VIL LEDE AN: Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, ønsker å lede an i årets lønnsoppgjør, ved å velge at det skal bli forbundsvist LO. Foto: Hansen, Frode

Krever at du får reell lønnsvekst

LO planlegger for første gang på lenge å kreve reell lønnsvekst. Overraskende lønnstall fra i fjor kan gi dem problemer. Men det er pensjon som er bomben.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Etter flere år med moderate lønnsoppgjør, hvor Fellesforbundet og LO i stor grad bare har krevd at «kjøpekraften skal sikres», så krever Fellesforbundet, som vil lede an i oppgjøret på LOs vegne, å styrke medlemmenes kjøpekraft i vårens hovedoppgjør:

Altså at du får mer i lønnsvekst enn det prisene stiger.

– Etter flere år med nedgangskonjunktur har veksten i økonomien tatt seg opp og ledigheten er på vei ned. Dette vil bane vei for krav om noe høyre lønnstillegg for våre medlemmer enn ved siste hovedoppgjør, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Mens vi sist hadde krav om å sikre kjøpekraften, vil vi nå styrke den.

Det ligger ikke an til å bli veldig problematisk, fordi prisveksten i år kan bli så lav som to prosent eller sågar noe under.

Les: Sjefenes millionlønner

Ekstra lønnsøkning i fjor

Men en utfordring ligger der:

Rammen om oppgjøret for 2017 ble anslått til 2,4 prosent. Men fordi norske bedrifter har gått bedre enn antatt, har den såkalte lønnsglidningen blitt høyere enn antatt.

Lønnsglidning er i hovedsak lønnsvekst som kommer ut av lokale forhandlinger i bedriftene.

Den har vært såpass høy, at lønnsveksten i fjor trolig ikke endrer på 2,4 prosent, men rundt 2,8 prosent i privat sektor.

Uansett så ligger det ikke an til å være kroner og øre som blir de vanskeligste sakene i vårens hovedoppgjør.

På bordet ligger både obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), som begge er meget vanskelig å løse.

Spesielt AFP fremstår som et så uoverstigelig problem at det beste man trolig kan komme frem til i vår, er en enighet om noen prinsipielle linjer.

Hovedutfordringen er at ordningen blir stadig dyrere for bedriftene og at Norsk Industri og NHO ikke vil finne seg i at ordningen blir underfinansiert, det vil si at avsetningene er for små sammenlignet med de fremtidige forpliktelsene.

Kamp om prinsipper

De ønsker trolig en innskuddsbasert ordning, som gjør at pengene kommer på bordet med en gang.

Det er LO sterk motstander av.

Fellesforbundet og LO på sin side, vil trolig kreve at AFP blir en individuell ordning, som du tar med deg selv om bedriften din eksempelvis går konkurs.

Hvis partene ikke kommer til enighet om en ny ramme for AFP, vil dagens ordning bli videreført, fordi den er tariffestet.

Dobbel pensjonsutfordring

Om ikke striden om AFP er nok, så skal de også inn i en dragkamp om den obligatoriske tjenestepensjonen (OTP).

Regjeringen har sagt ja til at det innføres en ordning hvor alle får en pensjonskonto, hvor pengene følger deg gjennom arbeidslivet.

LO vil i tillegg at OTP skal telle fra første krone du tjener, ikke fra 1G – 94 000 kroner, som er regelen i dag.

Hvis de får gjennomslag for det, så vil det få som konsekvens at også de med brøkstillinger under 20 prosent og ungdom, får opptjene pensjon fra første arbeidsdag.

Fellesforbundet gikk tirsdag inn for at de skal lede an gjennom et forbundsvist oppgjør.

Det er omstridt i LO, hvor flere forbund har ønsket at LO sentralt skal styre årets hovedoppgjør.

Les: En av tre vil jobbe til de er 70

Men når Fellesforbundet ønsker at deres frontfag i konkurranseutsatt industri skal lede an, så blir det som regel slik.

OTP kommer oppå den ordinære pensjonen du får fra folketrygden. For dem som har AFP, kommer det på toppen av de to ordningene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder