Alene i Norden: Norge eneste land uten hjelpetelefon for pedofile

72 nedlastere avdekket i Sveriges største gransking av overgrep

Hver dag får den svenske hjelpetelefonen Preventell telefoner fra pedofile.  – De ringer når de er redde for å begå overgrep, sier Katarina Görts Öberg. I Norge finnes ingen slik hjelp.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Av Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet) og Håkon F. Høydal og Einar Otto Stangvik (VG)

Sverige har det. Og Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Irland har det: En hjelpetelefon for personer som søker hjelp fordi de tenker på overgrep mot barn.

Siden starten for fire år siden har drøyt 2000 personer med såkalt «risikofylt seksualitet» ringt den svenske hjelpetelefonen Preventell. I Norge finnes intet lignende tilbud, selv om både behandlere og nedlastere har etterlyst det.

– Det er bred enighet i de norske fagmiljøene om at det er et stort behov for dette, og på høy tid å få det, forteller Silje Berggrav.

SVERIGES STØRSTE GRANSKING: Den siste uken har svensk offentlighet stått på hodet etter avsløringene til Aftonbladet og Svenska Dagbladet om menn som laster ned overgrepsbilder. Nå ønsker politikerne å skjerpe lovene. Foto: Aftonbladet/SvD

På oppdrag for Redd Barna er hun i ferd med å utrede mulige behov og tiltak for et norsk lavterskeltilbud for personer med seksuelle følelser for barn.

BRED ENIGHET OM BEHOV: Silje Berggrav utreder ulike løsninger for et lavterskeltilbud for personer med seksuelle tanker overfor barn. Sverige har hatt en liknende hjelpelinje i fire år. Erfaringene derfra viser at folk tar kontakt idet de frykter at de skal begå egne overgrep. FOTO: Privat

– En hjelpelinje vil være en førsteinstans hvor folk får sette ord på skambelagte og problematiske følelser. Det vil kunne ha en forebyggende effekt, og kan bidra til å dokumentere hvilket behov som finnes for hjelp. Evalueringene fra lignende tilbud utenlands viser at de som tar kontakt og ber om hjelp får en økt forståelse av at de har en problematisk atferd, at de seksuelle tankene kan kontrolleres, og at de kan få hjelp, sier Berggrav.

Redd Barna har imidlertid ingen planer om å drive en slik hjelpelinje selv.

– Vi skal overhodet ikke drive med dette. Det er ikke vår jobb. Vi har ennå ikke konkludert hva vi vil foreslå. Men vi ser det er et manglende tilbud. Vi vil bruke utredningen til å påvirke besluttende myndigheter til å se hvor viktig dette er for å forebygge at barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Det er grunnen til at vi har dette prosjektet, sier Thale Skybakk, seksjonsleder i Redd Barna.

Helseminister Bent Høie skriver i en epost til VG at han har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle behandlingstilbudet til pedofile.

– I den forbindelse er det naturlig å se på om vi har et tilstrekkelig lavterskeltilbud til denne gruppen. Men vi har i dag dessverre ikke god nok kunnskap om hva slags behandling som virker, skriver Høie.

ALLEREDE I GANG: – Regjeringen er allerede i gang med å bedre behandlingstilbudet til personer med skadelig seksuell adferd, hevder helseminister Bent Høie. Ennå er likevel Norge eneste land i Norden uten lavterskeltilbud for denne gruppen. FOTO: ERLEND DAAE/VG

Ringer når de frykter å begå overgrep

Hos den svenske hjelpelinjen Preventell er hver fjerde innringer en person som forteller at de har en seksuell interesse i barn. Hver tredje av innringerne har dessuten lastet ned overgrepsmateriale av barn.

– De fleste som ringer, er urolige for at de er i ferd med å gå over en grense, at de skal komme til å begå et overgrep, sier psykolog og forsker Katarina Görts Öberg ved Karolinska universitetssykehus, der hjelpelinjen driftes.

I Sveriges største journalistiske gransking av nedlastinger av overgrepsbilder, har de to avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet funnet 72 svenske nedlastere. Granskingen er et samarbeid med VG, i etterkant av vår avsløring «Nedlasterne».

33 av mennene i granskingen er kontaktet av journalistene. Fem av mennene i den svenske granskingen forteller at de har søkt etter hjelp.

En av dem er en IT-ekspert i 40-årene fra Skåne. Han har lastet ned store mengder overgrepsmateriale og innrømmer at han er interessert i barn i alderen 13–15 år. Han har også vurdert å begå egne overgrep, forteller han.

EN AV TRE LASTER NED: Hver tredje person som ringer den svenske hjelpetelefonen Preventell forteller at de har lastet ned overgrepsbilder av barn, forteller psykolog Katarina Görts Öberg. I Norge finnes ennå intet liknende tilbud. Foto: Beatrice Lundborg / DN

For noen år siden forsøkte han å ringe hjelpelinjen Preventell, men da hadde de stengt for dagen. Han fulgte derimot oppfordringen om å legge igjen telefonnummeret sitt på telefonsvareren.

– De ringte tilbake da jeg var jobb, men da svarte jeg ikke. Det er skammelig. Det jeg er, det er det verste man kan være. Jeg vil ikke si ordet, sier han.

Henviser mange til behandling

Nesten en av fire menn som ringer til den svenske hjelpetelefonen, oppgir at de har hatt selvmordstanker. Ofte ringer de første gang etter at de er blitt oppdaget, enten av rettsvesenet eller en i familien. Da henvises de ofte til akuttpsykiatrien.

95 prosent av dem som ringer og forteller om en seksuell interesse mot barn, er menn. Men hver tyvende er en kvinne. Blant dem finnes også dem som oppgir at de har begått overgrep.

– Her tror vi mørketallet er stort, sier Görts Öberg.

Psykologen forsker på dem som kontakter Preventell, og ser at mange har mye til felles med hverandre. Tre av fire forteller at de har blitt mobbet.

– I mange tilfeller har de blitt tungt og voldsomt mobbet som barn. Mange er også sosialt isolerte, har lav impulskontroll og er besatt av sex og pornografi, sier hun.

Hjelpetelefonen Preventell er tilknyttet Anova Sexualmedicin, en avdeling ved Karolinska universitetssykehus i Göteborg som behandler personer som er i risikosonen for å begå seksuelle overgrep.

Overgriper forteller: – Internett inspirerte meg til å filme voldtektene

Hver fjerde pasient kommer dit etter henvisning fra hjelpetelefonen.

– De aller fleste mennesker vil ha godt av å ha en seksualitet de ikke behøver å skjemmes over og som ikke er ulovlig. De som kommer til oss er motiverte for å ta imot hjelp, og vi ser gode resultater, forteller Görts Öberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder