«Dumme» strømkunder betalte 600 mill. for mye

Mye å spare på å bytte kontraktsform

SKIEN(VG) Norske strømkunder har betalt 600 millioner for mye på et år, fordi de tviholder på de dyreste og dårligste avtalene.

ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

DYRT OG DUMT: Strøm på standard variabel kontrakt er dumt, fordi det alltid vil være dyrest, mener informasjonsdirektør Svein Thompson i PIL. Foto: BIRTE ULVESETH

Strømmen ville ha blitt 600 millioner rimeligere for husholdningene med standard variabel kontrakt, hvis de i stedet hadde kjøpt strømmen til spotpris.

Så stor er forskjellen for over en million husstander som er «dumme» nok til å beholde en kontraktsform som alltid er dyrest.

Fortsatt kjøper 65,8 prosent av norske husholdninger strøm på standard variabel kontrakt.

Prisene faller

På ett år (3. kvartal-03 til 3. kvartal-04) var strømmen i gjennomsnitt 3 øre dyrere kilowatt-timen for kunder med standard variabel kontrakt enn for kunder med spotpris.

For den enkelte forbruker, gitt et gjennomsnittsforbruk på 20.000 kWh, utgjør det 600 kroner årlig.

- Det finnes ingen gode argumenter for denne kontraktsformen. Den gir ikke trygghet mot prishopp, og du får ikke være med ned når strømprisen er lav, sier informasjonsdirektør Svein Thompson i Prosessindustriens Landsforening (PIL).

PIL organiserer den kraftkrevende industrien i Norge, de mest profesjonelle kjøperne, som forbruker en tredjedel av strømmen her i landet. De handler aldri strøm på slike kontrakter; enten har de lange fastprisavtaler eller de handler i spotmarkedet.

Nå faller strømprisen som en stein, i dag blir spotprisen 17,9 øre kilowatt-timen. Da øker prisspriket betydelig:

En spotkunde betaler 9,7 øre mindre pr. kilowatt-time (inkludert påslag på 2,5 øre/kWh) enn en kunde med standardkontrakt hos de store dominerende selskapene (31,5 øre/kWh).

En spotkunde betaler 6,7 øre mindre pr. kilowatt-time enn en kunde med standardkontrakt hos de billigste selskapene (28 øre/kWh).

Bytte kontraktsform

Det har vært mye fokus på bytte av selskap, men det er mer å spare på å bytte kontraktsform.

- Det er aller viktigst å bytte vekk fra standardkontrakt nå, for å få være med på prisnedgangen, sier informasjonsdirektør Svein Thompson. Med vannmagasiner over gjennomsnittlig fylling og enorme snøreserver i fjellet, forventer både han - og markedet - langvarig lavere prisleie. Strømkontrakter for sommeren ble i går omsatt for helt ned i 13 øre/kWh på Nordpool.

VG har gått gjennom hva kunder med de forskjellige kontraktsformene har betalt de siste fem årene.

Spotkundene kommer gunstigst ut, kunder med standard variabel kontrakt desidert dårligst.

På de siste fem årene har standardkundene betalt i gjennomsnitt nesten 2,5 øre/kWh mer enn både spot- og fastpriskundene.

Kunder med fastpris kommer på sikt nesten like bra ut som kunder med spot.

- Standard variabel kontrakt vil alltid være dyrest. Både i praksis, og i teori: Selskapene vil alltid prise kontraktene litt over spot for å sikre seg, når de bommer, skrur de prisen kraftig opp for å ta igjen det tapte, sier Svein Thompson i PIL.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder