Hovedinnhold

Rekord i erstatning til pasienter

MISTET TALEEVNEN: Leo Sakariassen (78) ble lam og pleietrengende etter å ha brukt medikamentet Vioxx. Nå får han erstatning fra NPE. Her av bildet sammen meed kona Bjørg (74). Foto: LINN CATHRIN OLSEN
MISTET TALEEVNEN: Leo Sakariassen (78) ble lam og pleietrengende etter å ha brukt medikamentet Vioxx. Nå får han erstatning fra NPE. Her av bildet sammen meed kona Bjørg (74). Foto: LINN CATHRIN OLSEN
Pasienter søker om erstatning for feilbehandling eller manglende behandling fikk i fjor nærmere 740 millioner kroner. Det er høyeste beløp noensinne.

Denne saken handler om:

Norsk Pasientskadeerstatning

  • Et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Behandler erstatningskrav fra pasienter som er blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet.
  • Formålet med ordningen er å gjøre det lettere for pasienter å oppnå erstatning enn ved å gå til vanlig søksmål.
  • 1. januar 2009 ble pasientskadeloven utvidet til også å omfatte privat helsetjeneste. Det betyr at pasienter som har fått skade i forbindelse med tannbehandling, enten hos det offentlige eller hos en privat tannlege, kan kreve erstatning hos NPE.
  • Siden pasientskadeordningen ble etablert i 1988 er det blitt utbetalt i overkant av fem milliarder kroner.

    Mer info: www.npe.no

Nærmere 740 millioner kroner er en økning på 12 prosent fra 2008, som også var et rekordår.

- De fleste sakene dreier som om feilbehandling ved ortopedi, for eksempel komplikasjoner ved beinbrudd og hofteoperasjoner. Disse sakene står for cirka 30 prosent av utbetalingene. Et annet område der det ble utbetalt store summer i fjor, var i forbindelse med fødselsskader, sier kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Færre får medhold

NPE behandlet i fjor 3200 klager. Men ikke alle vinner frem. Sammenlignet med 2008 fattet NPE 750 flere vedtak i fjor, men andelen som har fått medhold har gått ned fra 36 til 32 prosent.

Hvor mye disse får utbetalt, varierer. De laveste utbetalingene er på 5000 kroner, som er minstebeløpet, mens de høyeste er på åtte millioner kroner. Gjennomsnittlig utbetaling var på 820 000 kroner - 100000 kroner mer enn året før.

- Pasientskadesakene blir behandlet individuelt. Pasientens økonomiske forhold og medisinske tilstand er sentrale elementer i beregningen av erstatningen.

- Det er derfor ikke mulig å angi et generelt nivå på erstatningene knyttet opp til bestemte skader, sier Castberg.

Økt tempo

Erstatningen skal dekke inntektstap og utgifter som pasienten har blitt påført av skaden. I tillegg har pasienten krav på menerstatning dersom skaden er varig og av et visst omfang, vanligvis over 15 prosent medisinsk invaliditet. Menerstatningen skal være en økonomisk kompensasjon for tapt livsutfoldelse.

- Størstedelen av veksten i utbetalingene kan forklares med at det nå finnes en egen enhet i NPE som kun arbeider med beregning av erstatningsbeløp. Dette fører både til økt tempo i utbetalingene sammenlignet med tidligere, og at en del kompliserte saker med høye erstatningsbeløp kommer til utbetaling tidligere. Dessuten vil økt lønns- og prisvekst i samfunnet for øvrig bidra til at erstatningsutbetalingene øker fra år til år, utdyper Castberg.

- Gledelig utvikling

- Det er gledelig at folk som blir utsatt for feil som medfører lidelse og uførhet, blir økonomisk kompensert. Det stemmer med rettferdighetsidealene i samfunnet, sier Per Fugelli, professor i sosialmedisin.

Han mener det er i ferd med å utvikle seg en kultur innenfor helsevesenet som går i retning av mer åpenhet om feil.

- I en gammel kultur hvor feil ble omgitt med taushetsplikt, tok man samtidig fra helsevesenet mulighet til selvkritikk og forbedring, sier Fugelli.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse