftenposten
 2. Bent Høie: Helsetjenesten er flink til å skalere opp og prioritere ressursene

  Aftenposten
 3. Riksrevisjonen retter alvorlig kritikk mot fiskeripolitikken

  Aftenposten
 4. Sykepleierforbundet: Reagerer mot at svenske vikarer settes rett inn i pleie uten testing

  Aftenposten
 5. Mener sykepleiere er flinkere enn leger til å melde fra om feil

  Aftenposten
 6. Kronikk av to fastleger: De pasientene som trenger det mest, tar minst kontakt. Fastlegeordningen må styrkes, ikke svekkes.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder