Foreslår klagenemnd for domenenavn

OSLO: Det bør opprettes en klagenemnd som kan løse konflikter der flere parter gjør krav på samme domenenavn, foreslår en arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

Arbeidsgruppen vil også ha klarere regler for å kunne trekke tilbake tildelte domenenavn.

Domenenavn er navnene som brukes som kjennetegn på internett. Eksempler kan være "ntb.no" eller "stortinget.no".

«Domene-pirater»

Etter at interessen for å registrere slike internettnavn tok av for alvor i 1995 har det forekommet en del tilfeller der selskaper eller enkeltpersoner har tatt i bruk navn på internett som allerede er kjente merkenavn. Det har også forekommet tilfeller der "domenepirater" har gjort forretning på å registrere kjente navn for deretter å selge dem til selskapet som har navnet som varemerke.

Dersom et firma mener seg krenket ved at andre har tatt i bruk deres varemerke på internett, må det enten komme fram til en minnelig ordning med den som har registrert navnet eller gå til rettssak.

Fikk medhold i retten

Et eksempel på en domenekonflikt er striden mellom bryggeriet Carlsberg og en norsk pubeier. Pubeieren hadde fått registrert domenenavnet "Carlsberg.no" på internett. Bryggeriet hevdet at denne bruken var i strid med deres varemerkerettigheter, og fikk medhold i retten.

NORID har i dag en klageordning, men denne omfatter ikke behandling av strid om domenenavn. Arbeidsgruppen foreslår at denne klageordningen utvides til et organ, Domenklagenemnda, etter mønster fra lignende klagenemnder i ulike bransjer. Denne nemnda får myndighet til å avgjøre strid om domenenavn.

Avgjørelsene fra nemnda skal imidlertid fortsatt kunne ankes inn for domstolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder