Da symptomene kom
snikende, måtte den
kjente overlegen
ta et drastisk valg.

Nå har Thorbjørn
Brook Steen en ny
plan for å hjelpe
fødende kvinner.

– Jeg har
grått masse


Pluss content

Thorbjørn Brook Steen slutter på Ullevål sykehus: − Går med en stor bekymring

Publisert: