KAMPKLAR: Statsmimister og Høyreleder Erna Solberg skriver til velgerne fra hjembyen Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Erna Solberg: «Jeg tror på Norge»

Du bør stemme på Høyre fordi vi er det tryggeste valget. Høyre har styrt Norge trygt gjennom oljeprissjokk og flyktningkrise. Jeg er glad for at optimismen er tilbake i norsk økonomi.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Av: Erna Solberg

Ledigheten på vei ned og den økonomiske veksten på vei opp. Det gir flere jobber og mer til velferd. Da kan vi også gjøre mer for dem som trenger det mest.

Samtidig som vi har håndtert de vanskelige situasjonene som oppsto, har vi ikke mistet av synet de viktige prosjektene vi gikk til valg på.

Gode resultater

Det går bedre i norsk skole. Elevene lærer mer, de er mer til stede på skolen og flere fullfører VGS enn før. Titusenvis av norske lærere har fått faglig påfyll gjennom etter- og videreutdanning.

Det går bedre i norsk helsevesen. Helsekøen er kortere og ventetiden på behandling er redusert. Kreftbehandlingen har blitt bedre. Fremover vil det bygges rekordmange sykehjemsplasser.

Det bygges og rustes opp vei og bane som aldri før. Vi har redusert forfall, økt tempoet i byggingen og realiserer mange prosjekter både raskere og billigere enn det var tenkt, takket være nye ideer og bedre løsninger.

Vi har i fire år vist at vi har den nødvendige kraften til å gjennomføre politikken vi går til valg på.

Les også: Erna vil teste KrFs samarbeidsvilje

Høye ambisjoner

Jeg har lenge sagt at norsk økonomi har vært for avhengige av olje- og

FRIR TIL VELGERNE: – Tidlig innsats skal bli den neste store skolesatsingen, skriver Solberg. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

gassvirksomheten og at økonomien trenger flere bein å stå på. Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering, slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren. Vi må også investere mer i veier og jernbane slik at folk kommer seg på jobb og varene kommer frem til kundene.

Det må lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser. Bedriftene må settes i stand til å skape mer, ikke pålegges å skatte mer. Jeg mener vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Tersklene inn i arbeidslivet må bli lavere, ikke høyere.

Mitt mål er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv. Når teknologi og krav til kompetanse endrer seg raskt, trenger vi en kompetansereform. Flere må få tilgang til faglig påfyll slik at de kan mestre forandringer i hverdagen på jobb og fullføre et helt yrkesliv.

Les også: Hareide freder Erna selv om hun velger FrP

Den neste skolesatsingen

Tidlig innsats skal bli den neste store skolesatsingen. Alle barn skal lære sin ABC og 1-2-3. Elevene som begynner å henge etter må få hjelp før de slutter å rekke opp hånden. Vi vil gi elever som har behov for ekstra oppfølging hjelpen de trenger så tidlig som mulig. Intensivundervisning for elever som blir hengende etter i 1.–4. trinn skal bli lovpålagt. Det vil komme flere tusen kodeknekkere – spesialister på å lære elever å knekke lese- og skrivekoden. Vi må også hjelpe elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske plager på en bedre måte.

Tidlig innsats er en hjertesak for meg.

Verdighet ved sykehjemsvalg

Når vi lover trygg omsorg og raskere behandling, så vil det komme flere sykehjemsplasser, ventetiden på behandling vil kuttes, det vil bli et kompetanseløft for helsepersonell.

Høyre vil sikre pasientene fritt behandlingsvalg, for meg handler det om at verdigheten i å kunne velge selv, ikke skal være forbeholdt de sterkeste i samfunnet.

Derfor skal vi særlig prioritere kvalitet i behandlingen og oppfølgingen av de pasientgruppene som er mest sårbare. Høyre vil at pårørende skal ha mulighet for innflytelse på hjelpetilbudet når en pasient ikke selv er i stand til å påvirke sitt behandlingsløp. For meg handler det om å skape pasientens helsetjeneste.

Les også: Erna klemmer til mot Sps nye skattekort

TEGNING: Statsminister Erna Solberg møter velgere i Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN.

Bygger opp forsvarsevnen

Når vi lover å styrke forsvar og beredskap så vil det bli et forsvar med kampkraft og bærekraft som kan ivareta våre nasjonale og internasjonale forpliktelser. Nedbyggingen av Forsvaret er snudd til at vi bygger opp igjen forsvarsevnen. Vi vil ha et forsvar som er i stand til å møte dagens og fremtidens trusselbilde. Slik at vi kan ta vare på landet vårt, sørge for innbyggernes trygghet og samfunnets sikkerhet.

Høyre vil ansatte flere politifolk. Vi vil investere i bedre biler og utstyr slik mer av jobben kan gjøres ute blant folk og ikke inne på kontor.

Ingen tid for eksperimenter

Høyre har styrt Norge de trygt de siste fire årene. Jeg hevder ikke vi har vært perfekte, og det vet jeg at vi heller ikke kommer til å være de neste fire årene. Men vi har vist at vi har fulgt opp det vi lovet i 2013 og at vi kan håndtere store samfunnsutfordringer på en god måte.

Det vil vi fortsette å gjøre sammen med våre samarbeidspartnere i Frp, KrF og Venstre.

I fire år har vi vist at vi kan samarbeide, selv om det noen ganger har krevd en del tautrekking. Det er avklart at hvis disse fire partiene får fornyet tillit, vil jeg fortsette som statsminister. Et stort Høyre vil gjøre det enklere å finne de gode løsningene.

Alternativet er uklart og uprøvd. Et flertall bestående av Rødt, MDG, SV, Senterpartiet og et svekket Arbeiderparti vil være et politisk eksperiment.

Økte skatter er ikke løsningen

Vi står foran en økonomisk oppgang, som vil gi rom for nye satsinger og bedre velferd. Men oppgangen er skjør. Hvis næringslivet får økt skatt, oljeindustrien får dårligere rammebetingelser og det skal bygges mindre vei, så risikerer vi at det skapes mindre verdier og færre arbeidsplasser. Det har ikke Norge råd til.

Økonomisk vekst er likevel ikke nok for å sikre fremtidens velferd. Vi må også ha mer modernisering og finne nye måter å løse utfordringene på. Enten vi får mer velferd ut av hver krone, eller vi får bedre resultater til en lavere pris, så er det uansett avgjørende at Norge blir enda bedre til å utnytte ressursene våre. Økte skatter og avgifter kan ikke være løsningen på ethvert problem.

Derfor bør du stemme Høyre på valgdagen. Godt valg!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder