NY SJEF: Nicolai Tangen (53) er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Til venstre finansminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Finansministeren fikk ikke vite om Tangens skattetvist med britiske myndigheter

Sentralbanksjefen nevnte ikke at påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangen har en stor skattesak gående med britiske myndigheter, da finansminister Jan Tore Sanner (H) ringte før ansettelsen. Nå har Tangen sendt mer informasjon.

 • Eiliv Frich Flydal
 • Bjørn Haugan
 • Eirik Røsvik

Mandag avdekket VG store skattekrav i Storbritannia som involverer påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen, selskapet hans AKO Capital og partnere i selskapet. Skattesaken var ikke kjent for offentligheten før VG omtalte den.

Tangen har opplyst til VG at den dreier seg om flere hundre millioner kroner for hans del. Fondet forvalter nå rundt 180 milliarder kroner.

Nå opplyser den britiske ankedomstolen som skal behandle saken til VG at britiske skattemyndigheters vedtak ble fattet i 2018 og deretter anket.

Her Majesty Revenue and Customs (HMRC) blir motpart i ankesaken.

Ikke informert

Mandag opplyste Norges Bank til VG at Tangen informerte dem om skattesaken under ansettelsesprosessen i vinter. Kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes understreket, i likhet med Tangen, at slike saker er «vanlige i Storbritannia».

23. mars, kort tid før utnevnelsen av Tangen tok finansminister Jan Tore Sanner (H) kontakt med sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Ble statsråden informert om at Tangen og AKO har en stor skattesak mot seg i Storbritannia, som for Tangens del handler om flere hundre millioner kroner?

– Nei, svarer senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet til VG i kveld.

VG har spurt Norges Bank om hvorfor ikke Olsen tok opp skattesaken med Sanner. Presseansvarlig Bård Ove Molberg skriver til VG at det var flere møter med Finansdepartementet der de ble «orientert på å et overordnet nivå» om ulike sider ved Tangens økonomi og koblingen til AKO-fondene.

– Ble Tangens skattesak, som involverer flere hundre millioner kroner, med britiske myndigheter tatt opp på noen av disse møtene eller i korrespondansen? Ble departementet eller Sanner informert på noe tidspunkt?

– Departementet ble ikke informert om denne saken på noe tidspunkt, skriver Megaard.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen på sitt kontor. Foto: Mattis Sandblad, VG.

I flere skriftlige svar til Stortinget skriver Sanner at han tok denne samtalen med Olsen «for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold.»

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post (bjorn.haugan@vg.no) (eiliv@vg.no) (eirik.rosvik@vg.no) eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4745291836.

– Pågående skattesak

Skattesaken i Storbritannia skulle for en ankedomstol i desember i år, men på grunn av coronaviruset er saken foreløpig utsatt.

– Dette er som sagt en pågående skattesak, og det er derfor begrenset hvor mye mer jeg kan si om den, skriver Tangen til VG.

Skatteårene i Storbritannia løper fra april til april. I et notat ført i pennen av advokaten som representerer flere partnere og AKO, står det at uenigheten med HMRC dreier seg om årene 2012–2013 og 2013–2014. Notat er videresendt til VG av Tangen selv. Advokaten bak notatet er ifølge Tangen skal være fra det internasjonale selskapet Simons & Simons, som har hovedsete i London.

Advokaten skriver videre at AKOs plan ble laget for å fremme langsiktige investeringsstrategier og beholde nøkkelpersoner. Ifølge notatet er det også levert uttalelser fra vitner i saken.

Har betalt kravet

VG har stilt Tangen flere spørsmål, blant annet om hvilke konkrete forhold britiske skattemyndigheter reagerte på og hvor mye penger skattekravene omhandler for AKO og de involverte partnerne.

Tangen svarer ikke på hvor store skattekrav han og andre involverte mottok, men understreker at han har betalt kravet og håper på penger tilbake, dersom de vinner fram.

– For min del, ble det aktuelle beløpet betalt til HMRC i januar 2019, skriver Tangen.

Nå avventer han den rettslige prosessen.

– Hvis vi får medhold, kan det være snakk om flere hundre millioner kroner for min del, skrev han til VG tidligere denne uken.

HAR BETALT: Nicolai Tangen er ny sjef i Oljefondet, Statens pensjonsfond. Foto: Nina E. Rangoy / NTB scanpix

Tangen sendte mer

I går skrev VG at Norges Bank heller ikke informerte Finansdepartementet om Nicolai Tangens USA-seminar eller formuen i et skatteparadis, før han fikk jobben som ny sjef for Oljefondet.

VGs sak om skattetvisten i Storbritannia ble publisert etter at Norges Banks representantskap i forrige uke sendte en rekke spørsmål til sentralbanksjef Øystein Olsen om ansettelsen av Tangen. Ingen av spørsmålene berører temaet.

Likevel opplyser Tangen til VG at han nå har sendt utfyllende dokumentasjon som skal leveres til representantskapet.

VG har etterspurt mer dokumentasjonen fra Tangen, blant annet et brev sendt fra hans advokat og mottatt av Norges Bank 21. februar om skattesaken.Tangen henviser til Norges Bank og at dette skal offentliggjøres der.

Mer om

 1. Nicolai Tangen
 2. Oljefondet
 3. Norges Bank
 4. Øystein Olsen
 5. Storbritannia
 6. Jan Tore Sanner

Flere artikler

 1. Tangen i skattesak med britiske myndigheter

 2. Dette fikk ikke finansministeren vite før Tangen ble ansatt

 3. Finansdepartementet ba om skatteavklaring for Tangen

 4. Enige om avtale - Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i AKO

 5. Oljefond-sjefen: Slipper norsk skatt på milliardutbytte

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder