RYSTET: Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) vil ta grep etter sigarettavsløringen.
RYSTET: Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) vil ta grep etter sigarettavsløringen. Foto: Frode Hansen

Folkehelseministeren om sigarettavsløringen: – Forbrukerne blir ført bak lyset

NYHETER

Kreftforeningen ønsker at norske sigaretter skal trekkes fra markedet. Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) varsler om at hun heller vil jobbe for å endre regelverket i EU.

Publisert: Oppdatert: 17.09.18 09:38

VG skrev lørdag at Kreftforeningen mener at norske sigaretter er ulovlige og må trekkes fra markedet. Dette etter at VG kunne presentere en avsløring om norske sigaretter:

– Når det er satt en grense for hva som er lovlige nivåer av giftstoffer i en sigarett, og det viser seg at sigarettene kan inneholde langt mer enn dette, er den naturlige reaksjonen at de må trekkes fra markedet, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til VG. Hun er også jurist.

Folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) vil endre regelverket.

Dette avslørte testen:

Dette er bakgrunnen for undersøkelsen:

Norske sigaretter har mikroskopiske hull på siden av filtrene. Tobakksbransjen kaller dem ventilasjonshull, noen forskere kaller dem svindel. Forskning viser at når røykere røyker, dekker de for disse hullene med lepper eller fingre.

Men det er et problem. Når tobakksindustrien tester sigaretter i røykemaskiner – med den standardiserte EU-metoden (ISO) – for å måle nivåene av giftstoffer i en sigarett, dekkes ikke disse hullene for.

Nå, for første gang og på oppdrag for Kreftforeningen har et uavhengig laboratorium gjort undersøkelser med hullene tettet for. Intensjonen var å gjenskape hvordan et menneske virkelig røyker.

Fem norske sigarettmerker ble testet. Med denne målemetoden inneholder røyken langt mer tjære, nikotin og karbonmonoksid enn det som er oppgitt på pakken – og det som er lovlig.

Vil endre regelverket

Ekspertene VG har snakket med, er samstemte: ISO-metoden, testen der hullene ikke dekkes for, viser ikke reelt hvor mye giftstoffer en røyker får i seg.

Folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) å endre denne måten å måle sigaretter på.

– Departementet vil undersøke nærmere lovligheten av tobakksindustriens praksis. En foreløpig vurdering fra Helsedirektoratet er at dette ikke er i strid med lovverket for utslippsmålinger i EU i dag. Det er ikke aktuelt å trekke sigaretter fra markedet, men vi vil jobbe for å endre regelverket for utslippsmålinger i EU.

Michaelsen har uttrykt overfor VG at hun er rystet over de nye funnene:

– Det som gjør meg mest frustrert og irritert, er at forbrukerne forholder seg til det som står på pakken. De forholder seg til det som blir synliggjort, men blir ført bak lyset, sier hun.

Hun fortsetter:

– Da jeg fikk kjennskap til dette, tok jeg raskt kontakt med de andre nordiske landene for å få til et felles initiativ overfor EU, med sikte på å endre regelverket.

Bransjen: Følger loven

Tobakksbransjen avviser overfor VG at produktene deres er ulovlige. Selskapet bak Marlboro-merket, Philip Morris, svarer at sigaretter skal måles etter ISO-standarden.

– Slik har loven vært siden 1994, og Philip Morris følger denne loven, sier Pia Prestmo, kommunikasjonsdirektør i Philip Morris.

Hun mener at dagens tester ikke er laget for å måle hvor mye stoffer en røyker får i seg.

– Måling med røykemaskiner er ment til å lage standardisert data over tjære, nikotin og karbonmonoksidutslippene, ikke for å gjenskape hvordan mennesker røyker, sier Prestmo.

Her kan du lese mer om