Kan dine etterlatte arve forbruksgjelden din?

Forbrukslån øker kraftig blant nordmenn, og spesielt i aldersgruppen 40 til 60 år. Det kan få stor betydning for fremtidige arveoppgjør.

Ved utgangen av 2017 var 55 prosent av alle usikrede lån gitt til låntakere mellom 40 og 60 år, viser tall fra Finanstilsynet. Andelen utlån til personer over 60 år var på samme tid 16 prosent.

Forbrukslån fordelt på aldersgrupper. Kilde Finanstilsynet

Mange godt voksne nordmenn skaffer seg altså svært kostbare lån for å realisere sine drømmer. Samtidig får stadig flere eldre betalingsproblemer.

I sommer meldte inkassoselskapet Lindorff at nesten 18.000 eldre over 66 år hadde én eller flere betalingsanmerkninger, noe som er en økning på 70 prosent på fem år. Analyser fra selskapet viser dessuten at tallet kan mer enn dobles, til over 40.000, frem til 2030.

Befolkningsveksten vil selvfølgelig forklare noe av dette, men også endrede forbruks- og kredittvaner blant eldre trekkes frem som mulige bidragsytere.

Så hva forteller dette oss? Jo, mange fremtidige arvinger vil måtte spørre seg om de blir ansvarlige for avdødes økonomiske disposisjoner, deriblant utestående gjeld fra forbrukslån.

Tre mulige utganger på et arveoppgjør

Det er absolutt slik at man arver gjeld, sammen med eventuell formue og eiendeler, sier Sverre Stenseng, kommunikasjonssjef i Lindorff.

Han legger samtidig til at det er tre mulige utganger på et arveoppgjør.

Når arvespørsmålet dukker opp, vil man få muligheten til å velge mellom privat eller offentlig skifte. Ved privat skifte tilfaller oppsummert gjeld eller formue arvingene, mens ved offentlig skifte overlater dere skiftet til tingretten. Man bør velge privat skifte dersom man ser at verdiene overstiger gjelden. Er derimot nettoverdiene negative, vil nok mange velge offentlig skifte, sier han

Vær klar over at et offentlig skifte minimum vil koste boet et femsifret beløp. Dersom det ikke er dekning for det, må arvingen som begjærer offentlig skifte selv forskuttere dette.

Det tredje utfallet, som oppstår når det ikke finnes arvinger eller i de tilfellene ingen gjør krav på boet, er det som kalles flytende bo. Det vil si et bo ingen eier, forklarer Stenseng.

Han tror det er mange hytter i den norske fjellheimen som står ubrukt som et formuesobjekt i et tomt bo, rett og slett fordi ingen gjør krav på objektet.

Håndtering av gjeld i slike situasjoner er krevende, og det finnes ulik praksis fra kreditor til kreditor, sier han.

Viktig å få oversikt over all gjeld

Senioradvokat Andreas Poulsson ved Codex Advokat Oslo bekrefter også at du kan arve gjeld.

Svaret er både ja og nei. Når du overtar et dødsbo ved privat skifte, får du både eiendelene og gjelden som følger med det. Bordet fanger, med andre ord. Det er derimot ingen plikt til å overta et bo, sier han.

Konklusjonen er da at du enten må signere for både å motta arven og å gjøre opp gjelden, eller fraskrive deg begge deler.

Hva bør man gjøre dersom man er i tvil om boet samlet sett er i pluss eller minus da?

Da kan du be tingretten om å utstede proklama. Det er en kunngjøring hvor samtlige kreditorer oppfordres til å melde inn sine krav mot avdøde innen en bestemt frist. Etter denne fristen faller fordringene bort. På den måten får du en god oversikt over gjelden til avdøde. Eiendelene er som regel enklere å få oversikt over.

Poulsson haster med å legge til at proklama ikke gjelder eventuell gjeld sikret med pant eller gjeld til det offentlige, som for eksempel skatter og avgifter.

I tillegg til å utstede proklama, bør du derfor også henvende deg til Skatteetaten og kemnerkontoret for å høre om eventuelle krav der. Det gjelder spesielt dersom avdøde var næringsdrivende, tipser han.

Vær oppmerksom på mulige arvefeller

En annen problemstilling senioradvokaten i Codex ønsker å nevne, er når den ene personen i et ekteskap tar opp store lån. Mange er klar over at gjeld er personlig, og at ektefeller ikke er ansvarlige for den andres låneopptak.

Likevel er det mange som har fått dyrebare erfaringer etter ektefellens død. For hvis du vil skifte et bo privat eller sitte i uskiftet bo etter din ektefelle, kan du plutselig havne i en situasjon som om dere var gjensidig ansvarlige for gjelden.

Dette er det mange som ikke er klar over, og noe de naturligvis reagerer negativt på når de opplever det, sier Poulsson av erfaring.

Utfallet kan i verste fall bety at den gjenlevende må fraskrive seg arven på grunn av negativ verdi i boet, og at vedkommende da kanskje må flytte ut av deres felles hjem.

Det finnes unntak fra regelen

nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet står følgende om et insolvent dødsbo:

«Hvis det er mer gjeld enn formuesverdier, sier vi at dødsboet er insolvent, og det blir ingen arv til arvingene. I slike tilfeller bør arvinger eller avdødes ektefelle ikke overta dødsboet til privat skifte, fordi de da blir personlig ansvarlige for dødsboets gjeld.»

Det finnes imidlertid unntak fra regelen:

«Dette gjelder likevel ikke dersom dødsboets formuesverdier hadde liten verdi. Verdigrensen vurderes skjønnsmessig av skifteretten i hvert enkelt tilfelle. Den vil som hovedregel ha en øvre grense som tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden etter fradrag for begravelsesomkostninger. I slike tilfeller er nemlig gjeldsansvaret begrenset til verdien av dødsboets formuesgjenstander.»

Du kan altså i enkelte tilfeller få satt ned gjelden til i underkant av 100.000 kroner, hvis verdiene i boet, etter at kostnadene til begravelsen er dekt, ikke overstiger den summen.

Les også

 1. Dette må du vite før du tar opp forbrukslån

  Hver dag blir vi utsatt for utallige reklamer for forbrukslån på TV, Internett og i sosiale medier. Dette må du vite før du tar opp et forbrukslån.
 2. Her er triksene du må gjøre for å få det beste lånetilbudet

  De effektive rentene på usikrede forbrukslån kan variere fra rundt 7-8 prosent til langt over 100. Skal du først ta opp et slikt lån, bør du derfor gjøre et grundig forarbeid.
 3. Dette er årsakene til at Finanstilsynet vil ha forskriftsregulering av forbrukslån

  Den 31. august i år sendte Finanstilsynet et forslag til forskriftsregulering av forbrukslån til Finansdepartementet. Dette fordi tidligere tiltak mot veksten i forbrukslån ikke har hatt noen virkning.
 4. Slik får du kontroll på økonomien igjen hvis du havner i uføre

  Går store deler av lønnen din til å betale renter på dyre lån? Da er det trolig mange tiltak du kan gjøre for å få en sunnere økonomi, med det forutsetter at du er motivert til å prøve.