HÅP: Antonipillai Johnsen Collin, Merry Anjala Johnsen Collin og datteren Dilani klamrer seg til håpet om at saken deres kan omgjøres. Foto: Stian Jakobsen

Familie har bodd fem år i kirke: – Vi er veldig slitne

FINNSNES (FOLKEBLADET/VG) Familien fra Sri Lanka har fått avslag i fire instanser, men nå gir nye opplysninger håp om at saken kan gjøres om og at livet innenfor kirkeveggene snart er over.

Dilani Johnsen Collin (31) kom til Norge som 21-åring og har fått livet sitt satt på vent i 10 år. Sammen med foreldrene, Antonipillai Johnsen Collin og Merry Anjala Johnsen Collin, har hun nå sittet fem år innenfor veggene i Finnsnes kirke - og før det fem år i asylmottak.

– Vi er veldig slitne fordi vi har ventet så lenge. Vi kan jo ikke gå ut når vi sitter i kirkeasyl. Det er vanskelig. Jeg ønsker å ha frihet, få en utdanning og kunne gå på jobb, jeg ønsker å være med i kor, reise rundt i Norge sammen med familie og venner og jeg ønsker å få en kjæreste, sier Dilani til Folkebladet.

– Vi har fått avslag hele tiden. Men vi gir ikke opp og prøver alt. De tror på saken vår, men spørsmålet hele tiden er hvorfor vi ikke fortalte alt i første intervju, forteller Dilani.

Klamrer seg til håpet

Nå har de bare ett håp: At saken deres omgjøres etter det har kommet inn nye opplysninger.

De klamrer seg til håpet om at de kan få bli i Norge og få et normalt liv. Men det har norske myndigheter så langt sagt nei til.

Hverken UDI, UNE, tingretten eller lagmannsretten har gitt dem medhold i at de har behov for beskyttelse. Et springende punkt i deres sak er at de ga mangelfulle opplysninger i det første intervjuet da de kom til Norge. De fortalte ikke at de var tilknyttet Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) i den grad de senere hevdet at de var.

I dommen mener lagmannsretten det svekker troverdigheten at de nye forklaringene om familiens tilknytning til LTTE ikke kom frem før etter over to år i Norge - og etter det endelige avslaget hos Utlendingsnemnda. Da burde de ha forstått at srilankisk etterretning ikke utgjør noen risiko i Norge.

Fått mange gode venner

En støttegruppe er også med på å gi familien håp.

– De prøver alt og hjelper oss hver dag, jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten dem. Vi gir ikke opp, vi er kristne og tror på Gud, og at han kan hjelpe oss, sier hun.

– Vi opplevde krigen og overlevde i en kjempefarlig situasjon i Sri Lanka. Det var sterkt for meg, og jeg ønsker å leve uten sånne ting. Vi klarte å komme oss ut og traff mange snille folk her i Nord-Norge. Hver dag kommer de på besøk og spør oss hva de kan gjøre for oss, sier Dilani.

– Urettferdig behandlet

Familien bidrar med mange ting i kirken.

– Vi har engasjert oss fordi vi mener de blir urettferdig behandlet og at de ikke blir trodd i de instansene som har behandlet saken. Det viser seg gang på gang, og vi tror det har blitt prestisje i denne saken. Vi har også politikere med oss i støttegruppen. De har tatt saken gjennom sine kanaler helt opp til statsministeren, sier diakon Kjellrun Skoglund som er med i familiens støttegruppe.

Avdelingsleder i Utlendingsnemnda, Ingun Marie Halle, understreker at både UDI og UNE har kommet til samme konklusjon, samt at lagmannsrettens dom er rettskraftig etter at anken ble avvist av høyesterett.

– Vi ser at denne familien har mange støttespillere, men når vi vurderer hvem som har behov for beskyttelse, handler vurderingene utelukkende om det konkrete innholdet i hver enkelt sak, skriver Halle i en e-post til VG.

Erik Solheim støtter opp om familiens forklaring

Norske myndigheter har så langt ikke trodd på forklaringene til den tamilske familien. Men tidligere spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og fredsmegler på Sri Lanka i flere år, Erik Solheim, mener forklaringen er troverdig, skriver Folkebladet.

Familiens advokat, bergensadvokat Asgeir Thomassen, har bedt Solheim gå gjennom all dokumentasjon i saken og gi en sakkyndig uttalelse. Denne ligger nå vedlagt begjæringen om omgjøring av vedtak til Utlendingsnemnda (UNE).

Thomassen mener denne uttalelsen gir den bekreftelsen som lagmannsretten etterlyste i dommen.

Solheim var sjefforhandler i fredsprosessen på Sri Lanka i perioden 1998-2005 og hadde overoppsynet med norsk politikk i området som statsråd i perioden 2005 -2012.

I uttalelsen gir han en redegjørelse for den ekstreme volden i 2008 og 2009 da LTTE ble tilintetgjort av den srilankiske hæren. Det var og flere titalls tusen som døde.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt en anmodning fra familien om å gjøre om vedtaket i saken. Vi vil gjennomgå opplysningene som har kommet inn, inkludert uttalelsene fra Erik Solheim, og deretter svare familien, sier Ingun Marie Halle i Utlendingsnemnda.

Dette skriver Solheim i uttalelsen

– Det norske forhandlingsteamet hadde en tilgang til partene og innsikt i konflikten som knapt noen andre, skriver Solheim.

GOD INNSIKT: Erik Solheim jobbet som fredsmegler i Sri Lanka Foto: Odin Jæger

Solheim har gjennomgått familiens asylsøknad og derpå følgende rettsprosesser.

– Min oppfatning er at familiens forklaringer er troverdige gitt min kunnskap om situasjonen på Sri Lanka i tidsrommet 2000-2009, skriver han videre.

Han kjenner også personlig to av vitnene i lagmannsretten som var viktige norske kontakter under krigen. Solheim var med å påvirke til at disse fikk beskyttelse i Norge.

Han mener det ikke er grunn til å så tvil om hva de forteller.

– Jeg mener deres vitnemål er troverdig. Jeg kjenner dem som personer med sterk integritet, skriver han.

Solheim trekker også fram at vitnemålene forsterkes ved at de også bekreftes av ikke-tamiler.

Intens vold og etnisk hat

Han mener familiens asylsøknad må vurderes på en bakgrunn av intens vold og etnisk hat.

– At de ikke snakket sant ved ankomst Norge, bør neppe forundre. Volden LTTEs ledere og medlemmer hadde blitt utsatt for, må ha blitt oppfattet som veldig skremmende. LTTE var ingen god merkevare, organisasjonen var på dette tidspunktet terrorstemplet av de fleste land. Det var liten grunn til å tro at det å fortelle om nær tilknytning til LTTE ville bli positivt mottatt mange steder, heller ikke i Norge. Gitt den kunnskapen familien hadde i 2009 og de erfaringene de og andre Tamiler hadde gjort, er det lite overraskende at de i stedet valgte å tone ned sin tilknytning til LTTE, skriver Solheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder