STO FRAM I VG: Silje (25) og Aleksandra (22) har fortalt om da de ble utsatt for ulovlig spredning av nakenbilder. Foto: Janne Møller-Hansen

Kritisk til lovendring om nakenbilder

Aleksandra (22) tror ikke justisminister Tor Mikkel Wara skjønner hvor tøft det er å bli utsatt for ulovlig spredning av nakenbilder.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Jeg tror ikke man helt skjønner hvor alvorlig dette er med mindre man har vært tett på dette selv, sier hun.

Tirsdag kunngjorde justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) et lovforslag som gjør det forbudt å ta, etterspørre og dele krenkende bilder.

– Vi gjør det nå tydelig hva som er forbudt, ved at vi utvider ansvaret og skjerper straffene, sa Wara til VG forrige uke.

Justisdepartementet har sendt ut et forslag på høring hvor det står at slike saker nå som hovedregel skal straffes med ett års fengsel, og at denne økes til to år ved grove overtredelser. Strafferammen på to år er ikke høyere enn i dag, men endringsforslaget innebærer at myndighetene nå ber domstolene om å skjerpe straffene i slike saker. 

VG har fortalt historien om fem jenter som fikk nakenbilder spredt på nett. Alle gikk til politiet. Ingen ble dømt.

Mistet troen på systemet

Aleksandra (22), som er en av disse, reagerer spesielt på straffenivået det legges opp til. 

– Det er utrolig bra at ting skjer, og det er på sin plass at regjeringen nå ønsker å straffe gjerningsmennene med fengsel, og jeg håper at det kan virke avskrekkende. Men påkjenningen av å oppleve dette er veldig stor. Dersom spredningen resulterer i at en person tar sitt eget liv. Hva da? Skal ett eller to år i fengsel være streng nok straff?

Også Silje (25) er skeptisk til høringsnotatet. 

– Dette var på tide og det skulle bare mangle at de nå skjønner alvoret. Samtidig så er jeg noe kritisk til at dette i dette hele tatt kommer til å hjelpe, siden man allerede har mistet troen på systemet, sier hun.

VG ble med da Silje (25) møtte mannen som spredte nakenbildet av henne. Se hvordan det gikk i videovinduet under.

Maria Aasen-Svensrud (Ap), medlem i justiskomiteen på Stortinget, mener det var på høy tid at forslaget nå kom på bordet, men er tydelig på at hun mener regjeringen må bla opp mer penger til å bekjempe denne type kriminalitet. 

– Justisministeren bør vurdere rammene til politiet. Vi har sett flere saker hvor vi ser at politidistriktene er presset på kapasitet. Det er stramme rammer om dagen som gjør at det blir vanskelig å prioritere slike saker. Og slik har det vært siden Høyre og Frp tok over, sier hun.

– UNDERFINANSIERT: Aps stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud mener justisministeren må øke budsjettene til politi-Norge. Foto: Helge Mikalsen

Utelukker ikke strengere straffer

Mange av jentene VG har vært i kontakt med som har blitt utsatt for spredning av intime bilder, opplevde at politiet ikke prioriterte saken deres.

– Vi satt først av 300 millioner for å sørge for bedre kapasitet i vårt alternative budsjett, og satt deretter av 60 millioner i revidert budsjett med en egen prioritering for distriktene. Mange trodde at regjeringen ville komme med mer penger etter at en rekke medieoppslag gjorde det synlig for hele Norge at politidistriktene var underfinansiert. Men det skjedde ikke. Det kom ingenting, sier hun.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er for tiden på ferie, men statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justisdepartementet sier at han ikke vil utelukke at straffene kan bli strengere.

– Det vil alltid være uenighet om straffenivå, men vi må se dette i sammenheng med andre typer saker. Vi vil lytte til det som kommer frem i høringen, så får vi se hva det resulterer i, sier han.

Venstre-politikeren sier det er synd at Silje har mistet troen på systemet. 

– Slik skal det ikke være, men jeg tror og håper hun vil få tilbake troen. Dette høringsnotatet legger opp til mange forbedringer og strengere straffer, så signaleffekten vil være tydelig, sier han.

Når det gjelder kritikken fra Arbeiderpartiet sier han at han «sliter med å ta dem på alvor». 

– Vi må forholde oss til ekte penger og ikke lekepenger. Vi har hatt et enormt løft i politi og påtale som blant annet har gjort at vi har fått 2300 flere årsverk i politiet og kan ta tak i flere saker som ikke ble prioritert tidligere, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder