Åpenhet

PFU-saker

Klageorganet Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund.

Etter at PFU har drøftet saken, så vedtas det en uttalelse.

Mulige utfall er:

  • Mediet har brutt god presseskikk.
  • Mediet får kritikk.
  • Etter en samlet vurdering har mediet ikke brutt god presseskikk.
  • Mediet har ikke brutt god presseskikk.
  • I listen under har VG samlet alle PFU-sakene som har gått til full behandling.

    Siste PFU-saker

    Ingen treff