Dag Furuholmen1.mov
Linjen mellom liv
og død føltes tynn
for den profilerte
psykiateren Dag
Furuholmen (74).
Så kom det
femte angrepet
på kroppen hans.


– Jeg tenkte
at nå er
det slutt