GREP INN: Anne Margrete Katteland er førstestatsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Bildet er tatt i 2015, da Katteland var dommer i Oslo tingrett. Foto: FRODE HANSEN

Statsadvokat reagerte: Jente (15) slipper å betale hasj-bot etter å ha anmeldt overgrep

Den 15 år gamle jenta ble bøtlagt for hasjrøyking etter at hun hadde anmeldt et voldtektsforsøk. Nå har førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland trukket forelegget tilbake og henlagt saken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Dette forelegget skulle ikke vært gitt, sier Katteland til VG.

Det var i september i fjor den 15 år gamle jenta anmeldte en jevnaldrende gutt for å ha begått et seksuelt overgrep mot henne. Da hun ble kalt inn til avhør i slutten av oktober, sikret politiet seg tilgang til mobiltelefonen hennes, for å sjekke om det hadde vært kontakt mellom henne og den anmeldte gutten.

På telefonen fant politiet bilder som viste at hun røykte hasj, og i slutten av januar kom forelegget på 4000 kroner fra Sør-Øst politidistrikt. Da var anmeldelsen henlagt en drøy måned tidligere, etter bevisets stilling.

Katteland, som er førstestatsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter, sier hun reagerte da hun leste om saken i VG.

– Jeg tok kontakt med politiet og ba om en redegjørelse. Etter å ha fått en forklaring, henla jeg saken etter straffeprosesslovens bestemmelse om at påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale.

les også

Jente (15) anmeldte overgrep - fikk bot for hasjrøyking

Katteland sier at påtalemyndigheten har lang tradisjon for å unnlate å straffeforfølge mindre alvorlig kriminalitet begått av fornærmede og som fremkommer under etterforskning av alvorlige saker, blant annet seksuallovbrudd.

– Bakgrunnen for dette er at det ikke er ønskelig å få en situasjon hvor fornærmede i alvorlige straffesaker skal vegre seg for å anmelde dette til politiet, skriver hun i påtegningen til Sør-Øst politidistrikt.

Katteland understreker at påtalemyndigheten bør utvise forsiktighet i forhold til å bruke denne type overskuddsinformasjon ved gjennomgang av fornærmedes telefon i forbindelse med bevissikring opp mot det anmeldte seksuallovbruddet.

– Hvis politiet hadde spurt påtalemyndigheten om det skulle opprettes straffesak i dette tilfellet, hadde svaret vært at det ikke skulle opprettes straffesak. Politiet burde i stedet fulgt det forebyggende sporet, sier hun.

REAGERTE: Tina Skotnes er kommunikasjonsansvarlig i Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Foto: PRIVAT

Det kom mange reaksjoner, blant annet fra flere stortingspolitikere, da VG skrev om bøtleggingen av 15-åringen i forrige uke. Politimannen Eirik Husby Sæther, som jobber ved kriminalvakten i Oslo politidistrikt, var blant flere som kom med hard kritikk av politiets reaksjon.

I et innlegg i Dagsavisen skriver Husby at politiet i dette tilfellet har vist en total mangel på skikkethet.

– Denne saken svekker tilliten til politiet. Jeg jobbet selv den dagen saken kom på trykk i VG, og jeg skammet meg over å være politi, skriver Husby.

Katteland sier at hun forstår at mange har reagert på at jenta ble bøtlagt etter å ha anmeldt et voldtektsforsøk.

– Vi kan ikke ha det slik at fornærmede ikke tør å anmelde en sak, fordi de kan risikere å bli straffet for mindre alvorlige forhold, sier førstestatsadvokaten.

Kommunikasjonsansvarlig Tina Skotnes i Dixi Ressurssenter mot voldtekt er glad for at førstestatsadvokaten har tilbakekalt boten og henlagt saken.

– Det er veldig bra at dette blir tatt tak i. Nå er det viktig at alle i politiet følger den samme praksisen. De som blir tatt for mindre alvorlige narkotikalovbrudd etter å ha anmeldt overgrep trenger hjelp, ikke straff, sier hun.

AVHØRT PÅ BARNEHUSET: Politiet fikk tilgang til den 15 år gamle jentas mobiltelefon da hun var til avhør på et av barnehusene på Østlandet i fjor høst. Dette bildet er fra Barnehuset i Oslo. Her får barn opp til 18 år som har vært utsatt for misbruk hjelp. Foto: LINN CATHRIN OLSEN/Scanpix.

Politiadvokat Anne Norendal i Sør-Øst politidistrikt har uttalt til VG at det i denne saken ble gitt tilbud om en påtaleunnlatelse, som betyr at man unnlater å straffe, under forutsetning av at jenta inngikk en kontrakt om å underlegge seg jevnlige urinprøvekontroller.

– Når tilbudet om påtaleunnlatelse på vilkår om urinprøvekontrakt avslås, vil det normalt bli utstedt et forelegg, slik det også ble gjort her. Foreleggets størrelse i saken er i tråd med gjeldende standardsats i vårt distrikt, sa Norendal.

les også

Jente anmeldte overgrep – fikk hasjbot: – Med på å svekke tilliten til politiet

Jentas far sier til VG at førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland stort sett sier det samme som han prøvde å si til politibetjenten som utførte avhøret, og politiadvokaten som skrev ut boten, uten å få gehør.

– Hasj-bruken var bare et symptom, og hvis man bare behandler symptomer, slik som politiet ville med urinkontrakten, så kommer man aldri noen vei. Man må gå på årsaken til at ungdommen ruser seg.

Seksjonsleder Per Morten Sending i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at de tar avgjørelsen til førstestatsadvokaten til etterretning.

– Vi vil nå gjennomgå rutinene våre, sier Sending, som er seksjonsleder for politijuristene i Buskerud.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder