Du er rangert mellom 0 og 100

Det finnes ikke en fast pris for alle på forbrukslån. Din personlige score hos kredittopplysningsforetakene betyr mye for hvor god rente du kan få.

I motsetning til for eksempel boliglån, hvor banken tar pant i din bolig, er forbrukslån gjerne usikrede lån.

Det vil si at lånegiver ikke har noen sikkerhet dersom du kommer i en situasjon der du ikke lenger er i stand til å betjene avdrag og renter. Renten på forbrukslån må derfor kompensere for den ekstra risikoen lånegiver påtar seg, noe som gjør at renten på slike lån settes vesentlig høyere enn for boliglån.

Størrelsen på dette «risiko-påslaget» vil selvfølgelig variere fra lånegiver til lånegiver, men det som har størst betydning er din privatøkonomi og betalingsevne. For å kartlegge dette bruker lånegiver ofte et kredittopplysningsbyrå. Disse byråene rangerer deg på en skala, typisk fra 0 til 100 eller 1 til 100.

Bilde: Per Fjærestad, daglig leder Creditsafe Norge.
Alle våre personrapporter inneholder kredittscore, noe som predikerer personens betalingsevne. Score er en metode for å si noe sannsynligheten for en hendelse/utfall. I dette tilfellet bruker vi score for statistisk å si noe om risikoen for at en person vil misligholde sine økonomiske forpliktelser, sier Per Fjærestad, daglig leder Creditsafe Norge.

Creditsafe er ifølge seg selv verdens mest brukte leverandør av kredittopplysninger.

Deler oss inn i risikogrupper

Fjærestad forklarer at de fordeler risikoen på en skala fra 1 til 100, hvor 100 er best. Alle personer med score over 70 anses å ha god betalingsevne og havner i risikogruppe A. Disse vil sannsynligvis utgjøre en veldig lav risiko for lånegiver.

Personer med score under 30 anses derimot å utgjøre en høy eller veldig høy risiko, og havner i risikogruppe D.

98 prosent av den norske populasjonen ligger i kategorien «moderat risiko» eller bedre. Dette er normalen, sier Fjærestad.

Den nevnte inndelingen kan være noe annerledes hos andre kredittopplysningsbyrå, men poenget er i alle tilfeller å forsøke og indikere hvem oppdragsgiveren bør yte lån til og ikke, og til hvilken rente.

Alle personer som blir kredittsjekket hos Creditsafe, rangeres på en skala fra 1 til 100. Scoren skal predikere sannsynligheten for fremtidig mislighold av økonomiske forpliktelser. Kilde: Creditsafe

Det er opp til lånegiverne hvordan de ønsker å bruke scoren

For å beregne score sjekker Creditsafe blant annet alder, siste tre års skattemeldinger, betalingsanmerkninger, tvangspant tinglyst i løsøre eller eiendom, utlegg/ lønnstrekk registrert hos Statens innkrevingssentral, konkurser/ gjeldsordninger registrert i Brønnøysund og næringsinteresser med mer.

Creditsafe bestemmer aldri om en person er kredittverdig eller ei. Vi gir derfor ikke kredittnekt. Vi beregner en risiko, så vil det alltid være våre kunder som tar en beslutning om å gi kreditt, hvor stor kreditt og hvilken sikkerhet som skal gjelde, basert på informasjon hentet fra oss, poengterer Per Fjærestad.

Lånegivere med ulike markedsstrategier og ulike risikovurderinger vil ha forskjellig tilnærming til scoren de får fra kredittopplysningsbyråene, eller som de beregner seg frem til selv. Dette gjør det dessuten tilnærmet umulig å sammenligne pris på forbrukslån, med mindre du søker lån hos samtlige tilbydere.

Bilde: Anne-Christine Fiksdal, leder for kunde i Sbanken
Vi priser forbrukslån individuelt fra kunde til kunde, dermed er det ikke en fast pris for alle. Årsaken er at det kan være store forskjeller på risiko blant kundene som ønsker forbrukslån, sier Anne-Christine Fiksdal, leder for kunde i Sbanken.
Vi vurderer flere faktorer før vi eventuelt gir tilsagn om forbrukslån, blant annet betjeningsevne og gjeldsgrad. Vi bruker både eksternt kredittopplysningsbyrå og egne interne vurderinger når vi bestemmer forbrukslånsrenten hver enkelt kunde får, legger hun til.

Dette vektlegger Bank Norwegian

Bank Norwegian opplyser at søknadsprosessen hos dem foregår helautomatisk.

Alle kunder får en kredittscore som sier noe om sannsynligheten for at en kunde kommer til å gå til inkasso. Scoren er bygget på de opplysningene vi henter inn, i tillegg til informasjonen kunde selv har oppgitt, sier Kai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian.
Får man dårlig score, vil man få avslag. Dårlig score betyr ikke at man er en dårlig kunde, men det sier noe om at man likner på kunder som historisk har gått til inkasso. Renten den enkelte tilbys baseres på scoren de får etter vår kredittvurdering, legger han til.

– Hvilke opplysninger om kundene vektlegger dere mest for å komme frem til en kredittscore?

Viktige parametre i utarbeidelse av kredittscoren er boforhold, alder, adressestabilitet, arbeidsforhold, ansatt siden, samlivsstatus, barn, inntekt, gjeld, type gjeld etc., svarer Terning.

For å avgjøre størrelsen på lånesummen gjøres det en budsjett-test.

Inntekt, gjeld og andre opplysninger fra kredittopplysningsbyrået, samt informasjon fra søknaden, benyttes til å beregne hvor mye kunden har til overs etter at faste utgifter er dekket. Tallene kan gi avslag på søknaden, eller bestemme hvor høy lånesum/ kredittramme man kan få, sier Terning.

PS: Ifølge Datatilsynet har du rett til å få vite hva kredittopplysningsforetakene og kredittyterne har registrert på deg, uten at dette skal koste deg noe.

Les også

 1. Dette må du vite før du tar opp forbrukslån

  Hver dag blir vi utsatt for utallige reklamer for forbrukslån på TV, Internett og i sosiale medier. Dette må du vite før du tar opp et forbrukslån.
 2. Her er triksene du må gjøre for å få det beste lånetilbudet

  De effektive rentene på usikrede forbrukslån kan variere fra rundt 7-8 prosent til langt over 100. Skal du først ta opp et slikt lån, bør du derfor gjøre et grundig forarbeid.
 3. Dette er årsakene til at Finanstilsynet vil ha forskriftsregulering av forbrukslån

  Den 31. august i år sendte Finanstilsynet et forslag til forskriftsregulering av forbrukslån til Finansdepartementet. Dette fordi tidligere tiltak mot veksten i forbrukslån ikke har hatt noen virkning.
 4. Slik får du kontroll på økonomien igjen hvis du havner i uføre

  Går store deler av lønnen din til å betale renter på dyre lån? Da er det trolig mange tiltak du kan gjøre for å få en sunnere økonomi, med det forutsetter at du er motivert til å prøve.