LA UT PÅ FACEBOOK: Høyesterett har forkastet anken til en kvinne i 40-årene som er dømt for å ha krenket og utlevert sin sju år gamle datter på sosiale medier. Illustrasjonsfoto. Foto: Martin Meissner / AP / NTB scanpix

Dømt for Facebook-bilder av datteren – Høyesterett forkastet anken

Høyesterett forkaster anken fra en kvinne i slutten av 40-årene som tidligere i år ble dømt for å ha krenket og utlevert sin sju år gamle datter på Facebook.

 • NTB
 • Oda Ording

Kvinnen ble først dømt i Nord-Troms tingrett høsten 2018. Deretter ble hun igjen dømt i Hålogaland lagmannsrett til å betale en bot på 12.000 kroner i april.

Bakgrunnen var en konflikt kvinnen var i med barnevernet, etter at barnevernet fattet vedtak om omsorgsovertakelse av datteren hennes.

les også

Høyesterett skal vurdere om mor krenket datteren på sosiale medier

Åpen gruppe

Kvinnen opprettet deretter blant annet en åpen Facebook-gruppe om barnevernssaken.

Der publiserte hun en rekke meldinger om barnevernsansatte, blant annet innlegg hvor hun skrev at hun visste hvor saksbehandleren bodde og at hun kjente «mange folk som sikkert vil stikke innom henne».

I gruppen publiserte hun også det Høyesterett definerer som sensitivt innhold, deriblant et bilde av at datteren gråter. I tillegg delte hun sitater fra en privat samtale med datteren.

– Et barn på sju år har bare i liten grad forutsetninger for å overskue konsekvensene av slik offentliggjøring, herunder mulige konsekvenser på sikt. At barnet som sjuåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, for eksempel i ungdomstiden, het det i dommen fra lagmannsretten.

Kvinnens forsvarer argumenterte i retten for at det lå innenfor det gjenværende foreldreansvaret til moren, å samtykke til publisering på vegne av datteren.

Retten viste da til Barneloven, som slår fast at foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov.

– Mor kan helt enkelt ikke samtykke på vegne av datteren til egne handlinger som ellers ville ha vært lovbrudd overfor datteren i denne situasjonen, står det i kjennelsen.

Kamp mot barnevernet

Forsvareren har tidligere opplyst til NTB om at Høyesterett tok inn saken til prøving fordi den er prinsipiell og skulle prøve menneskerettighetene ved ytringer og foreldres rett til å handle på vegne av sine barn.

Høyesterett trekker fram at offentliggjøringen av bildene og videoene er gjort i hovedsak som et virkemiddel i kvinnens kamp mot barnevernet.

«Denne kampen var viktig for A, men den kunne og burde blitt ført uten å blottlegge privat og sensitiv informasjon om den svært unge datteren hennes. Større frihet på dette området vil potensielt kunne få store negative konsekvenser for unge i en sårbar situasjon – som da lett vil kunne bli offer for press fra foreldre for å stå fram og kritisere barnevernet. Dette tilsier at hensyn til ytringsfriheten må vike her», heter det i kjennelsen.

Les også

 1. Slik rekrutterte overgrepsforumet nye medlemmer

  I det som blir omtalt som en rekrutteringsoperasjon, gikk lederne for et overgrepsnettverk ut på steder som Facebook og…

Mer om

 1. Høyesterett
 2. Facebook
 3. Barn
 4. Barnevern

Flere artikler

 1. Høyesterett skal vurdere om mor krenket datteren på sosiale medier

 2. Facebook-hets mot Sumaya Jirde Ali opp for Høyesterett

 3. Norske foreldre ble fratatt datteren i tre år - Norge felt i menneskerettighetsdomstolen

 4. Tenåringsforeldre: Bland dere mer!

 5. Hatefulle ytringer

Fra andre aviser

 1. Høyesterett forkaster anke etter at mor i barnevernsstrid la ut bilder av datteren på Facebook

  Aftenposten
 2. Regjeringen anker to EMD-dommer: Mener hensynet til barnets beste er utfordret

  Aftenposten
 3. Familier skal være kritiske til barnevernsrapport

  Bergens Tidende
 4. De gikk glipp av datterens tre første år

  Bergens Tidende
 5. Debatt: – Vi har en systemkrise i barnevernet

  Bergens Tidende
 6. Høyesterett med historisk avgjørelse. Kvinne dømt til betinget fengsel for hets mot Sumaya Jirde Ali

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder