SKOGBRANN: Sivilforsvaret over hele landet har vært aktiv i slukking av skogbranner denne sommeren. Her ved Elgsjø på Notodden. Foto: Helge Mikalsen / VG

Sjefer i Sivilforsvaret: Mangler folk og frykter for sikkerheten

Distriktssjefene i Sivilforsvaret slår alarm om at bemanningssituasjonen kan gå ut over sikkerheten til mannskaper og deres operative evne.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Fagforeningen ber nå justisminister Tor Mikkel Wara komme på banen.

– Vi kan ikke sitte og vente på neste store hendelse, vi er ute og slukker branner i dag, sier Thomas Holde, hovedtillitsvalgt i Delta samfunnssikkerhet, som organiserer ansatte blant annet i Sivilforsvaret.

les også

DSB-sjefen varsler kutt i den sivile beredskapen

«En svært bekymringsfull situasjon» heter det i fra distriktssjefene i Sivilforsvaret, der de melder om at øvingsmål ikke blir nådd og at kompetanse blant mannskapene ikke blir vedlikeholdt, på grunn av bemanningssituasjonen i distriktene.

– Vi er rett og slett redd for at dette rammer de tjenestepliktige sin sikkerhet. Det er snakk om over 8000 kvinner og menn som gjør en fantastisk jobb, blant annet under skogbrannene nå i sommer, sier Holde.

BEMANNINGSPROBLEMER: Distriktssjefene i Sivilforsvaret melder om et høyt antall ubesatte stillinger og mange langtidssykemeldinger. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Ubesatte stillinger og sykemeldinger

I en kartlegging gjort av Sivilforsvaret selv kommer det frem at minst 35 av 201 stillinger i distriktsenhetene står ubesatt. Det er disse stillingene distriktene krever blir erstattet, samt at det kommer på plass en bemanningsplan.

– I bekymringsmeldingen er det fremholdt at flere distriktssjefer har uttrykt bekymring for arbeidsbelastningen, når arbeidsoppgavene øker i takt med flere tjenestepliktige og øvingsmengden, sier leder for distriktssjefenes arbeidsutvalg og sjef i Midtre-Hålogaland, Erik Furevik.

– Hvorfor klarer man seg ikke innenfor de midlene man får tildelt?

– Distriktssjefene prøver å strekke seg langt på grunn av det betydelige ansvar vi har overfor våre 8000 tjenestepliktige mannskaper og sivilbefolkningen, sier han, og viser til en ubalanse mellom oppgaver og ressurser, som er beskrevet i konseptutredningen om Sivilforsvarets fremtid, som er til behandling i Justisdepartementet.

HAR STYRKET SIVILFORSVARET: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener beredskapen er styrket under hans regjering. Foto: Tore Kristiansen

– Regjeringen har styrket Sivilforsvaret

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier han gjerne tar imot Delta samfunnssikkerhet til et møte.

– Som ansvarlig statsråd er jeg opptatt av å sikre at Sivilforsvaret får utført sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Derfor tar jeg gjerne møter og får innspill fra flere aktører om hvordan man kan styrke dette arbeidet ytterligere, sier han.

– Hvilken rolle mener du Sivilforsvaret skal ha i tiden fremover?

les også

Ber Sivilforsvaret skaffe utstyr fra Finn.no – Pinlig, sier distriktssjef

– De har en viktig rolle i samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i dag, og det skal de også i fremtiden. Det gjenspeiles også i de tiltakene regjeringen har gjort for å styrke Sivilforsvaret, både økonomisk og gjennom å nå målet om 8000 mannskaper.

På VGs spørmål om distriktssjefenes bekymring for mannskapenes sikkerhet og operativ evne, viser Wara til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tar bekymringen på alvor

Fungerende avdelingsdirektør i DSB, Jørn Atle Moholdt sier han tar distriktssjefenes bekymring på største alvor.

– Vi skal ha et møte og er i dialog om bemanningssituasjonen og vil drøfte dette internt, sier han.

VOKTER «MANNEN»: Sivilforsvaret på plass da det var rødt farenivå for Veslemannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal i 2016. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Illebefinnende etter stress på jobb

Flere ganger har distrikter også på egenhånd meldt inn bekymringer.

I oktober 2017 beskriver Sivilforsvaret i Hordaland en bemanningssituasjon de mener ikke er forsvarlig, med høyt sykefravær over tid, mye overtid og en ansatt som ble hentet i ambulanse etter et stressrelatert illebefinnende.

– Situasjonen er ikke enklere nå, snarere tvert imot, sier distriktssjef Anne-Margrete Bollmann.

Hun forklarer at deres rolle, som en forsterkning til nød- og beredskapsetatene, samt ansvarlig for beskyttelse av sivilbefolkningen ved krig og væpnet konflikt, ikke lar seg forene med hvilke ressurser de har.

– Alle som arbeider med beredskap opplever at den sikkerhetspolitiske situasjonen i dag er mer krevende enn tidligere, det krever øving og planlegging, sier hun klart.

Distriktet har måtte kutte i kurs og aktiviteter, som en følge av ressurssituasjonen, forklarer Bollmann.

LETEAKSJON: Mannskap fra Sivilforsvaret bidro i januar i leteaskjonen etter Janne Jemtland i Brumunddal. Foto: Fredrik Solstad

Regjeringen prioriterer beredskap

Et mer styrket og mer moderne sivilforsvar, som bedrer beredskapen i hele landet, slik lyder regjeringens uttalte mål om et mer moderne sivilforsvar.

– Mener du situasjonsbeskrivelsen fra distriktssjefene står i stil med regjeringens uttalte mål om å styrke beredskapen, Wara?

– Denne regjeringen har prioritert arbeidet med sikkerhet og beredskap høyt. Det innbefatter også Sivilforsvaret. Siden 2014 har vi gitt særskilte bevilgninger til Sivilforsvaret på til sammen 77,4 millioner kroner, svarer Wara.

– Vi har fått noen millioner til utstyr og godtgjøringordninger til de tjenestepliktige så de ikke taper inntekt på å være i tjeneste. Det er vi glad for, men det er bemanningssituasjon, de som støtter de tjenestepliktige vi er urolig for, sier Holde i Delta samfunnssikkerhet.

Han påpeker at mannskapene ikke er frivillige, men tjenestepliktige.

– Som staten med loven i hånd beordrer til tjeneste, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder