WHO: 15 smittsomme epidemier som truer verden

En ny Ebola, en ny hiv-epidemi eller en ny influensapandemi. Det eneste som er uvisst er når og hvor den inntreffer, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I en ny håndbok har WHO listet opp 15 sykdommer de mener kan bli internasjonale trusler.

Her får du vite hvilke du kan beskytte deg mot.