- Krenket i Yara

Kvinnelig direktør får erstatning og jobben tilbake

En kvinnelig leder i Yara International er blitt utsatt for grove krenkelser og trakassering

  • NTB

.
Det fastslår Oslo tingrett i en dom der den eneste formildende omstendigheten for toppledelsen i selskapet er at krenkelsene kan være påført ved grov uaktsomhet og ikke bevisst.

Marianne Øverlie ble tilkjent en erstatning på 750.000 kroner, og Yara må i tillegg betale saksomkostningene hennes på 360.356 kroner. Oppsigelsen av Øverlie ble kjent ugyldig, og Yara er pålagt å ta henne inn i en direktørstilling, men ikke den samme stillingen som hun hadde.

Retten bemerker at normalt skulle hun ha vært gjeninnsatt i samme stilling fordi oppsigelsen er kjent ugyldig, men det er i denne saken særegne problemer fordi en annen er ansatt i hennes stilling.

I stedet må Yara gjennom forhandlinger enten finne tilfredsstillende arbeidsoppgaver for Øverlie eller for den som nå er tilsatt i hennes stilling. Dommen er nemlig ikke rettskraftig i forhold til vedkommende som nå er tilsatt.

- Erstatningen, som tilsvarer en årslønn, er vi meget godt fornøyd med. Den er høyere enn forventet fordi saksøkeren ikke har lidd noe økonomisk tap, sier Øverlies prosessfullmektig, advokat Jane Helen Veivåg Ulseth. Erstatningen er utmålt som billighetserstatning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder