Her deltar den spionmistenkte på et treningsprogram mot hybride trusler

TROMSØ/OSLO (VG) Den spionmistenkte mannen trente på å finne svakheter i håndteringen av hybride trusler. Scenarioet: Sabotasje av gassrørledninger.

Publisert:

Konferansen om hybride truslerhybride truslerEt angrep der fienden tar i bruk en kombinasjon av tradisjonelle militære metoder, men også irregulære metoder, for å oppnå et mål. Et hybrid angrep kan for eksempel være å spre desinformasjon, dataangrep eller skape politisk uro. foregikk 29. og 30. september i Vilnius i Litauen.