ALVORLIG: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser tiltak både på kort og langt sikt for å bekjempe den høye volden mot kvinner som ikke går ned. Foto: Therese Alice Sanne VG

Ny undersøkelse: Én av ti kvinner utsatt for partnervold

Tallene på partnervold holder seg høye, og få kvinner oppsøker hjelp. Sanitetskvinnene slår alarm og krever et helhetlig, samlet tilbud til voldsutsatte kvinner.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Fra 2000 til 2017 ble 140 kvinner og 16 menn drept av sine partnere i Norge. Partnerdrapene har blitt kartlagt i et VG-prosjekt. De siste årene har antall partnerdrap holdt seg stabilt, selv om det totale antall drap faller nasjonalt.

Tallene på antall kvinner som har blitt utsatt for vold fra sin partner har heller ikke gått ned, viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for Sanitetskvinnene.

– Denne undersøkelsen bekrefter tall fra 2014 og at kvinner ikke kan leve trygt i Norge. Det er alarmerende, sier generalsekretær Grete Herlofson i Sanitetskvinnene.

VG mener: For dårlig etterforskning av voldtekt og partnervold.

Saken om partnerdrap: Mange drap er varslet på forhånd.

Få kontakter hjelpeaparatet

I undersøkelsen kommer det frem at ni prosent av norske kvinner over 18 år har blitt utsatt for vold fra sin partner. 60 prosent av kvinnene som har blitt kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd har også blitt utsatt for grov vold. Dette kan være å bli slått med knyttneven eller harde gjenstander, tatt kvelertak på, banket eller truet med våpen.

Undersøkelsen viser også at hjelpeapparatet kun ble kontaktet i 20 prosent av tilfellene. Herlofson tror det er enklere å be om hjelp for dem som er mer aktive i samfunnet, og har et større nettverk.

– Hvor ressurssterk må man være for å bryte ut? spør hun, og svarer selv:

– Man må forholde seg til justissektoren, Nav, barnevernet og arbeidsplassen. Mange aktører eier saken, og det er krevende å vite hvilke rettigheter man har og hvordan man skal få hjelp til barn, bosted og økonomi.

Hun mener det er helt nødvendig med et helhetlig pakkeforløp til voldsutsatte, slik at noen følger dem hele og de kun trenger å forholde seg til en instans.

– Dette er ikke et av de 10 pakkeforløpene som har kommet, eller blant de 14 prioriterte pakkeforløpene som regjeringen har lovet nå i valgkampen, sier hun.

Undersøkelse: Få jordmødre spør gravide om partnervold.

Flere etterlyser pakkeforløp

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener dette er en stor likestillingsutfordring der mange tiltak må gjennomføres på kort og langt sikt. Hun er enig i at det er viktig å få på plass en form for pakkeforløp.

– Jeg vet man er i ferd med å forsøke å få et pakkeforløp på beina, og det må tas alvorlig. Et system som ser helheten er helt avgjørende. Man er ekstremt sårbar i en slik situasjn, og har ikke alltid hodet klart.

Hun peker på at man kan frykte konsekvenser ved å melde ifra om vold dersom man ikke tror man får den hjelpen man tranger.

– Vi har et godt men ikke godt nok utviklet krisesentertilbud. Vi trenger også et politi med mer forståelse og bedre ressurser, sir hun.

Regjeringen: Lover skjerpet innsats mot tvangsekteskap, trusler og vold.

– Må også hjelpe mennene

Bjurstrøm understreker at mange bakenforeliggende årsaker til de høye tallene på vold mot kvinner må tas stilling til.

– Det handler om maktrelasjoner og ting man lærer fra barneskolen av. Vi må også hjelpe disse mennene, det ligger noen problemer og årsaker der og.

PAKKEFORLØP: Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinnene som har bestilt undersøkelsen, mener de høye tallene viser at det må settes inn langt flere tiltak for å bekjempe partnervold. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

I tillegg synes hun omvendt voldsalarm, der det festes en elektronisk fotlenke på voldsutøver slik at det går en alarm hos politiet om personen bryter besøksforbudet, bør brukes i langt større grad.

– Uten dette ligger byrden på kvinnene som må flytte, og mannen kan bli værende og i verste fall utsette nye mennesker for vold. Vi må tørre å ta noen valg her - for dette er dypt urettferdig.

Grete Herlofsen i Sanitetskvinnene etterlyser hun et bredt folkelig engasjement rundt utfordringen så flere tør å bryte ut før grov vold blir en del av relasjonen.

– Vi må få øynene opp for hvor omfattende dette er. Kvinner utsettes for vold fordi de er kvinner, menn utsettes for vold av av mange årsaker. Vi må ta hensyn til det helt fra barn er små, og bidra til mer kunnskap om kjønnsroller.

I Russland: Putin kutter straff for konemishandling.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder