KAMPKLAR:  – Vi ville helst unngå rettssak. Men nå er vi klare. Vi skal vinne dette, sier den yngste søsteren.

KAMPKLAR: – Vi ville helst unngå rettssak. Men nå er vi klare. Vi skal vinne dette, sier den yngste søsteren. Foto: Marie von Krogh

Tysfjord-søstre anker: – Vi er rasende

To søstre krevde 16 millioner kroner i erstatning av Tysfjord kommune etter det som skal ha vært en oppvekst med overgrep og omsorgsvikt, men tapte søksmålet. Nå anker de frifinnelsen av kommunen. – Å få en beklagelse er det viktigste, sier den yngste søsteren.

I det aller første intervjuet hun gir, forteller den yngste søsteren, som er i midten av 30-årene, om hvordan det oppleves å kjempe mot hjemkommunen.

– Søsteren min og jeg kunne hatt gode liv. Vi kunne vært reddet. Men ingen så oss. Vi ble mer og mer usynlige for dem som skulle ha hjulpet oss, sier kvinnen, som mener Tysfjord kommune burde grepet inn mot omsorgssvikten i barndomshjemmet.

Les historien her: Først forgrep pappa seg på «Liv». Så ble hun fritt vilt i bygda

De seksuelle overgrepene skal ha startet da søstrene var rundt fire år.

– At Tysfjord kommune ikke innrømmer sine feil, er provoserende. Vi er rasende, men kampklare. Vi skal vinne dette.

Dette er den andre erstatningssøksmålet mot Tysfjord kommune. «Liv», som lørdag fortalte historien sin i VG, saksøkte hjemkommunen for omsorgssvikt, men tapte i tingretten.

I august i fjor ble anken ble forkastet i lagmannsretten. «Liv» får dermed ingen erstatning av Tysfjord kommune.

– Som å få hjertet sitt revet ut av brystet, sier Liv til VG.

Var alltid redd

I søstrenes anke til Hålogalands lagmannsrett, som VG har fått tilgang til, kommer de to søstrenes livshistorie frem. I følge dokumentene vokste jentene opp med en alenemor som slet med psykiske problemer. Hjemmet var preget av utrygghet og alkoholmisbruk. De seksuelle overgrepene fra menn i kommunen skal ha startet da søstrene var i fireårs-alderen.

– Jeg husker at jeg alltid var redd. Da jeg la meg om kvelden, låste jeg alle dører og passet på at vinduene var lukket. Men det hjalp ikke. Mennene kom inn til oss likevel.

Kvinnen forteller at hun skrev stil på skolen da hun var 11 år om akkurat dette hvordan hun prøvde å beskytte seg og søsteren mot mannlige inntrengere.

– Men ingen spurte meg om det var sant det jeg skrev, om jeg virkelig opplevde dette. Heller ikke da jeg begynte å tisse på meg på skolen i en alder av 14 år, opplevde jeg at noen brydde seg. Men de må jo ha skjønt at noe var alvorlig galt.

– Fortalte du noen om hvordan du hadde det?

– Nei, jeg ville bare virke så normal som mulig. Jeg ville være flink pike, fordi mamma hadde nok å slite med som det var. Jeg hadde heller ingen grunn til å stole på de voksne rundt meg.

De to søstrenes mor er informert gjennom sin advokat om innholdet i denne artikkelen.

ALENE: – Vi burde aldri ha vokst opp i barndomshjemmet vårt, sier kvinnen. Foto: Marie von Krogh

Ny rapport om Tysfjord-sakene: Politiet har etterforsket 151 overgrepssaker - 106 er henlagt

Bekymringsmeldinger

I anken, som ble levert til Hålogalands lagmannsrett i midten av februar, kommer det frem at barnevernet var kjent med at moren hadde hatt et vanskelig liv. Derfor var de koblet inn allerede før søstrene var født.

I anken kommer også følgende frem:

* Helsesøster og distriktslegen mente det ikke var tilrådelig at søstrene vokste opp i familiehjemmet.

* Mistanke om overgrep fra nære familiemedlemmer førte til at barna ble tatt midlertidig ut av hjemmet. Men senere ble de flyttet hjem igjen. – Det skjedde uten at det ble satt inn tiltak for å beskytte den mot nye overgrep, opplyser søstrenes advokat, Sicilie Kanebog.

* Barnevernet mottok bekymringsmeldinger fra både barnehage og skole.

* En psykolograpport fant klare tegn på at barna var utrygge og levde under uegnede oppvekstvilkår.

– Søstrene ble frivillig plassert utenfor hjemmet, men barnevernet flyttet dem hjem igjen. Varig omsorgsovertagelse skjedde ikke, sier advokat Kanebog.

les også

Jusprofessor: – Tysfjord kommune burde lagt seg flat

Bagatellisert

Kvinnens familie er samer med tilknytning til den læstadianske menigheten. Hun tror det kan ha bidratt til at myndighetene holdt avstand.

– De ville ikke forstå kulturen vår og holdt seg bevisst uvitende. Og innad i menigheten ble det forventet at vi skulle ordne opp i problemene våre selv. Seksuelt misbruk ble bagatellisert. Det skulle ikke prates om, ofrene brakte skam på familien hvis de var åpne om dette.

I januar ble det klart at søstrene tapte erstatningssaken mot kommunen i tingretten.

– Det var et slag i ansiktet. Jeg ble dypt deprimert. Likevel var det ikke overraskende. Jeg har følt meg usynlig hele livet. Hvorfor skulle noen se meg nå?

Også storesøsteren var forberedt på tapet i tingretten.

«Jeg hadde ikke tillit til at vi ville få en rettferdig behandling», skriver hun i en epost til VG.

Tysfjord-saken: Slo overgrepsalarm i 2007 – fikk beskjed om å ordne opp lokalt

Må ta ansvar

Egentlig ønsket ikke søstrene å gå til sak mot kommunen. De skrev først et brev der de ba Tysfjord kommune erkjenne at de sviktet, uten å kreve økonomisk erstatning. Men brevet deres ble liggende ubesvart i ti måneder.

Deretter ble søstrenes ønske om en erkjennelse av svik avvist. Det førte igjen til at søstrene tok ut søksmål med krav om 16 millioner kroner i erstatning.

I anken til lagmannsretten krever de ikke nå et fastsatt beløp, men «erstatning fastsatt etter rettens skjønn».

– Denne gangen håper jeg kommunen må ta ansvar. Jeg har mistet mye av livet. Det får jeg ikke tilbake. Pengene er ikke det viktigste. Jeg vil ha en offentlig unnskyldning fra Tysfjord kommune, sier kvinnen.

Flytter aldri tilbake

I dag er begge søstrene uføretrygdet. Den yngste har vært i arbeidslivet, men helseplagene etter opplevelsene i barndommen er for store, sier hun.

– Jeg føler meg aldri trygg. Når folk sier at de skal hjem og slappe av, er det helt ukjent for meg: «Hjemme» var alltid noe utrygt.

Frykten sitter i ennå. Men livet bedre da hun flyttet fra Tysfjord for mange år siden.

– Da skjønte jeg hvordan folk skulle være mot hverandre og hvordan et storsamfunn skal fungere.

Å flytte fra Tysfjord er det beste som har skjedd meg. Jeg vil aldri flytte tilbake.

NY RUNDE: Advokat Sicilie Kanebog håper Tysfjord blir tvunget til å ta ansvar i lagmannsretten.

Kommunen ikke enig

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune rettssaken. Han sier at Tysfjord kommune er ikke enig i det søstrene hevder.

– Kommunen fastholder at det ikke ble utvist erstatningsbetingende uaktsomhet fra ansattes side knyttet til søstrenes oppvekst. Jeg viser også til Ofoten tingretts enstemmige dom, hvor kommunen fikk medhold i dette synet. Vilkårene for erstatning er etter kommunens syn heller ikke for øvrig oppfylt. Siden dommen er påanket av søstrene, finner vi det ikke riktig å kommentere saken ytterligere i media, sier Roald Angell.

Advokatfirma vil ta regningen

Søstrenes advokat Sicilie Kanebog sier at det er en stor økonomisk risiko for de to søstrene å anke saken til lagmannsretten. De risikerer å bli nektet fri sakførsel fordi uføretrygden deres gjør at de kommer over inntektsgrensen på 260 000 kroner.

Derfor har advokatfirmaet bestemt seg for å «ta regningen», hvis søstrene ikke får innvilget fri rettshjelp.

– Vi var ikke i tvil. Dette er en svært viktig avgjørelse å få overprøvd. Tysfjord har vært ufattelig passive i denne saken. Nå håper jeg de blir tvunget til å ta ansvar, sier Kanebog.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder