KLAR TALE: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) mener loven må gjelde for alle. Foto: Jørgen Braastad

Kallmyr: – Stålsett må straffeforfølges som alle andre

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er klokkeklar: Den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett må straffeforfølges som alle andre.

Kallmyr reagerer på saken om at biskop emeritus Gunnar Stålsett risikerer ubetinget fengsel i 45 dager for å ha gitt jobb til en asylsøker uten opphold og uten arbeidstillatelse.

– Fru Justitia er blind, og ser ikke forskjell på hvem hun dømmer. Slik må det være i et demokrati. Gunnar Stålsett var en profilert biskop og senterpartipolitiker, men han erkjenner samtidig å ha brutt norsk lov. Da må han straffeforfølges av den uavhengige påtalemyndigheten og eventuelt dømmes av domstolen på lik linje som sine medborgere, sier Kallmyr til VG i en skriftlig kommentar.

– Det er lenge siden de geistlige kunne påberope seg immunitet i Norge, og dit skal vi aldri tilbake til, fortsetter han.

Ikke alle er enige med Kallmyr. Les hva Stålsetts støttespillere sier her: Reagerer på mulig Stålsett-fengsling: – Håper det fører til at loven endres

– I Norge ulovlig

Stålsett selv har sagt til VG at han er klar over at han muligens må i fengsel, og at han er forberedt på å sone dommen av hensyn til sin samvittighet.

LES OGSÅ: Stålsett: Tror jeg må i fengsel

Kvinnen han har gitt jobb til er en asylsøker som er såkalt «ureturnerbar», det betyr at hun har fått endelig avslag på søknaden om opphold i Norge, men at hun heller ikke kan returneres fordi hun komme fra Eritrea, dit Norge ikke sender asylsøkere med avslag.

Dette gjør saken enda verre, om man skal tolke justisministeren rett:

– Utlendinger som oppholder seg i Norge ulovlig, nekter å reise tilbake til hjemlandet etter avslag på asylsøknaden eller skjuler sin identitet for norske myndigheter får ikke arbeidstillatelse. Det vil være svært uklokt å gi dem arbeidstillatelse, da vil enda flere nekte å reise hjem, oppholde seg her ulovlig eller nekte å vise sin ekte identitet for norske myndigheter, skriver han.

LES OGSÅ: Dette er «de ureturnerbare»

– Hensynet til det norske folk

Kallmyr mener at «hensynet til det norske folks interesser er at utlendinger som ikke har godtgjort sin identitet, ikke får arbeidstillatelse i Norge», og gir følgende begrunnelse:

– Jeg regner med at ingen ønsker at hjemmehjelpen som kommer hjem til deg har bakgrunn som krigsforbryter. Eller at personer som jobber i barnehagen har ukjent bakgrunn som dømt pedofil i hjemlandet. Dette vet ikke norske myndigheter om, siden vi ikke kjenner identiteten til utlendingen.

Kallmyr får støtte av sin partifelle, Frps innvandringspolitiske talsperson John Helgheim:

– Jeg har respekt for Stålsett, men ikke for handlingen hans. Vi må ha likhet for loven, alle må følge loven. Vi kan ikke belønne ulovlig opphold med rettigheter, da vil veldig mange flere komme, sier til VG.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen sier til VG at han har stor respekt for Gunnar Stålsetts samfunnsengasjement, men:

– I Norge er det et viktig rettsprinsipp at loven er lik for alle, sier han.

– For Arbeiderpartiet er det viktig å bevare legitimiteten til asylordningen. Det innebærer at de som har krav på beskyttelse får bli, de andre er pliktige til å forlate landet, sier Sivertsen og minner om at det at vi ikke har returavtaler med andre land, betyr ikke at de ikke kan reise hjem, sier Sivertsen.

REDAKTØR: Vebjørn Selbekk. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Likhet for loven

Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, sier han har sympati med en gammel hedersmann som Gunnar Stålsett, men:

– Jeg har mer sympati med mannen enn med saken. Det må være likhet for loven og vi har det lovverket vi har. Du kan ikke slippe unna fordi du er kristen og gammel. Samtidig vil det også ligge en utrolig sterk symboleffekt i at mannen som viet vår kommende konge og dronning må gå i fengsel. Det er nok en av grunnene til at han har gjort det, i kraft av sin posisjon, sier redaktøren til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder