KAN RIVES: Y-blokka i regjeringskvartalet med Picasso-verket «Fiskerne» integrert i fasaden. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har gitt tillatelse til riving av bygget, men ønsker egentlig å bevare det. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rivingstillatelse gitt for Y-blokka

Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt tillatelse til rivingen av Y-blokka, men ønsker likevel å bevare bygningen og ber Statsbygg om å vente med riving.

  • NTB-Hege Tannæs-Fjeld

Etaten ga sin igangsettingstillatelse fredag, men legger ikke skjul på at etaten ikke ønsker at bygningen i regjeringskvartalet skal rives.

– Det er ikke en hemmelighet at Plan- og bygningsetaten hadde ønsket å bevare Y-blokka, men regelverket er klart: Vi måtte gi rivetillatelse siden riving er fastlagt i statens reguleringsplan, og nå er også igangsettingstillatelsen til riving gitt, sier etatsdirektør Siri Gauthun Kielland.

les også

Y-blokka: Fylkesmannen ber regjeringen vurdere riving på nytt

Omgjøringsbegjæring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet behandler fortsatt en omgjøringsbegjæring i saken fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Vi anmoder sterkt om at Statsbygg venter med å rive til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ferdig med sin saksbehandling, sier Kielland.

I november behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Fylkesmannen kom fram til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen.

les også

VG mener: Ny situasjon i regjeringskvartalet - Y-blokka bør få stå

Kommunalminister Monica Mæland (H) uttalte samme dag at hun mente det ikke var kommet noen nye momenter som tilsa noen ny vurdering i saken. I slutten av november ble det klart at departementet likevel vurderer «nye momenter» som er spilt inn i forbindelse med rivingssaken.

Oppbevaring av Picasso-kunst

Plan- og bygningsetaten har tidligere denne måneden gitt rammetillatelse for midlertidig oppbevaring av Picasso-kunstverkene «Fiskerne» og «Måken». Ved riving av Y-blokka skal kunstverkene skjæres ut og flyttes til oppbevaringsbokser, før de etter lagringsperioden på mellom fem og ti år skal monteres i det nye regjeringskvartalet.

les også

Åpent, grønt og trygt regjeringskvartal

– Vi har understreket at kunstverkenes sikkerhet i byggeperioden er sentralt, og vi forutsetter at kunstverkene blir ivaretatt på beste måte, understreker Kielland.

Søknaden fra Statsbygg omfatter riving av Y-blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over Hospitsgata. Arealet som skal rives er på 21.750 kvadratmeter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder