NORSKE VERDIER: Innvadringsminister Sylvi Listhaug (Frp) mener norske verdier er truet av innvandring. 54 prosent av dem som stemmer på hennes parti mener ivaretagelsen av norske verdier er avgjørende for hvilket parti de stemmer på Foto: Klaudia Lech VG

Nær åtte av ti Frp-velgere mener norske verdier er under angrep

Valgforsker: Frp setter tonen i debatten

Blant Frps velgere mener nesten 80 prosent at norske verdier og tradisjoner er under angrep.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført for VG.

Siden Martin Kolberg (Ap) tok et oppgjør med Sylvi Listhaugs kristne verdier, har debatten om norske verdier og tradisjoner rast i valgkampen. Søndag gikk kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og Sp-nestleder Ola Borten Moe samstemt ut og hevdet at norske verdier er under angrep.

Det mener også mange av velgerne, men det er store forskjeller mellom de ulike velgergruppene, viser en undersøkelse InFact har utført på oppdrag fra VG.

Totalt sett er 40 prosent av de spurte enige i at norske verdier er under angrep, mens 32 prosent er uenige i påstanden. Men ser man på partitilhørighet, er hele 80 prosent av Frp-velgerne enige i påstanden, og 55 prosent blant Sp-velgerne.

Færre enn 30 prosent av Aps velgere er enige.

– Innvandring er konteksten

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener vi trenger en lang og grundig debatt om hva norske verdier skal være før vi kan si om de er truet eller ikke.

Han mener de som har svart på undersøkelsen helt klart har vurdert spørsmålet ut fra hvordan Frp-politikere snakker om norske verdier.

– Jeg kunne godt svare at den amerikanske kulturindustrien truer norske verdier. Men i den debattkonteksten vi har hatt, er det muslimsk innvandring som vurderes som å representere en trussel, sier han.

Blant Frps stemmer i debatten har innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug vært klar, og peket på innvandring som den største trusselen.

Aps Hadia Tajik har svart med en egen liste over hvilke verdier hun mener er truet av regjeringens politikk.

Sveinung Rotevatn (V) og Audun Lysbakken (SV): Alt var ikke bedre før.

Dette mener velgerne

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen var «Flere politikere har tatt til orde for at norske verdier og tradisjoner er under angrep. Hva mener du?»

Dette svarte de, fordelt på parti:

Over halvparten av Frp-velgerne svarer i tillegg at ivaretagelse av norske verdier er helt avgjørende når de skal velge parti. Dette er minst viktig for Rødt-velgerne, der bare 6,3 prosent svarer det samme. De yngste velgerne er minst bekymret for at norske verdier trues, og kvinner er mindre bekymret enn menn.

Anders Todal Jenssen mener Listhaug spiller opp til en forestilling om en verdensomspennende konflikt mellom muslimer og kristne i debatten om norske verdier. Han tror det er dette de som har svart på undersøkelsen har tenkt på.

– For Frp handler det mer om motstanden til det muslimske enn kjærligheten til det norske, sier han.

– Helleland og Borten Moe er en annen sak. De forsøker å gi innhold til begrepet, og gjør en sterk kobling mellom kristendom som Den norske kirke definerer den og norsk identitet.

Han mener dette blir en merkelig debatt fordi det ikke er typisk norsk å være kristen. En knapp tredjedel av den norske befolkningen definerer seg som kristne i dag.

– Flertallet vil stryke etter den norskhetstesten, sier han.

Debatt: Nestekjærligheten er ikke norsk.

– Valgkamptaktikk

Janne Haaland Matlary, professor i Statsvitenskap ved UiO, mener derimot tallene viser en interessant forskjell mellom partier som er opptatt av norsk kulturarv og historie, og de andre. Hun er tidligere tilknyttet KrF og Høyre.

– Dette er nok knyttet til innvandring, men også til globalisering sier, hun.

Hun peker på at kristne verdier ikke handler om personlig tro, men om normene for hva et menneske er.

– Kristendommen skiller meget klart mellom tro og politikk, og har samme verdi for mann og kvinne. Norske og europeiske verdier følger denne kulturarven, hvor vitenskap, frihet og egenutvikling alltid har vært fremmet, spesielt av kirken, sier hun.

Matlary mener Listhaug har rett i at de fleste partiene unngår å ta opp innvandring i debatten.

– Men Frp tjener mest på å ta dette opp, så her er saklighet og valgkamptaktikk blandet. Tajik avsporer debatten ved å snakke om økonomisk politikk, og dermed definere Aps program som norske verdier.

Valget 2013: Slik kunne Stortinget sett ut.

Tajik og Listhaug: Ikke valgkamputspill

Hadia Tajik avviser at hennes innspill til debatten handler om valgkamp. Hun mener de fleste vil være enige i at Norge skal være et land med små forskjeller og likestilling mellom kjønnene, og påpeker at økonomisk politikk også handler om verdivalg.

– Sosialdemokratiet har drevet frem mye av utviklingen av det Norge vi kjenner i dag, derfor er det et ikke unaturlig at det er et visst sammenfall med verdier som er felles norske, sier Tajik.

Sylvi Listhaug skriver til VG i en epost at dette ikke først og fremst handler om valgkamp men om å bevare verdier, kultur og tradisjoner i et langsiktig perspektiv. Hun mener presset på norske verdier blir større i takt med økende innvandring.

– Valget nå er viktig for verdiene våre fordi det er forskjell på partiene. Frp ønsker lav innvandring, integreringspolitikk som setter krav og vil stå opp og forsvare verdiene også de neste fire årene, skriver hun.

Frp og KrF: Kjemper om de kristne velgerne.

Oslo-innbyggere minst bekymret

Av dem som har svart på undersøkelsen er de som bor i Oslo minst enige i at norske verdier er truet. I distriktene er folk mer bekymret.

Todal Jenssen forteller at de som føler seg mer utsatte for konkurranse på arbeids- og boligmarkedet kan være mer skeptiske til innvandring. Samtidig kan de som har mer kontakt med innvandrere ha færre fordommer. Han tror dette kan forklare forskjellen mellom regionene.

– I et område som Oslo er nok god integrering deler av forklaringen på hvorfor innvandringsfiendtlighet er vesentlig lavere.

Matlary mener heller denne fordelingen viser at folk i distriktene har tettere lokalsamfunn, og er mer opptatt av sin historie enn Oslo, som er sted man typisk flytter til på grunn av utdannelse og jobb

– Folk som lever i eget lokalsamfunn er opptatt av identitet, sier hun.

Tabellen viser fordelingen av dem som er enige/uenige i at norske verdier er under angrep, fordelt på region.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder