MANGEMILLIONÆR: Det har flere ganger vært stilt spørsmål rundt Jonas Gahr Støres økonomi. Onsdag denne uken valgte Ap-lederen å gå ut med en oversikt over formuen, men en gjennomgang VG har gjort viser at det reelle tallet er langt høyere.
MANGEMILLIONÆR: Det har flere ganger vært stilt spørsmål rundt Jonas Gahr Støres økonomi. Onsdag denne uken valgte Ap-lederen å gå ut med en oversikt over formuen, men en gjennomgang VG har gjort viser at det reelle tallet er langt høyere. Foto: Frode Hansen

Støres reelle formue: Minst 85 millioner

NYHETER

Ap-leder Jonas Gahr Støres formue er minst 13 millioner kroner høyere enn summen som ble offentliggjort i forrige uke.

Publisert:

Årsaken er enkel: I oppstillingen Støre offentliggjorde, oppga han den ligningsmessige verdien av sin enebolig i Oslo og fritidsboligen i Arendal. Men den reelle verdien av disse eiendommene er langt høyere enn ligningsverdien.

Spørsmål rundt Ap-lederens økonomi raste gjennom hele valgkampen i fjor, samtidig som Arbeiderpartiet sank drastisk på meningsmålingene.

Forrige uke valgte Støre å gå ut med en oversikt som viser at han ved nyttår hadde en formue på 72 millioner kroner, og sier han årlig vil sette opp en oversikt over hans egen og familieselskapets eierandeler og verdier.

– Jeg burde gjort i fjor det jeg nå gjør i år, sa Støre til VG.

Tallene Støre selv har gått offentlig ut med er hentet fra selvangivelsen og årsregnskapene til familieselskapet.

Støres hytteparadis

Ifølge tallene til Støre er ligningsverdien av boligen han bor i på Ris i Oslo på 4.131.976 kroner. Ligningsverdien er den verdien boligen, eller hytta, skal ha når formuen skattemessig skal beregnes til selvangivelsen hvert år. Ligningsverdien fastsettes til 25 prosent av markedsverdien på boligen.

Oslo kommune har taksert eiendommen til rett over 12 millioner, noe som tilsier at det her kan legges rundt 8 millioner kroner til Støres formue.

Støre eier også en ferieeiendom i Arendal, der han i sommer har feriert i strålende sommervær. Tallene offentliggjort onsdag viser at ligningsverdien på hyttetomten er satt til 942.069. Han har senere oppgitt til VG at han betaler eiendomsskatt til kommunen ut ifra en takst satt til 6,4 millioner:

– Jeg har ikke takst på hytta. Den har vært i familien siden 1950 og vurderes ikke solgt. Men jeg kan opplyse at jeg betaler eiendomsskatt for den basert på en takst fastsatt av Arendal kommune på 6.400.000, opplyser Støre.

Ifølge kommunen er ikke taksten endret siden 2008.

Til sammen er dermed Støres formue på minst 13 millioner mer enn de 72 millionene som fremkommer dersom man bruker ligningsverdi som grunnlag for beregningen.

VGs regnestykke:

  • Aksjer i Femstø A/S: 71.288.532
  • Bolig: 12.016.398
  • Fritidseiendom Arendal: 6.400.000
  • Aksjesparekonto: 2.139.403
  • Bankinnskudd: 1.691.904
  • Gjeld: -7.903.431
  • SUM: 85.632.806

Her kan du selv se hele oversikten Støre har sendt ut.

– Antagelig en betydelig skjult formue

Bjørn-Erik Øye, bedriftsøkonom og bygningsingeniør i Prognosesenteret, mener verdien av landstedet i praksis er langt større også enn de 6,4 millionene som kommunens taksering fra 2008 verdsatte stedet til.

– Man behøver ikke være Einstein i hyttemarkedet for å skjønne at det er verdt mer enn 6,4 millioner, sier Øye til VG.

Øye mener derimot at det er umulig å fastslå markedsprisen for en slik eiendom, da slike steder ofte blir i familier i generasjoner. Det er derfor vanskelig å fastslå noen pris før objektet er lagt ut og testet på det åpne markedet.

– Støre vil nok aldri selge denne hytta. Men om han skulle velge å selge noen gang, så vil den gå for mer enn 6,4 millioner, helt garantert, sier Øye.

Han trekker frem stedets unike kvaliteter, som strandlinje og egen brygge, som begrunnelse for at markedsprisen ofte blir svært høy for slike steder.

Øye mener stedet trolig ville gått for det dobbelt av taksten - om ikke mer.

Ifølge eiendomspriser.no ble en av naboeiendommene på Staubu, Tverrdalsøyveien 52, solgt for ni millioner kroner i mai i år.

En høyere markedsverdi

Kommunalsjef i Arendal kommune, Bente Rist, opplyser at Støres fritidseiendom sist ble taksert i 2008. Etter ti år kan kommunen velge å enten gjennomføre en ny taksering, eller fastsette en skjønnsmessig prosentvis økning av taksten.

Da saken var oppe i bystyret i desember 2017 ble det besluttet at eiendomsskatten i kommunen ikke skulle retakseres og bunnfradraget skulle ikke økes.

– Det ble ikke gjort justeringer og grunnlaget ble videreført, sier Rist.

Taksten på Støres ferieeiendom er derfor ikke endret siden 2008.

De største verdiene i familiebedriften

Støre og hans tre barn eier familieselskapet Femstø AS, med verdier som stammer fra arv fra Støres bestefar og foreldre, etter salg av den familieeide industribedriften Jøtul i 1977.

Støre har aksjer i Femstø AS på 71.288.532 kr. Han forklarer selv at dette dreier seg om bokført verdi, men oppgir til VG at markedsverdien og bokført verdi ikke er veldig forskjellige, fordi en vesentlig del av denne summen består av andeler anskaffet i løpet av det siste året.

Selskapet inngikk i juni i fjor en avtale om salg av andeler i eiendomsprosjekter på Ensjø/Grenseveien, der Støre sto som investor sammen med blant annet mangemilliardær og Høyre-donor Stein Erik Hagen. Det ble avtalt en salgssum på 4,5 millioner kroner. Midlene ble i sin helhet plassert i fond forvaltet av DnB.

Støre besluttet i august i fjor å selge sin andel i aksjefondet der hoveddelen av familiearven var investert, noe som er hovedforklaringen på det svært gode årsresultatet til Femstø på over 57 millioner kroner i 2017. VG har fått tilgang på selskapets årsberetning for 2017.

– Overskuddet er lagt til egenkapitalen og dermed reinvestert i aksjefond, forklarer Støre.

– Hvilket utbytte tar du ut?

– Det er ikke tatt utbytte i 2018.

Her kan du lese mer om