Dette er VG

Verdens Gang er del av Schibsted-konsernet, som også eier andre norske aviser slik som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidene.

VG består av ulike selskaper og avdelinger. Selskapene under VG er E24, VGTV og VG Partnerstudio AS. Andre kjente merkenavn under VG er MinMote, Godt.no, Vektklubb, Peil, Dine Penger og Tek.no.

Avisen ble grunnlagt med utgangspunkt i Hjemmefronten ved avslutningen av andre verdenskrig, med motstandsmannen Christian A.R. Christensen som første ansvarlige redaktør.

Gard Steiro er i dag VGs administrerende direktør og ansvarlig redaktør.

Det er nærmere 250 redaksjonelle medarbeidere i VG - fordelt på ulike avdelinger. I tillegg kommer administrasjon og de som jobber med kommersiell virksomhet.

VG er en døgnbemannet nyhetsorganisasjon, som produserer innhold for VG.no (web og app), papiravisen, magasiner og tredjeparts-plattformer.

I VG jobber vi etter følgende fem overordnede ambisjoner: