Sandberg om Iran-forholdet: Alt jeg gjør skaper reaksjoner

NYHETER

At fiskeriministeren ferierer sammen med en norsk-iransk fiskerigründer i Iran får flere til å stille spørsmål. Sandberg svarer at han har hatt en fantastisk ferie i landet.

Publisert: Oppdatert: 30.07.18 22:35

Fiskeriminister Per Sandbergs (Frp) private relasjon til en ung kvinne med et registrert foretak i fiskerinæringen får flere stortingsrepresentanter til å stille spørsmål om sammenblanding av roller.

De to har vært på en privat ferie sammen i Iran. Også valg av feriedestinasjon vekker oppsikt blant enkelte.

– Jeg har hatt en ren, hundre prosent fantastisk ferie i Iran, svarer Sandberg til VG på Oslo Lufthavn Gardermoen.

På spørsmål om Sandberg har undersøkt om hans relasjon til den norsk-iranske fiskerigründeren kan komme i konflikt med rollen som statsråd med ansvar for fiskeriforvaltningen, svarer hans departement at statsråden ikke har hatt noen relasjon til selskapet.

Statsministerens kontor svarer at dette er en vurdering Sandberg selv må ta.

– Jeg tror jeg har oppklart det meste, svarer Sandberg på spørsmålet om han kan oppklare hans deres relasjon.

Ikke tilfreds med svarene fra fiskeriministeren

Lederen og nestlederen i Stortingets næringskomité har uttalt seg kritisk til Sandbergs Iran-kontakt og relasjon til personer i næringen.

Nestleder i komiteen, Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har etterspurt en oppklaring fra Sandberg og mener det fremdeles er spørsmål som trenger et tydeligere svar.

– Jeg er ikke interessert i å involvere meg i privatlivet til Sandberg, men jeg mener det fremdeles er behov for et spørsmål om dette i Stortinget.

– Å sikre at det ikke er snakk om en rolleblanding og i verste fall misbruk av norske interesser er svært relevant å få en avklaring på, sier han.

– Selvsagt vil jeg svare i Stortinget, det må man gjøre, svarer en ordknapp Sandberg.

Geir Pollestad (Sp), leder i kontrollkomiteen, mener Sandberg har feil rolleforståelse.

– Per Sandbergs svar til media viser at han tror rollen som statsråd er noe han kan hoppe inn og ut av. Det er feil rolleforståelse. Statsråd er man alltid. Det at en norsk statsråd besøker Iran bør være en del av en overordnet strategi fra regjeringens side og ikke en hemmelig hopp på tur med turistklær. Det vesentlige er ikke hvordan Per Sandberg selv oppfatter turen - men hvordan omverden gjør det. Min vurdering av dette ville vært lik om han reiste alene, sier han til VG.

Iranske myndigheter ville møte Sandberg

VG har fått innsyn i e-postkorrespondanse mellom den norske ambassaden i Iran og Nærings- og fiskeridepartementet. Her gjorde Iranske myndigheter Norge klar over Sandbergs ferieplaner, og spurte om å møte statsråden.

– Ja, dette er opptakten til at saken ble kjent for ambassaden i Iran og deretter departementet, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet på spørsmål fra VG.

Sandberg sier at han ikke har blitt kontaktet av iranske myndigheter.

Når VG henviser til kontakten ambassaden hadde med hans eget departement, svarer han;

– Det er ganske normalt når statsråder er ute at reiser blir kjent, og det blir et spørsmål om møter, men det har jeg ikke hatt.

– Du har ikke hatt kontakt med næringsliv eller andre organisasjoner?

– Det har VG fått svar på en rekke ganger, sier han.

Sandberg har derimot ikke villet kommentere sin private ferie tidligere. Utenriksdepartementet har sagt at de ikke har kjennskap til Sandbergs reise, utenom at det er en privat ferie.

– Hva tenker du om at ditt forhold til Iran skaper reaksjoner også i ditt eget parti?

– Alt jeg foretar meg skaper reaksjoner, svarer Sandberg.

Til hjemlandet med tidligere asylsøker

Den norsk-iranske fiskerigründeren Bahareh Letnes (28), som Sandberg ferierer sammen med, ble ifølge Adressa tvangsutsendt fra Norge i 2008, etter tre avslag på sin asylsøknad. Hun fryktet å bli tvangsgiftet. Da Iran nektet henne innreise på grunn av manglende dokumenter, fikk hun derimot bli værende i Norge.

Frp har tidligere oppfordret nordmenn til å angi flyktninger som reiser på ferie til hjemlandet. Sandberg har også løftet frem forslaget om bortfall av beskyttelsebehov ved feriereiser til hjemlandet som en «betydelig innstramming» fra Frp.

– Mener du det står i stil med Frps asylpolitikk å feriere i hjemlandet til en tidligere utvist asylsøker, spør VG Sandberg på Gardermoen.

– Det er et totalt uetisk spørsmål. Det er en norsk statsborger jeg har reist sammen med, sier en tydelig provosert Sandberg og avbryter intervjuet.

Her kan du lese mer om