Informasjon

VG Sammenlign skal hjelpe deg med å finne det beste og billigste forbrukslånet eller tilbud på refinansiering til ditt behov. VG Sammenlign er en 100% gjennomsiktig tjeneste som viser og rangerer forbrukslån tilgjengelig i hele Norge, som ikke krever andre produkter eller spesielle medlemskap. Med gjennomsiktig, mener vi at vi viser alle tilgjengelige lånegivere som oppfyller våre krav og ikke lar kommersielle avtaler avgjøre rangeringering av lånegivere. Vi viser de forbrukslånene med lavest rente øverst og med vår forbrukslån kalkulator kan du også selv regne ut en omtrentlige månedlige kostnader basert på lånebeløp og nedbetalingstid. Vår målsetning med denne tjenesten er å gi forbrukere en god oversikt over markedet for usikrede lån.

For å til en hver tid sikre oppdaterte tall på renter, har vi inngått en dsitribusjonsavtale med Forbrukerrådet og dataen de gjør tilgjengelig gjennom Finansportalen.no. Finansportalen henter data direkte fra bankene. Vi oppdaterer denne dataene to ganger i timen slik at du alltid er sikret oppdatert informasjon.

Vår rangering baserer seg utelukkende på standard nominell rente som tilbys fra bankene. Lånetilbud fra banker er alltid personlig tilpasset og renten reflekterer din økonomiske situasjon, beløp, bankens risiko og nedbetalingstid. Den nominelle renten som vises i sammenligningen er dermed en veiledende rente fra den gjeldende banken. Den endelige renten er individuelt tilpasset

Vi jobber hardt for at all informasjon skal være så korrekt og oppdatert som mulig, men tar forbehold om feil. Vi setter veldig pris på om du kan si fra hvis du oppdager feil. Enkelte av bankene i tjenesten betaler VG Sammenlign eller vår samarbeidspartner Lendo AS for lån som blir utstedt via tjenesten. Disse bankene er merket og dette kommersielle samarbeidet påvirker ikke rangeringen i listen. Vi sorterer etter standard nominell rente gitt av bankene. Vi gir ingen anbefalinger eller råd.