LYKKE: Stephen Storvik og kona Lise Emilie Storvik er glade for at Stephen endelig får behandling for sin kreftsykdom dekket av det offentlige. Foto: Hallgeir Vågenes

Overlege: 30 til 40 pasienter kan få hjelp i året med nytt vedtak

Et nytt vedtak fra Helsetilsynet kan føre til at 30 til 40 pasienter i året kan ha krav på behandling de ikke får i dag, mener overlege ved Sykehuset Østfold, Andreas Stensvold.

– Den viktigste lærdommen fra dette er at fagpersoner må vurdere pasientene individuelt, og vurdere effekten av behandlingen de har fått individuelt, ikke som gruppe, sier avdelingssjef Andreas Stensvold ved Kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold.

– Det er omtrent 30-40 pasienter i Norge som har god effekt av privat behandling, og som dette vedtaket kan gjelde - grovt estimert. Vi har råd til å behandle dem innen dagens budsjett.

VG har omtalt saken til Stephen Storvik (47), som reddet livet med privat kreftbehandling, men ble nektet videre behandling i det offentlige. Han fikk avslag av Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt Vestre Viken HF. Først da han klaget saken inn til Helsetilsynet, fikk han medhold.

Helsetilsynet: Uforsvarlig

Helsetilsynet konkluderte med at å nekte Stephen videre behandling, når han responderte så bra, var uforsvarlig. Helsetilsynet omgjorde dermed vedtakene til Fylkesmannen og Vestre Viken HF.

– Etter brevet fra Helsetilsynet, endret ting seg veldig fort. Noen dager senere fikk jeg beskjed fra sykehuset om at jeg kunne få behandling, fortalte Storvik til VG tidligere denne uka.

VG har de siste årene dokumentert hvor ulikt unntaksordningen i det norske helsevesenet fungerer. På ett sykehus kan en pasient oppleve å få nei, selv om behandlingen er gitt til pasienter på et annet sykehus. Her kan du lese om fem pasienter som VG har fulgt de siste årene.

Ført til voldsom debatt

Dagens Medisin har omtalt vedtaket fra Helsetilsynet, noe som har ført til en voldsom debatt blant kreftleger og jurister. En av landets fremste helsejurister, Aslak Syse, kaller avgjørelsen «uklok og uforståelig», mens andre lovpriser vedtaket.

– Da jeg ble kjent med vedtaket ble jeg overrasket og nesten på kanten til bestyrtet, sier Syse til VG.

– Vedtaket er uforståelig fordi Helsetilsynet tar til seg makt til å gå inn i prioriteringsspørsmål som tilsynet ikke er gitt gjennom lovverket. Det var derfor uklokt av dem å foreta denne type vurderinger som går rett inn i vanskelige prioriteringsspørsmål. Statens helsetilsyn skal ikke foreta avveiningene om hva det offentlige helsevesenet skal dekke og ikke dekke.

Han legger til:

– Dette vil øke klasseforskjellene i helse-Norge. De som har råd til, og har forsøkt privat behandling med god effekt og mener det offentlige skal overta kostnadene, kan vise til dette vedtaket og kreve å få sin sak vurdert av Statens helsetilsyn om de ikke når fram til Fylkesmannen.

Overlege Andreas Stensvold mener debatten har vært lite balansert, og støtter vedtaket.

– Noen av de som har uttalt seg, har ikke lest vedtaket. Andre som har uttalt seg fra Oslo Universitetssykehus har uttalt seg uten å oppgi at de var med på å si nei til denne pasienten, sier Stensvold.

FORNØYD: Andreas Stensvold ved kreftavdelingen i Østfold støtter Helsetilsynets avgjørelse. Foto: Vidar Sandnes

– Flott

VG kunne tidligere fortelle at også Inger Stoltenberg, som fortalte sin historie i VG i januar 2019, nå får behandling i det offentlige. Hun får behandling ved Sykehuset Østfold HF, hvor Stensvold jobber.

– Dette er en av de tyngste sakene jeg har jobbet med. Det å sitte foran to personer som er så spreke, en av dem i full jobb, som du vet du kan gi behandling, er tungt. Det er fullt mulig å gi behandling innenfor dagens rammer, og jeg er glad vi kan gjøre det nå, sier Stensvold.

les også

Inger (67) trodde hun skulle få dyr kreftbehandling finansiert av staten – så kom avslaget: – Føler meg lurt

Jurist om vedtaket: – En vekker

VG har tidligere skrevet at det er store forskjeller i hvordan det enkelte sykehus vurderer pasienter som har betalt behandling privat. Helseminister Bent Høie (H) har varslet at det vil komme nye regler.

Departementet jobber nå med å videreutvikle et mer helhetlig rammeverk som skal bidra til mer likeverdig tilgang til utprøvende behandling. Et nytt lovforslag vil trolig bli behandlet innen kort tid, ifølge VGs kilder.

– Arbeidet har høy prioritet, men fordi saken reiser mange krevende spørsmål, vil jeg ikke sette en tidsfrist, sier Høie til VG.

Helsejurist og forsker ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring, kaller vedtaket fra Helsetilsynet en modig avgjørelse.

– Helsetilsynet går mot strømmen i et veldig strømlinjeformet system, sier hun til VG.

– Jeg tror dette vedtaket er en vekker på at det systemet vi har er for grovmasket. Vi må tenke annerledes når det kommer til ny medisin. Jeg tror Helse og omsorgsdepartmentet blir utsatt for et stort press nå, sier Befring.

Hovedproblemet er at pasienter med alvorlig sykdom får veldig ulike behandlingstilbud, mener Befring. Noen får være med i kliniske studier, og redder kanskje livet, mens andre ikke får det. Hvem som får hvilke muligheter, er helt tilfeldig.

– Standardmedisinen har ikke effekt på alle. Likevel fortsettes behandlingen, fordi sykehusene får godkjent behandling finansiert av staten. Det er mye billigere enn å teste ny, persontilpasset medisin, som sykehuset ikke får dekket, sier Befring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder