Riksadvokaten pålegger politiet NAV-tiltak

Riksadvokaten ber politidistriktene om å gjennomgå alle saker som kan ha blitt behandlet feil på grunn av NAVs feiltolkning av trygdereglene i EØS-land.

  • Anne Stine Sæther

KREVER TILTAK: På sin nest siste arbeidsdag krever riksadvokat Tor-Aksel Busch tiltak for å frikjenne feildømte i NAV-skandalen. Foto: Tore Kristiansen

Riksadvokaten ber politimestrene opprette egne team for dette.

De berørte skal kalles inn til samtaler og bli informert om at påtalemyndigheten vil be om at det skal avsies en frifinnelsesdom.

Per i dag er det 46 saker som er under etterforskning/påtalebehandling og p.t. foreligger det 48 rettskraftige dommer som bygger på feil rettsanvendelse.

Se oversikt: Disse har blitt rammet

– Situasjonen er alvorlig og vi beklager sterkt det inntrufne på vegne av påtalemyndigheten og politiet. En umiddelbar oppfølging fra vår side er påkrevet og politimestrene blir anbefalt å opprette særskilte team for å besørge at de uriktige dommer kan bli gjenopptatt og frifinnelsesdommer avsagt. Denne saken viser også hvor viktig det er at påtalemyndigheten foretar en selvstendig vurdering av alle spørsmål i straffesakene som anmeldes – inkludert de rettslige – uaktet om anmeldelsene kommer fra offentlige myndigheter, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

VG skriver i dag om Erik (38) som ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om NAV-skandalen.

– Tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok, sier Erik Skjoldheim til VG.

PÅ PRESSEKONFERANSE: Riksadvokaten Foto: Tore Kristiansen

les også

Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

I brev av i dag pålegger riksadvokaten påtalemyndigheten og politiet tiltak for å rette opp feilen: Politidistriktene må gjennomgå de oversendte listene fra NAV og foreta en selvstendig gjennomgang av saker i sitt distrikt for eventuelt å avdekke dommer eller anmeldelser som ikke er kommet med på oversikten fra NAV. De berørte skal innkalles til samtale og informeres om feilen og om at påtalemyndigheten vil begjære gjenopptagelse av sakene, og deretter be om frifinnelsesdom uten hovedforhandling. Videre må det gjøres oppmerksom på at den urettmessige straffeforfølgingen kan gi rett til erstatning og/eller oppreisning, og at man har krav på fritt rettsråd ved fremsettelse av slike krav.

I brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet av i dag ber riksadvokaten om at direktoratet så snart som mulig sender Riksadvokatembetet en rettslig betenkning som underbygger at det oppgitte skjæringspunktet juni 2012 er avgjørende hva gjelder den omtalte feil og også klargjør om andre sakstyper omfattes av forordningen. I tillegg henstiller riksadvokaten direktoratet om å klargjøre overfor sin etat at påtalemyndighetens leder snarest skal informeres dersom det er tvil av faktisk eller rettslig karakter om holdbarheten av anmeldelser som er inngitt.

Flere artikler

  1. Beordrer full stopp i alle EØS-saker fra NAV

  2. Tidligere riksadvokat: 33 dommer kunne vært unngått om vi hadde fått beskjed før

  3. Nav-skandalen: Trygdemottagere uriktig dømt til fengsel

  4. Nådeløse NAV

  5. Jusprofessor om NAV-skandalen: – Har aldri sett systematiske feil i så stort omfang

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder