GÅR PÅ EN TELEFONSMELL: Bedriftsforbundet, ved deres administrerende direktør Olaf Thommessen, får en kraftig skrape fra Datatilsynet. Foto: Ole Martin Wold

Olaf Thommessens forbund får 75.000 i gebyr etter kildejakt

Bedriftsforbundet, under Olaf Thommessens ledelse, hentet informasjon om hvem hans nestleder, Marit Momrak Wright, pratet med på telefonen. Nå får de et klekkelig gebyr.

Artikkelen er over ett år gammel

Datatilsynet har pålagt Bedriftsforbundet å betale statskassen et gebyr på 75 000 kroner for overtredelse av personopplysningsloven.

Det skjer etter at Thommessens daværende nestleder, Marit Momrak Wright, i fjor høst klaget Thommessen og forbundet inn for Datatilsynet, fordi forbundet hadde skaffet seg detaljert informasjon om hvem hun snakket med i telefonen da konflikten i forbundet sto på som verst i fjor vår og sommer.

Bakgrunnen for saken var intern uro. To ansatte stod i april 2017 åpent frem i VG og fortalte at Olaf Thommessen leder gjennom harselering og frykt. VG viste også til anonyme kilder, som underbygget kritikken. Det fikk alarmen til å gå og en kildejakt begynte.

Det knyttet seg stor spenning til om misnøyen ville få konsekvenser for ham. Men han unngikk mistillit på forbundets kongress 9. og 10. juni i fjor.

8. juni fortalte han VG at han hadde sparket sin nestleder og informasjonsansvarlig, Marit Momrak Wright. Han oppga «personalmessige forhold» som årsak.

Kontaktet teleselskapet

Det ble innledet en prosess. Datatilsynet skriver:

«En drøy uke etter oppsigelsen mente Bedriftsforbundet, ifølge egen forklaring, å erfare at VG satt på konfidensiell informasjon om forhold i Bedriftsforbundet. I et møte mellom administrasjonssjef, verneombud og administrerende direktør ble det diskutert nærmere om klager (Wright, journ.anm) kunne være den som hadde gitt informasjon til VG. Det ble også reist spørsmål om ulike styremedlemmer ga informasjon til klager».

Datatilsynet skriver at Bedriftsforbundet bestemte seg for å ta kontakt med sitt teleselskap Dipper.

les også

Professor om å sjekke ansattes telefonlogg: - Ulovlig

Trakk seg i protest

«Bedriftsforbundet tok kontakt med Dipper i det man mente man ville få nei til utlevering av opplysningene dersom dette var ulovlig. I følge bedriftsforbundet sa Dipper ingenting om restriksjoner», heter det Datatilsynets redegjørelse: Forbundet legger ansvaret på Dipper:

les også

Redaktør angriper Thommessen

«Bedriftsforbundet har opplyst at de trodde de handlet lovlig fordi Dipper uten videre ga dem opplysningene», heter det i Datatilsynets redegjørelse.

De skriver at Bedriftsforbundet fikk oversikt fra Dipper over alle utgående telefonsamtaler og meldinger og informasjon om hvem Wright hadde hatt kontakt med - dato og klokkeslett for samtalene og lengden på telefonsamtalene.

Dermed fikk Thommessen innsyn i hvem Wright hadde hatt kontakt med i VG og i Bedriftsforbundet. Flere ble mistenkeliggjort for å ha hatt kontakt med Wright.

les også

Sluttpakke kan redde Thommessen

Ifølge Datatilsynet kan eventuell gjennomgang av telefonlogger bare skje på legitimt vis gjennom samtykke med vedkommende som undersøkes.

De skriver at innsamlingen «har skjedd på ulovlig vis», fordi det er i strid med personalopplysningslovens paragraf 8.

Vedtaket kan klages inn til Personvernnemda.

«Ikke unnskyldelig»

Datatilsynet er knusende i sin «dom»:

«Overtredelsen fant sted forsettlig i den forstand at selve behandlingen av personopplysningene skjedde med viten og vilje. Overtredelsen var ikke en følge av en glipp, rutinesvikt eller liknende. Bedriftsforbundet har anført at de har utvist forsett fordi de var i god tro ettersom Dipper leverte de spesifiserte fakturaene uten forbehold. Datatilsynet finner det klart at Bedriftsforbundet ikke kan bli hørt med dette. Den rettsvilfarelsen foretaket måtte ha vært i, er ikke unnskyldelig.»

les også

Olaf Thommessen: - Jeg mistet alt på kort tid

Pluss content

Tilsynet har kommet til at rett nivå på gebyret er 75 000 kroner. Det fremkommer at Bedriftsforbundet har klaget på nivået og blant annet vist til at overskuddet i 2017 var 80 000 kroner.

Datatilsynet viser til at Bedriftsforbundet i 2017 hadde nesten 12 millioner kroner i inntekter og at de ikke kan se «at et gebyr på kr. 75 000 er ekstraordinært eller uforholdsmessig byrde ut fra Bedriftsforbundets økonomi.»

les også

Millionfallskjerm til Thommessen – Styreleder-kandidat trakk seg

Lettet Wright

Marit Momrak Wright er lettet over å bli trodd og glad for den sterke reaksjonen fra Datatilsynet.

– Thommessen har påstått at jeg har vært illojal. Jeg har vært lojal overfor Bedriftsforbundet og de ansatte. For meg har det vært etisk uakseptabelt å støtte opp under en leder som viser forakt for norsk lov, for spilleregler i norsk arbeidsliv og for egne ansatte, sier hun.

– Det som overrasker meg mest, er at Bedriftsforbundet overhodet ikke tar inn over seg at de har begått lovbrudd. De skylder på teleoperatøren som gav ut telefonloggen, sier hun og legger til:

– All honnør til de mange medlemmene som i fortvilelse og sinne har meldt seg ut av Bedriftsforbundet, eller har uttrykt støtte til meg på andre måter. Jeg er imidlertid ikke overrasket over at jeg ikke har fått så mye som et unnskyld fra Thommesen selv, sier Wright, som har fått seg ny jobb.

– Grunnleggende uenig

VG har bedt om intervju med Olaf Thommessen, som ikke ønsker det. I en e-post skriver forbundets informasjonsansvarlig, Joachim Dagenborg:

«Bedriftsforbundet er grunnleggende uenig i Datatilsynets oppsummering og avgjørelse, men vi velger likevel å godta forelegget for å få avsluttet saken der det ble dokumentert at en sentral ansatt opptrådte illojalt overfor sin arbeidsgiver.»

«Bedriftsforbundet har de siste årene vært igjennom en svært krevende men samtidig helt nødvendig restruktureringsprosess. Nå ser vi frem til å kunne fokusere 100 prosent på jobben med å gjøre hverdagen til norges små og mellomstore bedrifter litt lettere.»

Nestleder trakk seg

Gjennomgangen av Wrights anropslogger ble kjent etter at Thommessen sendte en e-post om saken til styrelederen i Bedriftsforbundet, Sigfred Steien, 8. august i 2017.

Steien sendte e-posten videre til nestleder i styret, Linda Cecilie Furulund, 15. august. Hun ble så sjokkert over det hun leste at hun trakk seg fra styret i protest og godkjent at VG skrev om kartleggingen 17. oktober i fjor.

Dipper er informert om saken og vil komme tilbake med et svar.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder