HELOMVENDING: Oslo tingrett mente at det ikke lenger var grunn til å holde en narkotikatiltalt mann i varetekt begrunnet med gjentagelsesfaren. Da pågrep politiet ham på nytt – med en annen begrunnelse.

Hentet mannen i fengsel - timer senere dukket politiet opp

Kort tid etter at kvinnen fikk beskjed om at hun kunne hente mannen sin i fengselet, dukket politiet opp og pågrep ham med en ny begrunnelse.

Publisert:

Kortversjonen

– Hadde vi visst dette, kunne han bare blitt i fengselet, sier mannens kone, som forteller at de sammen med barna planla for hyggelig familietid etter at mannen ble løslatt.

Den 39 år gamle mannen som nå er tiltalt tiltaltNår politiet er ferdig med etterforskningen, kan den som er siktet bli tiltalt. Det betyr at det blir rettssak, og at politiet er overbevist om at personen er skyldig og at det kan bevises i retten. i en grov narkotikasak, ble pågrepet i mars i fjor og varetektsfengsletvaretektsfengsletVaretektsfengsling innebærer at en som er siktet for straffbar handling settes i fengsel før en dom foreligger. Dette gjøres enten for å hindre siktede i å unngå straff, ødelegge bevis eller i å begå nye straffbare handlinger. fordi påtalemyndigheten var redd for at han skulle forspille bevis.

Siden september har han sittet i fengsel fordi politiet mente det var «gjentagelsesfaregjentagelsesfareEn antakelse om at man kan begå ny kriminalitet som fører til straff på minst 6 måneder.». Politiet fryktet han skulle begå ny og alvorlig kriminalitet – helt til han ble løslatt av Oslo tingrett onsdag.

Noen timer senere pågrep politiet ham på nytt. Da hadde de en helt ny begrunnelse, nemlig unndragelsesfare.unndragelsesfare.flykte for å unngå straff

– Mangel på respekt

Dette har ikke blitt brukt som argument tidligere i saken.

Påtalemyndigheten har også sagt at det heller ikke skulle brukes som argument, ifølge en e-post advokat Vidar Lind Iversen har sendt til politiet.

Han har oppsummert dette fra en samtale med politiadvokaten.

– Jeg er sjokkert over påtalemyndighetens mangel på respekt for domstolene. Norge er en rettsstat, ikke en politistat. Politiet sorterer under den utøvende makt og det er på høy tid at både domstolene og lovgiver setter ned foten, sier Lind Iversen.

SJOKKERT: Advokat Vidar Lind Iversen forsvarer mannen i slutten av 30-årene som ble pågrepet bare kort tid etter han ble løslatt – da med en ny begrunnelse fra påtalemyndigheten.

Anmelder saken

Forsvareren mener påtalemyndigheten ikke hadde hjemmel hjemmel rettslig grunnlagtil å pågripe hans klient etter at domstolen kom til at han skulle løslates, og har bedt om at han må løslates igjen.

Senere onsdag anmeldte han saken til Spesialenheten for politisaker.

Tiltaltes kone beskriver opplevelsen onsdag kveld som svært dårlig.

– Det kom som et sjokk da jeg fikk en telefon om at jeg kunne dra og hente ham i fengsel, men det kom også som et sjokk hvordan politiet opptrådte etterpå, sier hun til VG.

Etter at hun hadde hentet ham i fengselet, dro de rett hjem sammen med barna.

– Barna hadde mye de skulle vise ham etter at han har vært 14 måneder borte, forteller hun.

Men paret hadde forberedt barna på at det bare ble i to dager – ettersom kjennelsen var anket og lagmannsretten kunne komme til at han fortsatt måtte holdes i varetekt.

Paret planla til og med å ha barna hjemme fra skole og barnehage torsdag slik at de skulle få mest mulig tid med pappa før en mulig retur til fengsel.

Det viste seg å være fånyttes.

– Da jeg senere på kvelden skulle kjøre ut og hente noe mat, merket jeg at en bil fulgte etter meg. I drive-through-en på McDonalds, kom to personer gående og lurte på hvor min mann var.

– Jeg sa at han var hjemme med barna. Da jeg spurte om jeg kunne få ringe advokaten, fikk jeg ikke lov, men beskjed om at hvis jeg ikke ønsket å gjøre det på en enkel måte, kom beredskapstroppen til å slå inn døren hjemme hos meg, forteller kvinnen.

Hun ble fulgt hjem av politiet og gikk inn for å hente mannen. Barna var fortsatt våkne.

– Hadde vi visst dette, kunne han bare blitt i fengselet. Dette er en enda større påkjenning i folks liv, sier hun om opplevelsen.

– Også det å sette meg i den situasjonen der jeg følte meg kriminell. De kunne bare ringt på døren vår, mener kvinnen.

Kripos, som etterforsker saken, er blitt forelagt kvinnens historie, men ønsker ikke å kommentere den.

Var ikke tema i fengslingsmøte

Noen timer før tiltalte ble løslatt, og før han ble pågrepet igjen, ville påtalemyndigheten forlenge varetektsperioden. De begrunnet det med at de mente det var gjentagelsesfare.

Retten sa nei, fordi de mente gjentagelsesfaren ikke var sannsynlig nok – og løslot ham.

Forsvareren mener det at han reiste rett hjem til familien, i seg selv viser at han ikke forsøker å stikke av.

I kjennelsen viser retten til at mannen delvis har erkjent straffskyldstraffskyldAt man erkjenner straffskyld betyr at man innrømmer å ha gjort det man anklages for, at han må vente seg en streng fengselsstraff og at det er i hans interesse å bevise at han ikke gjentar ny, lignende kriminalitet. Mannen har heller ingen straffehistorikk som er av betydning for vurderingen av gjentagelsesfaren, står det i kjennelsen.

Han har dessuten forklart at han har en familie han vil hjem til og planlegge for et familieliv med en fengselsstraff, som retten stoler på, står det.

– Påtalemyndigheten har uansett ikke anført unndragelsesfare som fengslingsgrunnlag, slik at det ikke er grunn for retten til å vurdere dette, står det i kjennelsen.

Fikk beskjed om at det ikke var unndragelsesfare

Tidlig i etterforskningen var unndragelsesfaren også et tema, da forsvareren og politiet snakket om behovet for et avhør av den siktede mannen for å avklare hans tilknytning til Norge og utlandet.

I en e-post VG har sett fra 14. juni, viser forsvareren til at han i en nylig samtale med politiadvokaten på saken fikk beskjed om at unndragelsesfare ikke skulle anføres for mannen. Et avhør om hans tilknytning ville ikke være nødvendig.

– Hvorfor har dere likevel pågrepet ham med denne begrunnelsen?

– Da Kripos frykter at personen vil unndra seg straffeforfølgning ved en løslatelse, ble han pågrepet sent tirsdag kveld, skriver politiadvokat Nora Pedersen i en e-post til VG.

Onsdag ble han fremstilt for varetektsfengsling på ny – da med begrunnelse i unndragelsesfaren. Men retten var heller ikke denne gang enig med politiet.

Mannen blir løslatt på ny, men med såkalt oppsettende virkning, som vil si at han må holdes i varetekt frem til lagmannsretten har behandlet spørsmålet, siden påtalemyndigheten har anket avgjørelsen.

UENIG: Politiadvokat Nora Pedersen i Kripos, mener det ikke er noe i veien for at påtalemyndigheten påberoper seg et annet grunnlag for å pågripe og fengsle noen enn det de har gjort tidligere.

Mener argumentet er styrket

– Vi har selvsagt respekt for domstolene og de avgjørelser som der tas. Vi er ikke enige i avgjørelsen Oslo tingrett traff tirsdag, og har av den grunn anket den, sier Pedersen om advokat Lind Iversens kritikk av påtalemyndigheten.

– Dette betyr ikke at vi ikke har anledning til å påberope et annet grunnlag for pågripelse og fengsling enn det som til nå har vært påberopt. Det er derfor personen er pågrepet begrunnet i unndragelsesfare som påtalemyndigheten mener ble styrket ved at det ble tatt ut en svært alvorlig tiltale mot ham i går, fortsetter hun.

Hun viser til at Kripos har erfart at flere kriminelle som er siktet for langt mindre enn denne personen, har unndratt seg til land hvor det er vanskelig for norsk politi å nå dem.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no